Aangenaam, Remco Avezaat, uw wijkagent

 

Ik, jij, wij, wijk!

 

Mijn naam is Remco Avezaat. Ik ben vanaf april 2009 uw wijkagent in Echt-Oost en daarbij ook Koningsbosch.
U kunt mij regelmatig tegenkomen in uw dorp en uw wijk. Samen met mijn politiecollega's en partners maar zeker ook met u als dorpbewoner werk ik aan het veilig en leefbaar maken en houden van uw wijk. Ik wil dan ook graag weten wat er speelt in de wijk. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar durven aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk. Door uw informatie kan ik zaken oppakken of signaleren bij andere partners. Het voorkomen van problemen is de essentie van het werken in de wijk!

Hebt u informatie of tips schroom niet en laat het mij weten. U kunt mij bereiken via e-mail:
wijkagent-echt-susteren@limburg-noord.politie.nl

Dit betreft een algemeen e-mailadres,waarbij de melder zijn verhaal/klacht/probleem kan voorleggen.
Het wijksecretariaat zal vervolgens een eerste inschatting maken en contact leggen met de melder.
Mocht de wijkagent uiteindelijk toch nodig zijn, dan zal deze inspringen.

 


Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

Wist u dat u ook anoniem kunt tippen? Meld Misdaad Anoniem geeft de mogelijkheid zonder risico’s melding te doen. Deze tiplijn garandeert uw anonimiteit en daarmee uw veiligheid.
U kunt Misdaad Anoniem. bellen via 0800-7000 (gratis).

 

 

 

 

Ik werk natuurlijk niet alleen in het gebied, aan het gebied zijn een aantal gebiedsagenten toegewezen. Deze werken samen met mij aan allerlei problemen en onderzoeken die in het gebied spelen. Ook maken we samen projecten en voeren deze uit. Dit doen we samen met onze netwerkpartners.

Een voorbeeld van netwerkpartners waar wij veel mee samenwerken is de gemeente Echt-Susteren, maatschappelijk werk Echt, het RIAGG, Menswel, Wonen 2 duizend en Enexis.

Verder zijn wij als politie te bereiken via onze meldkamer in Venlo. Via het nummer 0900-8844 kunnen meldingen worden doorgegeven. Mocht het zijn dat er spoed bij geboden is, bijvoorbeeld een inbreker in/om het huis, heterdaad vernielingen, bij brand of medische zorg, dan kunt U het 112 alarmnummer bellen. Zij kunnen U desnoods doorschakelen naar de Ambulancedienst of Brandweer.

Gedane meldingen worden, naar prioriteit, uitgegeven aan de patrouilles op straat.  De hoogste prioriteit gaat voor. Denk hierbij aan aanrijdingen met letsel, woningbrand, vechtpartijen, inbraak heterdaad. Een geluidsoverlast melding zal dan even moeten wachten. Het kan dus zijn dat er niet meteen politie ter plaatse komt, maar dat dit op een later tijdstip gebeurd.
 

=====================================================================================================================

                                               persbericht

                                              

 

Alcohol in het verkeer 


De feestdagen staan weer voor de deur. Tijdens de feestdagen wordt door menigeen een drankje genuttigd.
Van drank in het verkeer komen ongelukken. Elk jaar controleert de politie Limburg-Noord een groot aantal bestuurders op het gebruik van alcohol. Regelmatig vinden controles plaats. Ook bij u in de buurt.
Denk bij verkeer niet alleen aan auto’s en vrachtverkeer.
Ook wanneer u zich in het verkeer begeeft met een (brom)fiets of scooter moet u oppassen met alcohol.

Blaastest
Bij een controle is iedere bestuurder verplicht om mee te werken aan een blaastest. Als de uitslag van de blaastest op straat boven de wettelijke norm ligt, wordt de bestuurder aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. U moet dan nog een keer blazen, maar dan op een ademanalyse apparaat.
Deze registreert nauwkeurig uw ug/l. Als u weigert, krijgt u onverbiddelijk de zwaarste straf opgelegd.

Straffen en boetes
De wetgever heeft normen voor drank in het verkeer vastgesteld. Strafbaar bent u als u bij ademonderzoek meer dan 220 ug/l (uitgeademde lucht per liter), ofwel 0,5 promille blaast. De straf is een dagvaarding waarin de datum en de tijd vermeld is waarop u bij de rechter moet voorkomen.
Dit is meestal binnen de drie maanden. De politie kan u in sommige gevallen ook een fikse boete van enkele honderden euro’s aanbieden.
Dit gebeurd namens het Openbaar Ministerie (O.M. Schikking). Als u tijdig betaalt, hoeft u niet bij de rechter voor te komen.

In de volgende gevallen is de politie wettelijk verplicht om uw rijbewijs in te vorderen:
· bij een alcoholgehalte hoger dan 570 ug/l
· als u weigert om mee te werken aan een adem-, bloed-, of urine-onderzoek
· als de politie bij bloed- of urine-afname vermoedt dat de uitslag van een geslaagde ademanalyse hoger zou zijn geweest dan 570 ug/l

Is uw uitslag hoger dan 570 ug/l (1,3 promille) of bent u wel eens eerder gepakt voor het rijden onder invloed met een uitslag van meer dan 350 ug/l, dan moet u verplicht een cursus volgen. De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer is een 'bijscholing'.

