intermezzo-2017

INTERMEZZO 2017

 


 

Oproep

Zijn er belangrijke gebeurtenissen "Op de Boesj" zoals 50-60 enz. jarig huwelijken,
geboortes of i.d. stuur dan een bericht naar contact(at)koningsbosch(punt)nl en dan wordt dit bericht op de site geplaatst.Activiteitenkalender

Verenigingen, stichtingen en eenieder die een activiteit organiseert, kan deze activiteiten
doorgeven aan 
kalenderatkoningsbosch.nl
Wanneer iedereen hieraan meewerkt dan kan men tijdig rekening houden met elkaar.

Diegene die niet in de gelegenheid is om te mailen kan ook een briefje afgeven bij:
Sef Knarren (Dierbenodigheden de Roodstaart) Prinsenbaan

 


Heeft u schoolfoto's,  of foto's voor de oude doos, dan kunt u deze mailen naar contact

 

 

Ga hier naar het hoofdalbum

Ga hier naar het wisselalbum

 

HET IS NIET TOEGESTAAN FOTO'S VAN ONZE WEBSITE, WAAR PERSONEN OP STAAN, 
TE DOWNLOADEN OF TE KOPIEREN.

WILT U GRAAG IN HET BEZIT KOMEN VAN EEN FOTO, STUUR DAN EEN MAIL NAAR
contact@koningsbosch.nl


Tweelingen van de Boesj
Koningsbosch heeft heel wat tweelingen voortgebracht.
Klik
HIER om deze tweelingen te bekijken

 

Koningsbosch heeft  heel wat café 's gehad, we hebben er een aantal opgespoord.

Wie het lijstje kan aanvullen/corrigeren mag  contact   met ons opnemen.

Foto's zijn natuurlijk altijd welkom.

Klik hier om de verzameling te bekijken

 

 


 

Koningsbosch heeft diverse tankstations gehad, we hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Open of download hier het PDF bestand

 

TERUG


 

 

 

90 Plussers, voor zover ons bekend

Mia Gerads - Meijers  (De Eghte) 25 november  1919
Overleden 26 juli 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria v.Kruchten-Janssen
(De Eghte)

15 maart       1920
Overleden 17 februari 2017
Arnold Stoffels Echt ('t Thaal) 06 augustus   1920
Truus (Troutje) Geilen - Dijcks
De Eghte St.Antonius kamer 120 Echt
27 december  1920

Corry van Smoorenburg
Vleuten (Utrecht)

30 juni 1921

Lena Hendrikx Peters 12 augustus  1921
Mia Sevriens - Op het Veld 11 augustus  1922
Leo Loete 05   oktober  1922
Mevr. Nelissen - Puts (de Eghte) 24 oktober    1922
Leenke Schroeder - Marcks (Maasbracht) 03 december 1922
Mina Stoffels vd.Borgh ('t Thaal) 06 januari 1923
Math Katzenbauer Kerkstraat 22 april 1923
overleden 7 april 2017
Truus Ramakers - Loete
(de Eghte)
19 november 1923
´╗┐Catharina Ramacher-Rullenraad 31 mei 1924
Nelly Houben 04 augustus 1924
Overleden 17 februari 2017

Liz Gorissen
__________________________________

Rie Bos-Gels  Echt

15 oktober 1924
overleden 15 april 2017
__________________________

27 oktober 1924

Leentje Schulpen - Kohlen
De Eghte

02 november 1924
   
Louïse Lumig - Tholen 04 maart 1925
Annie Graus
De Echte St. Anthonius kamer 13
04 juli 1926   
Cor Bos 17 augustus  1926
Overleden 23 januari 2017
Stiena Hendrikx-Craenen 12 november 1926
Corry Loete  Vastrade Susteren 26 februari 1927
Cathe Heemels-Hoffmanns 29 juni 1927
   
   
   

 

