Hoe heet de stichting? Stichting Kermis Koningsbosch (SKK)
Sinds wanneer bestaat de stichting?
Sinds 1992
Uit hoeveel leden bestaat deze? Momenteel uit 3 leden die de gehele voorbereiding regelen
Worden jullie nog ondersteund? Ja tijdens de kermis door mensen uit
3 verenigingen
Wat zijn jullie taken? Het in stand houden van de kermis in de ruimste zin van het woord, denk daarbij aan het contracteren van kermisattracties tot het organiseren van het randgebeuren.
Welke activiteiten zijn er op het kermisplein? Zaterdag optreden van Sambaband Animoso.
Jumpwedstrijden georgarniseerd door SOAP.
Zondag jaarmarkt met optredens van Marleen, Fransz Theunisz, Jef Diederen, Duo X-Elle en de coverband Offline.

Maandag  voor de kinderen FEEST DJ. en uitslag  kleurwedstrijd
Welke exploitanten komen er? Autoscooter,draaimolen, SuperSjimmie,
lucky cranes, lijntrekspel, snoepsalon en ook voor de inwendige mens is gezorgd.
Wat zijn de kosten voor het huren van een kraam voor de braderie? Voor de mensen uit Koningsbosch €25,-- per kraam
Hoe kan men zich aanmelden? Wil Nelissen Kerkstraat 64Tel: 302300 of per email 
kermis@koningsbosch.nl 

ngsbosch willen
Stichting Kermis Koningsbosch
bedanken voor dit kort interview

Disclaimer:
De layout van de Webpage is vrij ontworpen door het Webteam Koningsbosch en heeft geen betrekking tot het desbetreffende bedrijf

E-mail:
kermis@koningsbosch.nl


Adres:
W. Nelissen
Kerkstraat 64
6104 AD Koningsbosch

Telefoon: 0475- 302300
               06-13237661
            


    
Stichting Kermis Koningsbosch
stelt zich voor                                                              Interview 2008
mei .2008