 =====================================================================================================================


 


 


 

www.politielimburgnoord.nl
politietaken
mobiele eenheid
aangifte doen
algemene Plaatselijke Verordening (nieuwe regels maart 2007)
klik hier voor de folder < Veilig in uw buurt >
veiligheidswijzer
mediaberichten

 

ICE nummer (=In Case of Emergency).

Een verpleger heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeluk, de
personen een GSM bij zich hebben, maar het urgentiepersoneel weet soms
niet welke persoon te contacteren uit deze grote lijst met
telefoonnummers.

Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die
overeenstemt met de te contacteren persoon.

Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de
naam "
ICE (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het
telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in
geval van nood!!!

ICE IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING
.

Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds
wie ze moeten contacteren.

Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de
namen
ICE1, ICE2, ICE3,...

't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil
maken als het snel moet gaan!!!

 


Politie wil bereikbaarheid en aanspreekbaar zijn.


Internet,
Als u gebruik kunt maken van internet kunt via de site www.politie.n1/limburg-noord/ opzoeken wie
uw wijkagent is en hoe u hem kunt bereiken.
U kunt natuurlijk altijd via het algemeen politietelefoonnummer 0900 -8844 (lokaal tarief)
contact met hem opnemen.
Op deze site vindt u ook lokaal nieuws,of informatie over lokale projecten.De wijkagenten op een rijtje:

Susteren
(Susteren, Dieteren, Roosteren,Vissersweert, Illikhoven, Nieuwstadt.):
Clarenc Pielaat.

Echt_centrum
(Echt ten westen van de Rijksweg, Aasterberg, Ophoven, Gebroek, Berkelaar):
Jack Mohren.


Echt/Oost
(Ten Oosten Rijksweg,Hingen, Slek, St.Joost, Maria Hoop, Koningsbosch):
Remco Avezaat.
wijkagent-echt-susteren@limburg-noord.politie.nl

Dit betreft een algemeen e-mailadres,waarbij de melder zijn verhaal/klacht/probleem kan voorleggen.
Het wijksecretariaat zal vervolgens een eerste inschatting maken en contact leggen met de melder.
Mocht de wijkagent uiteindelijk toch nodig zijn, dan zal deze inspringen.

 


Roerdalen:
(Gehele gemeente Roerdalen):
Willem Loo.

 

 

meldkamer

 

De meldkamer

In de gemeenschappelijke meldkamer zijn de meldkamers van politie, ambulance en brandweer ondergebracht. De meldkamer stuurt alle surveillance-eenheden op straat direct aan.
U kunt de meldkamer niet rechtstreeks bellen. Als u de politie belt via het algemene nummer 0900-8844 komt u terecht bij het servicecentrum.

 

servicecentrum  Venlo


Wanneer u voor een spoedeisende melding 112 belt vraagt de medewerker of u contact wil met politie, brandweer of de ambulancedienst. U wordt vervolgens direct naar de juiste persoon in de gemeenschappelijke meldkamer doorverbonden.
Als u 112 belt noem dan duidelijk uw naam, waar u bent en welke hulpdienst u nodig heeft.

Binnen enkele seconden moet het meldkamerpersoneel beslissen of het een 1, 2, 3 of 4 prioriteitsmelding is.

servicecentrum  Venlo

Door een bepaalde prioriteit aan een melding toe te kennen wordt ook bepaald in welk tijdsbestek de politie ter plaatse moet zijn.

Het goed functioneren van de meldkamer is voor de individuele politieman/vrouw van levensbelang.

Wekelijks komen we op het RSC(Regionaal Service Centrum) Limburg Noord zo’n 6000 gesprekken binnen via
0900-8844, het Landelijke Telefoonnummer Politie voor niet spoedeisende zaken.

Hiervan wordt 80% zelfstandig afgehandeld door middel van informatieverstrekking, het maken van een melding en eventueel een afspraak maken voor het doen van een aangifte of het doorverwijzen naar de juiste instantie.

Via 112-alarmcentrale komen er per week  rond de 600 oproepen binnen.

Deze worden doorverbonden  naar Meldkamer Politie, Brandweer of Ambulance.

Per week komem ongeveer 120 digitale en 15 telefonische aangiftes binnen, welke door BOA’s (Bijzondere OpsporingsAmbtenaren) van het RSC worden afgewerkt.

 

De digitale communicatie wordt ook door het RSC (Regionaal Service Centrum) afgewerkt, zoals vakantiemeldingen die via www.politie.nl worden verzonden.