 TERUG


 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Z.I.E.D. Zorg in Eigen Dorp

Elke woensdagavond kunt u van 19.00 tot 20.00 uur  in de pastorie terecht voor vragen
over uw pc. tablet, gsm, printer of ander apparatuur.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TERUG

 


 

 

Vanaf zaterdag 9 januari 2016 is de bibliotheek elke zaterdag geopend tussen 11.00 en 12.00 uur.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Joseph Loete

Als U niet meer zo goed ter been bent, kunt U ook thuis worden opgehaald.
Verder bestaat de mogelijkheid om boeken te “bestellen”, die dan bij U thuis worden afgeleverd.
Hiervoor kunt U contact opnemen met Elfriede Hermanns, tel. 0475-300344.

Sinds september 2017 is er in de Pastorie het repaircafé geopend.

U kunt hier terecht op zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.
De vrijwilligers zitten voor u klaar, nieuw te kopen materiaalkosten zijn voor uw eigen rekening.

 

TERUG


 


Huisvesting voor verenigingen Koningsbosch gegarandeerd


De gemeente Echt-Susteren en Woningcorporatie WoonGoed2-Duizend komen de verenigingen uit Koningsbosch
tegemoet in hun verzoek om ook op de langere termijn een gemeenschapshuis voor de kern Koningsbosch te garanderen.

Gemeenschapshuis intensief gebruikt

In 2013 is het huidige gemeenschapshuis Oos Heem in het kader van het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) Koningsbosch gerenoveerd, door de gemeente Echt-Susteren en Woningcorporatie WoonGoed2-Duizend.
Sindsdien gebruiken een aantal verenigingen, het wijkteam en het huiskamerproject het gemeenschapshuis intensief voor allerlei activiteiten.

Uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem
Na een bericht over de sluiting van de lokale commerciële zaal, willen ook andere verenigingen uit Koningsbosch gebruik maken van het gemeenschapshuis Oos Heem.
Echter het gemeenschapshuis beschikt niet over voldoende capaciteit.
In overleg met wethouder Dijcks is uitbreiding met betrekking tot het zaalgedeelte en opslagruimte aangevraagd.

Verbouwingsplan medio 2017 klaar
Wethouder Dijcks heeft het verzoek tot uitbreiding van Oos Heem met mede-eigenaar WoonGoed2-duizend besproken
en in gang gezet.
"De benodigde uitbreiding moet sober, doelmatig en functioneel zijn.
Vandaar dat de verenigingen contractueel gaan vastleggen dat ze het gezelschapshuis na uitbreiding ook daadwerkelijk
in gebruik nemen.
We nemen met de verenigingen contact op over het project om hun wensen te vertalen naar een realistisch plan.
Wij denken medio 2017 een verbouwingsplan klaar te hebben", aldus wethouder Dijcks.

Verenigingen blij: accommodatie voor langere tijd veiliggesteld.

Koningsbosch krijgt de kans om op lange termijn te voorzien in de accommodatiebehoeften van alle verenigingen en de gehele gemeenschap.
Peter Klijn, woordvoerder van de verenigingen is verheugd over deze positieve ontwikkelingen van gemeente en woningcorporatie op het verzoek van de verenigingen.
"We grijpen deze kans met twee handen aan om dit project tot een prachtig resultaat te brengen".

 

TERUG

 


 

 

't is Krismis muziek van Hans Golembiewskie foto's van de Boesj

 

Lukt t openen niet probeer dan onderstaande versie
 

't is Krismis muziek van Hans Golembiewskie foto's van de Boesj

(kan dat de presentatie in uw map donwloads wordt opgeslagen)

TERUG

 


 

 


TERUG


 

 

TERUG 

 

TERUG


 

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2017.

Zoals elk jaar worden ook in de gemeente Echt-Susteren de vele vrijwilligers terecht in het zonnetje gezet tijdens de
verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar.

