bella soudant-geilen

juni 2006

Deze keer een groeten uit in een andere vorm.
De ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat er aan de Kapelaan Verdonschotstraat een Familie Geilen woonden Hein en Wies met 8 kinderen, die in 1953 naar Canada zijn geïmmigreerd.
Hieronder leest u het verslag van Bella, een van de kinderen.Juni 2006     

Hoe is met jullie allemaal in Koningsbosch?
Wij wonen in Zurich Ontario Canada en zijn hier sinds april 1953. Ik was 11 jaar toen wij naar Canada gingen en de school begon in mei. Wij arriveerden op 16 april 1953 in Halifax
en namen toen de trein naar Toronto, en vandaar overgestapt op een andere trein naar Ingersoll.

 

In Ingersoll hebben wij 2 weken gelogeerd bij een Nederlands echtpaar Wil Schreurs, mijn vader kende de vader van Wil in Nederland. Na die 2 weken verhuisden wij naar onze eigen boerderij, die te koop was  beneden aan de weg bij oom Wil.

De school was erg klein, er waren maar 13 leerlingen voor 8 klassen, toen wij kwamen waren er totaal 19 leerlingen!! 
               

Ik heb gelezen van het kapelke dat mijn ouders hebben gebouwd toen wij naar Canada gingen voordat wij verhuisden. Ik kan nog Nederlands lezen, maar het schrijven lukt niet meer.

Ik ben Bella, de tweede dochter van Hein en Wies Geilen. Ik ben al 44 jaar getrouwd met Gus.
Hij is geboren in Heugem bij Maastricht. 4 Jaar  geleden, in 2002, zijn wij met vakantie in Nederland geweest, dit was onze 2e vakantie naar “de Boesj”.

Er is veel veranderd, onze school is er niet meer en ons oude huis is verwaarloosd.


Paul, mijn oudste broer is in 1985 overleden en Mia mijn oudstse zus in 1970, zij liet 4 kinderen achter.
Bob (een broer) woont in Out West in Alberta.
Els woont 20 minuten van mij vandaan, zij is gehuwd met een Brabander, een neef van de man van Mia.
Sjef woont in Britisch Columbia.
Corrie woont in het noorden van Zurich 1,5 uur bij mij vandaan.
Truus is ook gehuwd met een Limburger, uit Born en woont 1,5 uur oostelijk van ons.
Jan woont op dezelfde afstand maar dan noorderlijk.
Wiesje woont in Mississsauga dicht bij Toronto.

Gus en ik hebben 5 kinderen en 15 kleinkinderen. Wij verwachten ons 1e achterkleinkind is september. Gus is groenteboer en wij verbouwen 450 acres aardappelen en uien. Toen wij pas getrouwd waren verbouwden we sla, radijsjes en wortelen. Gus en zijn vader en 2 broers werkten op de boerderij, maar in 1987 hebben we de boerderij weggedaan door sterfgevallen in de familie. De extreme regen van dat jaar verwoestte de oogst.

Gus werkt nog op kantoor, een bureau van een aanhangwagenfabriek, maar hoopt spoedig met pensioen te gaan. Ik heb arthritis en ben niet in staat om uit werken te gaan.

Ik was verrast op jullie site een stukje te lezen over Jos Kleyjans.
Ik correspondeer met Lien Kleynjans die nu in Australië  woont, daar waar de Barake’s naar toe gingen, het jaar na ons. Haar moeder was Till en ze heeft 4 broers, Jo, Wim, Mat Gerard en Jos en een zus Maria.

 
Groetjes Bella Soudant -  Geilen.

Klik hier voor enkele foto's


Originele brief.

How are you all in Koningsbosch?  We are in Zurich Ontario Canada and have been here since April 1953.
I have read about het kapelke that my parents had built when we came to Canada just before we left.
    
I can still read Dutch very well but  my writing leaves a lot to be desired. I am Bella and the second daughter of Hein and Wies Geilen. I have been married to Gus for 44 years now.  He was born in Heugem - Maastricht.  We were back in Holland 4 years ago for our anniversary, this was our second visit back to the boesj.  Lots of changes especially our school gonr  and our old home so neglected.  Paul my oldest brother died in 1985 and Mia my oldest sister in 1970 in childbirth leaving 4 little ones behind.  Bob (broer) lives in out west in Alberta . Els lives about 20 minutes from me, she is married to a Brabander and a cousin to Mia's husband. Sjef lives in British Columbia. Corrie lives more north of Zurich about 11/2 hours away. Truus is also married to a limburger from Born and is 11/2 hours east of us.  Jan is about the same distance north east and Wiesje is in Mississauga near Toronto.Gus and I have 5 children and 15 greatgrandchildren.  We are expecting our 1st greatgrandchild in September. Gus is een groenteboer en wy hadden 450 acres potatoes and onions.  When we were first married we grew lettuce, radishes and carrots as well.  He farmed with his dad and two brothers but in 1987 we lost the farm on account of deaths in the family and an extremely lot of rain which finished the crops for that year. He is still working in the cabinet department in a trailer factory but hopes to be able to retire shortly.  I have arthritis and have not been able to work out because of it. I was interested to see in your  guestbook an email from a Jo Kleyjans, I correspond with Lien Kleyjans who is now living in Australia where the Barake's moved the year after us, Her mom was Till and she has a brother Jo, Wim, Mat, Gerard, Jos and a sister Maria. Have a good day

=======================

Hello Again,  I was eleven when we came to Canada and started school in May..  We arrived in Halifax on the 16th of April and then took the train to Toronto where we transferred to another train to Ingersoll where we were met by a couple that also was Dutch.  My dad knew Will Schreurs father in Holland.  We stayed at their house for two weeks and then moved to our own farm that was for sale just down the road from Ome Will.  The school was very small and had only 13 students for 8 grades until we came and the total was 19.


Beste lezer van deze site, wilt u zelf eens meedoen aan deze rubriek of weet u iemand die mee zou willen doen aan dit klein interview, dan graag een mail naar contact@koningsbosch.nl