 

servicecentrum  Venlo

Noodhulp
De meldkamer regelt en coördineert de noodhulpmeldingen. Via portofoon en mobilofoon staan de medewerkers rechtstreeks in contact met alle surveillance-eenheden. Als er een melding bij de meldkamer binnenkomt, bepaalt de centralist welke eenheid hij aanstuurt. Dat kan een surveillanceauto zijn, maar bijvoorbeeld ook politie op de fiets of een netwerker.
Bij alle noodhulpmeldingen probeert de politie om binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. De meldkamer heeft altijd een compleet overzicht waar alle surveillance-auto’s zich bevinden. Dat kan door gebruik te maken van GPS (Global Positioning System). Zo kunnen ze de auto sturen die het dichtst bij een incident in de buurt is. Meestal voordat de surveillance-eenheid ter plaatse is, voorzien de medewerkers van de meldkamer hen van alle benodigde informatie. Zo kan de politie vaak efficiënter optreden of vooraf rekening houden met mogelijke gevaren.

Gebruik van zwaailicht en sirene
De meldkamer geeft ook toestemming voor het gebruik van sirene en zwaailicht op politieauto's. Ook kunnen ze bepalen dat het gebruik hiervan juist niet meer is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat inmiddels een andere auto al op de plaats van het incident is. Of omdat de crisissituatie voorbij is. Zo kan het gebeuren dat een politieauto die u aanvankelijk met zwaailicht en sirene ziet rijden, deze opeens weer afzet.

                                                      

 

 

 

Cursus politie voor Burgers in Echt 13 januari 2009 afgesloten met uitreiking certificaten.

De politie kan en wil niet alleen verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid: veel andere partijen moeten daaraan een bijdrage leveren, dus ook burgers.
Om helderheid te verschaffen over wat mensen nu wel en niet van de politie kunnen en mogen verwachten, is er de training Politie voor Burgers.
De training is interessant voor korpsen die hun relatie met de burgers in hun werkgebied willen verstevigen.

Voor wie?
De training Politie voor Burgers is bedoeld voor burgers: niet alleen sleutelfiguren en andere ketenpartners uit het werkgebied van de politie, maar ook bewoners, ondernemers en (toekomstige) contactpersonen uit het werkgebied.

·        Inhoud van het programma

De volgende zake zijn aan de orde gekomen:

·        Organisatie van regio en districten

·        bevoegdheden en taken 
Zedenzaken 
Preventie 
Tactische (Technische) Recherche

·        Forensische opsporing 
Slachtofferzorg
Aangifte doen

·        Basispolitiezorg

·        Gebiedsgericht werken
Verkeer
Beroepsvaardigheden
Milieu
Opiumwetgeving
Werkwijze Justitie

·        Grootschalig politie optreden ME

·        Jeugdzorg bureau Halt

·        Openbare Orde

De training bestond uit negen avondbijeenkomsten.
Op de slotavond werd de gehele training kort geëvalueerd en vond de feestelijke uitreiking van de certificaten plaats door Burgemeester Akkermans van de gemeente Echt-Susteren en de Plaatsvervangend Korpschef van de Politie de heer Boland en was er een Lagerhuisdebat over stellingen over de politie.

Hoogtepunten van de cursus waren de bezoeken aan de Meldkamer in Venlo waar ‘live’ meegekeken kon worden over de schouder van de mensen die de 112 of 0900 8844 telefoontjes beantwoorden en zorgen dat de gevraagde hulp zo snel mogelijk ter plaatse is. De cursisten mochten op papier ‘oefenen’ welke prioriteiten ze aan welk telefoontje willen toekennen, best een moeilijke keuze. Kies je ervoor om als eerste naar een verkeersongeluk met slachtoffers te gaan of ga je als eerste naar het gezin toe waar kleine kinderen moeten toekijken hoe moeder door vader mishandeld wordt.

Ook heel interessant was het bezoek aan het Politie opleidingscentrum in Sevenum.
Zelf inschatten als je ergens naar toe gestuurd wordt door de meldkamer in welke situatie je terecht komt is best moeilijk, de deur wordt opengedaan en er stormt iemand naar buiten met een pistool in de hand, hoe reageer je dan!?
Gelukkig voor de cursisten was het oefenen mogelijk via een soort laserpistool en vielen er dus geen echte gewonden. Als je dan een kijkje neemt in de trainingsruimten waar praktijksituaties nagespeeld worden, een heuse ingerichte winkel, bar/café en kantoor op ware grootte en alle mogelijke plekken om je te verstoppen als verdachte zijn neergezet begrijp je ook waarom dat nodig is. Maar ook aan sportruimtes ontbreekt het niet in het opleidingscentrum.

Hoogtepunt van de avond was het zelf mogen schieten op de échte schietbaan waar de politie agenten zelf hun training volgen. Met flinke geluidskappen over de oren en een veiligheidsbril op de neus mocht er onder deskundige leiding geschoten worden op een aantal grote doeken waar een persoon op geprojecteerd stond. Geweldig om te ervaren maar ook zwaar zo’n écht pistool.


Resultaat en doel

Na afloop van de training heeft de wijkagent de relatie met de burgers uit zijn werkgebied verbeterd.
De deelnemende burgers hebben een duidelijker beeld van de politie.
Ook hebben zij hun zelfredzaamheid vergroot en weten ze tegelijkertijd de weg in de politieorganisatie in die gevallen waarin zij hulp nodig hebben.

Anita Coenen, een van de cursisten.
 

klik op de foto voor een groter formaat