Voor het 18e jaar organiseerde Lijst Samenwerking, de grootste lokale politieke partij in de gemeenteraad van Echt-Susteren
deze verkiezing. Op deze manier wil de partij de grote waarde van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk voor de maatschappij én de gemeente onderstrepen.

Tot Vrijwilligster van het Jaar 2017 werd Els Bontemps-Hermkens uit Echt gekozen. Els is als secretaris van de
Senioren Vereniging St. Joris een vriendelijke, actieve, attente en zorgvuldig werkende vrijwilligster die samen met haar medebestuursleden de vereniging ook in moeilijke tijden bestuurt. Els communiceert prima; verzorgt de nieuwsbrief,
houdt contact met de Stichting Buurthuis St. Joris en Buurtvereniging St. Joris. Waar mogelijk is ze daar ook als
vrijwilliger actief.  
Volkomen verrast door een delegatie van Lijst Samenwerking werd haar door wethouder Jac Dijcks van
Lijst Samenwerking tijdens een extra opgeroepen vergadering op zaterdagmorgen een oorkonde, een bloemetje en een envelop met inhoud overhandigd.

 

 

Tot Vrijwilliger van het Jaar 2017 werduitgeroepen Pierre Nelissen uit Susteren.Pierre is een vrijwilliger die niet
graag op de voorgrond staat. Nadat hij als bakker op de Hei gestopt was in 1995, is hij als vrijwilliger actief geworden
op het kerkhof aldaar, als ook in de kerk. Als mensen een beroep op hem doen, kan hij geen nee zeggen. Als lid van het Broederschap van de kerk in Mariaveld is hij ook daar altijd present en loopt mee in processies.
Met zijn bijna 84 jaar een zeer bescheiden, actieve vrijwilliger. Terecht dat Pierre Nelissen na een toespraak van wethouder
Jos Wackers van Lijst Samenwerking de oorkonde, de bloemen en de envelop kreeg uitgereikt.

 

Tot Vrijwilligersgroep van het Jaar 2017 werd de groep vrijwilligers van het Ponykamp manege Op de Berg
uit Pey uitgekozen .Volkomen verrast waren de vrijwilligers en Caroline Gradussen van manege Op de Berg op een
ongebruikelijk tijdstip bij elkaar geroepen, niet wetende wat hun te wachten stond. Ook dit jaar werd weer een hele
week een gratis ponykamp georganiseerd voor bijna 30 kinderen uit de gemeente die het thuis financieel niet te breed
hebben. Dank zij de belangeloze inzet van vrijwilligers en manege Op de Berg is het mogelijk om deze kinderen een fijne
en onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. Tijdens een drukke en sfeervolle bijeenkomst in de manege overhandigde
wethouder Jac Dijcks aan de groep de oorkonde, bloemen en een enveloppe met inhoud.

 

Graag wenst Lijst Samenwerking alle prijswinnaars nogmaals proficiat en alle vrijwilligers en verenigingen in de gemeente
Echt-Susteren fijne feestdagen en veel succes in 2018.

 TERUG

 


 

     

 

Oliebollenmiddag Zonnebloem afdeling Koningsbosch.

In het kader van de week van de oliebol, vond er op maandagmiddag 13 november de inmiddels traditionele oliebollenmiddag plaats in de huiskamer van Oos Heem.

Ruim 50 deelnemers hebben onder het genot van een kopje koffie of thee zich de door de plaatselijke bakker Martens ter beschikking gestelde oliebollen laten smaken.

Gasten die verhinderd waren aan deze middag deel te nemen, die hebben thuis 2 oliebollen ontvangen.

 

 


 

TERUG

 


 

Jubileum kernenrit vrijdag 10 november 2017.
Tekst; Jo Verheesen

Foto's; Bert Hendricks.

