INloggen lukt niet? 

Klik hier en vul uw email adres in..
Dan krijgt u de inlog direct toegestuurd..

(Geen Mail? kijk in de spam folder)

Lees de handleiding hier.. 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor niet gratis

De Wingerd

 INloggen lukt niet? 

Klik hier en vul uw email adres in..

 Wij zijn inmiddels druk bezig met het bouwen van een nieuwe website....Vanaf 25 mei 2018 is het AVG van kracht. Zodoende bewaren wij geen inlog gegevens meer of email adressen van abonnees van de wingerd.

Alle abonnees krijgen voor die tijd een link gestuurd waarin ze de wingerd kunnen lezen. Deze link blijft geldig totdat het abonnement wordt opgezegd. Zo voldoen wij aan de nieuwe wetgeving. 

Beste mensen van en uit Koningsbosch...    

Met ingang van 1 april 2017 zal het parochieblaadje De Wingerd niet meer gratis aangeboden worden op koningsbosch.nl.

Voor het maken en rondbrengen van De Wingerd worden kosten gemaakt...

Zodoende is het niet fair dat andere mensen betalen voor deze service, terwijl koningsbosch.nl het voor iedereen vrij toegankelijk op internet aanbiedt. 


Om De wingerd in de lucht te houden en de kosten samen te delen voor dit
informatief parochieblaadje, hebben wij besloten De Wingerd niet meer gratis aan te bieden.
De Wingerd digitaal, zal voortaan alleen toegankelijk zijn indien u een inlogcode intypt.

U kunt de inlogcode verkrijgen door deze aan te vragen mits u de contributie van 10,00 euro per jaar  (Tgv. Parochie Koningsbosch) heeft betaald.

Betaling kan contant in de winkel van Tilda Muijsers, of op rek. NL31 RABO 0126210950 t.n.v:
"Kerkbestuur Koningsbosch" met vermelding van "Wingerd".

Mensen die de contributie betaald hebben, hebben automatisch recht op de digitale versie maar zullen hiervoor de inlog code moeten aanvragen met onderstaand formulier.

Boesjernaren die verhuisd zijn en Koningsbosch een warm hart toedragen en zodoende op de hoogte gehouden willen worden van gebeurtenissen kunnen deze code gratis verkrijgen na aanmelding via onderstaand formulier
(al kan de parochie natuurlijk alle giften waarderen).


Hopende op uw begrip voor deze aanpassing
.