Om 09.30 uur vertrok een volle bus met 50 deelnemers aan de 30e  kernenrit na de  fusie van de gemeenten Susteren en Echt.
In de bus zoals altijd: wethouders, raadsleden, commissieleden, leden én vooral veel burgers uit onze gemeente.  Na een rondrit, waarbij door wethouder Jac Dijcks uitleg werd gegeven over de vele ontwikkelingen langs de zorgvuldig uitgekozen route, werden we bij SC Susteren ontvangen door Wim Fiddelaers, voorzitter van
SC Susteren.
Hij vertelde met veel kennis van zaken hoe een vereniging van ruim 650 (!) leden wordt bestuurd en gerund.
Mede dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers lukt het om elke week weer de ongeveer 35 teams te laten spelen, de velden in goede conditie te hebben en alle kleding centraal te wassen, drogen en klaar te leggen voor de volgende wedstrijd.
Na de uitleg een bezichtiging van het kunstgrasveld, welke in een grote behoefte voorziet.
Lijst Samenwerking kreeg een jubileumboek aangeboden, waarna de voorzitter met een mand streekproducten werd bedankt namens Lijst Samenwerking.

 

 

De rondrit door de gemeente werd voortgezet en nu was het wethouder Jos Wackers die vertelde over de ontwikkelingen rondom Nedcar, de verbreding van de A2, de ontwikkelingen in Holtum Noord en de gevolgen voor Baakhoven.  Vervolgens ging het gezelschap weer terug naar de kantine van SC Susteren waar de lunch werd genuttigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ’s Middags werd allereerst het vernieuwde sportcomplex De Bandert bezocht. John Vinclair, direkteur van Menswel, beheerder van het vernieuwde zwembad, ontving de groep en zorgde voor een prettig ontvangst met koffie en vlaai. In 3 groepen werd vervolgens op enthousiaste wijze een presentatie en rondleiding gegeven.
Ook hier weer de bekende mand streekproducten als dank.

  

 

Doordat de tijd drong werd vervolgens rechtsreeks naar het derde en laatste bedrijf gereden: Masita.
Een hartelijk ontvangst, een mooie showroom en een indrukwekkend bedrijf met een imponerend magazijn.

 

 

Ter afsluiting gingen de meesten nog gezellig eten bij “Echt genieten” te Echt.

TERUG

 

 

 

Deken Huisman overleden.

Op 15 november is op 93 jarige leeftijd voormalig Deken en -Pastoor E.Huisman overleden.

Klik hier voor het bericht in de Gelderlander

 

TERUG

 

 

 

“De parochianen van Koningsbosch openden mijn hart”.

 

Dat vertelt deken Huisman in zijn boek “Mijn jawoord”. Truus Hopman ging op zoek naar de persoon achter deken/pastoor Huisman en tekende ontroerende en openhartige verhalen op, ook over zijn tijd in Koningsbosch.

Het koor Mes Amis en Marcel Reijans luisterden zaterdag 30 september een onvergetelijke mis op waarin het boek aan de deken werd overhandigd. Uit handen van burgemeester Peter de Koning ontving hij de gemeentelijke onderscheiding de “De Ganapja”.

Het boek met verhalen uit het leven van Everardus Huisman is te koop bij Firma Muijsers-Geurts, Kerkstraat 144 in Koningsbosch en kost € 12,50.

De schrijfster wenst je veel leesplezier.

Publicaties

·         Huldeblijk voor deken Huisman

·         Hoogste Gennepse onderscheiding Ganapja voor pastoor Huisman

·        Facebook Frans Thonen berichten 30 september 2017 inclusief lied You never walk alone

·         Omroep Maasduinen met zang van Mes Amis

 

 

TERUG

 


 

 

TERUG

 


 

 Sinterklaasintocht zondag 19 november.

 


TERUG

 


 

 

 

 

TERUG

  

Allemaal Blaasmuziek / Voorspelen leerlingen Myouthic.

 

Op zondagmorgen 10 december organiseerde Harmonie St Cecilia, de jeugdspeelgroep en Myouthic een gecombineerde voorspeelmorgen met de uitvoering van het schoolprogramma “Allemaal Blaasmuziek”, dat de leerlingen van groep 4 onder leiding van Petra Manders in de afgelopen maanden volgden op school. Daarnaast was het voorspelen van alle cursisten die bij Myouthic lessen volgen. Het werd een mooi gebeuren met verrassende optredens.

Oos Heem bleek ook nu een bruikbare locatie, maar grote verenigingen zoals o.a. de harmonie zullen blij zijn als de aanstaande uitbreiding klaar is.

Een woord van waardering aan jeugdige muzikanten, vrijwilligers, docenten en bezoekers is op zijn plaats. Dit werd ook door voorzitter Lei Jutten aangehaald.

In de komende week zullen de vrijwilligers van Myouthic de school bezoeken voor meer tekst en uitleg over het nieuwe cursusjaar van Myouthic.

Namens Myouthic en Harmonie St. Cecilia,
Bert Hendricks.

 

TERUG

 


 

Op zondag 10 december organiseert harmonie St. Cecilia, vanaf 10.30 uur, in Oos Heem de afsluiting van het project Allemaal Blaasmuziek en het voorspelen van de leerlingen van Myouthic.
Tijdens het project Allemaal Blaasmuziek, dat de harmonie jaarlijks organiseert in samenwerking met basisschool het Keuningshöfke en Myouthic, maken de kinderen van de groepen 3 en 4 op een speelse wijze kennis met muziek. De lessen op school zijn verzorgd door Petra Manders. De afsluiting zal geleid worden door Fer Koolen.
Tijdens het jaarlijkse voorspelen, door de leerlingen van Myouthic, laten de leerlingen samen met hun docenten de ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en alle belangstellenden zien welke vorderingen ze gemaakt hebben op muzikaal gebied het afgelopen jaar.
Door de combinatie afsluiting Allemaal Blaasmuziek en het voorspelen krijgen de aanwezigen een goede indruk wat allemaal mogelijk is op muzikaal gebied in de harmonie. De diverse groepen instrumenten komen aan bod. Zoals het slagwerk onder leiding van Peter Heynen, de saxofoons onder leiding van Joyce Bruysten, de hobo met Marga Janssen, de dwarsfluiten met Emmy Stultjens, de trompet met Phil van Landegem en de klarinetten met Jan van Hamond. Het zwaar koperwerk wordt voorgesteld aan de aanwezigen door leden van harmonie St. Cecilia die een Ode an die Freude zullen brengen.  

Uiteraard staat de koffie en het gebak klaar.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

 

 

 TERUG


 

Cecilia-feest 2017 harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Na de traditionele viering in de parochiekerk, waarbij de harmonie zelf de muziek verzorgde, vond aansluitend in Oos Heem het jaarlijkse Cecilia-feest plaats.
Tijdens het Cecilia-feest werden de jubilarissen van de vereniging gehuldigd door beschermheer Wiet Monsieur en voorzitter Lei Jutten.

Milou Cuijpers en Sabrina Jutten vanwege het 12,5 jarig lidmaatschap.

Thei Verstegen in verband met het 25 jarig lidmaatschap. Thei werd samen met Ria extra in de bloemen gezet omdat ze op deze dag 40 jaar gehuwd waren.De meest spectaculaire huldiging was voor Sef Hendrikx.
Sef en zijn vrouw Truus werden gehuldigd in verband met het 65 jarig lidmaatschap van Sef. Hij ontving dan ook niet alleen de oorkonde van de KNMO met bijhorende medaille, maar werd tevens benoemd tot erelid van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.


De overige jubilarissen Björn von Cleef 25 jaar, Herman Koenen 40 jaar en Hilde Hendrikx 50 jaar waren door omstandigheden afwezig en zullen op een later tijdstip gehuldigd worden.

Cailean Paas, die het afgelopen jaar in Utrecht landskampioen geworden is tijdens het solistenconcours op dwarsfluit in de 5e divisie, werd eveneens gehuldigd voor deze topprestatie.


Tot slot werd tijdens het Cecilia-feest het nieuwe logo van de vereniging onthuld, een ontwerp van Marcel Hartjes, waarbij tegen de achtergrond van de skyline van Koningsbosch de diverse soorten instrumenten in de vereniging getoond worden. De houten instrumenten door middel van een klarinet, de koperinstrumenten door de tuba en het slagwerk door het klokkenspel.
Harmonie St. Cecilia wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen tot het welslagen van het Cecilia-feest.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch

 

TERUG


 

 

TERUG

 


 

Druivenoogst


Zaterdag 2 september is in alle vroegte de oogst van Chardonnay druiven in Koningsbosch van start gegaan.
Knippers, lezers, wassers, kneuzers, persers en kuipers stonden de wijnboeren Korthals en Schroeder bij. 
700 Stokken worden voor het eerst ontdaan van hun trossen met hun groengele karakter bessen.
Knapperig fris en met het zoet er al in. Een nieuw product van Koningsbosch dat zijn weg gaat vinden
om u te laten proeven van plaatselijke sap of wijn !

 

TERUG


 


 

TERUG


 

Op woensdag 20 september 2017 vond de jaarlijkse picknick van de zonnebloem plaats in Oos Heem.

Het was weer een zeer geslaade middag.

 

TERUG


 

Breiwolactie.

Na een oproep in de Wingerd van de zonnebloem besloten Jack Dijcks en Mariska van Houten een actie te starten om zoveel mogelijk breiwol te verzamelen. Met de verzamelde breiwol wordt door de leden van de zonnebloem van alles gebreid voor een goed doel.

Op woensdag 6 september werden drie volle tassen met breiwol aan de zonnebloem overhandigd,om de feestvreugde te verhogen werden de aanwezige zonnebloem leden nog getrakteerd op een heerlijk stukje vlaai. Gemeenteraadslid Jack Dijcks overhandigde het bestuur nog een enveloppe met inhoud. Hij wil zo een deel van zijn vergoeding voor zijn werk als raadslid terug geven aan de bevolking van ons dorp in dit geval de zonnebloem.

De zonnebloem bedankte de Jack en Mariska voor de spontane actie.

 

TERUG


 

 

TERUG

 
Voordracht Cultuurprijs Echt-Susteren 2017

Door Cor Voorter

Tot woensdag 1 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Echt-Susteren.
Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, in het zonnetje zetten.
De Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren roept langs deze weg de inwoners van de gemeente op, om kandidaten voor de Cultuurprijs 2017 voor te dragen.
Wellicht kent u iemand of meerder personen in uw omgeving die zich als persoon of als groep onvermoeibaar blijft/blijven inzetten op het gebied van cultuur.
Het culturele vlak moet daarbij heel breed worden gezien. Het gaat over o.a. muziek, literatuur, 
theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, enz., zowel binnen de professionele als amateurkunst.

De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren.
De eerste Cultuurprijs in 2014 ging naar de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw in Echt.
In 2015 werd de prijs toegekend aan Lei Hannen en in 2016 viel de eer te beurt aan Piet Aben.
 

De voordracht/criteria:

Belangrijk om te weten is dat de cultuurprijs per definitie géén oeuvre-prijs is.
Een bijzonder project dat in 2017 binnen de gemeente Echt-Susteren heeft plaatsgevonden, kan ook in aanmerking komen voor de cultuurprijs.

Vindt u, dat een persoon, vereniging, stichting, instelling, organisatie of een bijzonder project deze prijs verdient, stuur dan uw voordracht
per brief naar Stichting Menswel, t.a.v. Cultuurcoach Rick Vechel,  Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of
per mail naar:
rick(punt)vechel(at)menswel(punt)nl

Geef bij de voordracht duidelijk met redenen omkleed aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient.
Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven.
Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten.
Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen.
Graag per post de voordracht in een gesloten envelop met de vermelding  “Vertrouwelijk/Cultuurprijs 2017”.
 

Een onafhankelijke jury bespreekt de voorgedragen kandidaten en draagt tot slot een kandidaat voor aan het gemeentebestuur.
De uitreiking van de prijs, bestaande uit een oorkonde en een kunstwerk, zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018 plaatsvinden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Echt, waarbij vertegenwoordigers uit het culturele veld worden uitgenodigd.

Uw voordracht zien we graag tegemoet vóór 1 november a.s.!

TERUG

 


 

Open Monumentendag Echt-Susteren succesvol!

Door Cor Voorter

Een buiten verwachting grote opkomst, gunstig gezinde weergoden en een afwisselende programma hebben de Open Monumentendag 2017 in Nieuwstadt tot een groot succes gemaakt!

Het lokale comité in de gemeente kan tevreden terugblikken. Ruim voor de officiële opening hadden de vele belangstellenden de weg al weten te vinden naar de boerderij van de familie Kruijen in Nieuwstadt. Voorzitter Sjra Dirks wethouder Pustjens moesten het tijdens de toespraken, het net als in vroegere tijden, doen zonder geluidsinstallatie en dat sloot perfect aan bij het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Toen ging het ook immers zonder de techniek van nu!

De officiële opening was bijzonder smaakvol te noemen. Werner van Doren van slijterij WerVin uit Nieuwstadt had namelijk alles op alles gezet om zij Kruijens Kracht Bokbier te kunnen presenteren op de locatie waar heel veel vaatjes bier naar buiten zijn gerold: boerderij annex brouwerij Kruijen. Bezoekers konden een korte rondleiding krijgen op het erf en rond de boerderij of deelnemen aan de wandelingen door de kern van Nieuwstadt door de stadsgidsen. Verder was er een demonstratie orgelbouw door Ad Gijzels en uiteraard ruime gelegenheid om het ‘gedoopte’ bokbier te proeven. De muzikale omlijsting kwam voor rekening van Harmonie Les Amis Réunis uit Nieuwstadt en orgeldraaier Joop Kormelink.

 

TERUG


 
 
 

De Boesjer

Met ingang van 1 juni 2017 is onze zaak in andere handen overgegaan.
De nieuwe eigenaar heeft de benodigde ervaring in huis om het concept verder uit de breiden.

De activiteiten blijven bestaan uit:
Lekker "aete en drinke" - (groep) activiteiten - feesten - vergarderingen - koffietafels en
uiteraard zal de Boesjer beschikbaar blijven voor de dorpse verenigingen.

Wij wensen de nieuwe uitbater veel succes.

Roger en Sacha.

 
 

 

 

 

 website

TERUG

 
 

 

Rondreizende verkopers pannen/messenset

Waarschuwing:

De pannensets worden verkocht als luxe, hoogwaardige pannen, maar volgens de politie zijn ze niet meer waard dan 25 euro per set.

Geregeld duiken malafide pannen- of messenverkopers op. Ze reizen rond door het land en bieden hun waar aan op parkeerplaatsen of aan de deur. Trap niet in de mooie verkooppraatjes van deze oplichters!

 ********************

 

Pas op voor op euro lijkende Turkse munt.

Winkeliers en consumenten in Echt komen de laatste tijd vaak Turkse munten tegen
in plaats van euro’s.

De Turkse Lira lijkt erg veel op de euro. Echter, er kan hier niet mee betaald worden en de koers ten opzichte van de euro valt niet in uw voordeel uit.

“Opletten is het devies. Het zou dus zomaar kunnen dat u geen euro’s maar Turkse Lira’s ontvangt als wisselgeld.
Een gewaarschuwd mens telt voor 2”, waarschuwt Politie Echt op Facebook.

 TERUG 

Fietsen en wandelen in Spanje

Ga hier naar de website

www.spainish.es
www.tvprofessionals.eu


TERUG


 

Rondgang Mannenkoor

"Mannenkoor St. Caecilia bedankt alle inwoners en bedrijven van Koningsbosch voor hun bijdrage in de rondgang van 2017.
Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om wekelijks onder leiding van een professioneel dirigent  te repeteren,
jaarlijks 2 concerten te organiseren en een stuk of 4 H. missen op te luisteren."

met vriendelijke groet
mannenkoor St. Caecilia
Gert Versteeg
voorzitter

website mannenkoor

 


 

Rondgang Rode Kruis

Ondanks de bijna verzengende hitte zijn de collectanten van het Rode Kruis verleden week aan de slag gegaan met hun collectebus.

Hun inzet is beloond . Een totale opbrengst van 633,00 Euro.

Namens de afd. Echt e.o. dank aan iedereen.

M. Stoffels (Wijkcoordinator)

=============================================

 

De Collecte voor het Longfonds waarvoor in de week van 8 t/m 13 mei een achttal collectanten actief zijn geweest,
heeft het mooie bedrag van € 587,= opgeleverd.

Hartelijk dank aan de collectanten en aan degenen die een geldelijke bijdrage hebben gegeven.

Hans Nieuwkamp

Coördinator Longfondscollecte


TERUG


 

Harmonie St.Cecilia


TERUG


 elijk Jaarverslag Harmonie St. Cecilia Koningsbosch

 

In de week van 27 augustus 2017 tot en met 2 september 2017 houdt harmonie St. Cecilia Koningsbosch de jaarlijkse rondgang.
Naast de georganiseerde acties vraagt de harmonie een keer per jaar uw financiële steun om leden en leerlingen van instrumentarium te kunnen voorzien.
Voor u ligt een beknopt maatschappelijk jaarverslag 2016 / 2017 van harmonie St. Cecilia.
Door middel van dit jaarverslag willen we u laten zien wat de harmonie allemaal doet voor de gemeenschap van Koningsbosch en daarbuiten.

 

8 september  2016 – Octaaf van Schilberg
Jaarlijks neemt de harmonie of de jeugdgroep deel aan het Octaaf van Schilberg. Samen met het gemengd zangkoor van Koningsbosch verzorgt de  harmonie op de donderdag de invulling van het Octaaf voor de parochie Koningsbosch.

 

24 en 25 september 2016 - Jeugdkamp Birgelen
Teneinde de leerlingen van harmonie St. Cecilia niet alleen muzikaal met elkaar te leren samenwerken organiseren we jaarlijks een jeugdkamp.  Behalve tijd voor ontspanning wordt er uiteraard muziek gemaakt. De jeugd sluit het kamp dan ook af met een concert.

30 oktober 2016 – Allerheiligen
De processie vanuit de kerk naar het kerkhof luistert de harmonie muzikaal op. Deze muzikale begeleiding maakt deze dag voor familie, vrienden en nabestaanden van overledenen uit onze gemeenschap extra betekenisvol.

 

11 november 2016 – Sint Maarten
Tradities dienen in ere te worden gehouden.  Zo ook het jaarlijkse feest van Sint Maarten.

Een groep muzikanten van de harmonie zorgt dan ook voor passende muziek bij het kampvuur ter ere van Sint Maarten.

 

19 november 2016 – Reünie-concert
Door de bereidwillige medewerking van het parochiebestuur van Koningsbosch hebben we ter gelegenheid van ons 95 jarig jubileum in de kerk een reünie-concert mogen organiseren waarbij we een beroep hebben kunnen doen op een 18-tal oud muzikanten van harmonie St. Cecilia. We zijn zeer verheugd dat een aantal van deze muzikanten weer vast deel uit maakt van het korps. Na afloop van het reünie-concert hebben we het jaarlijkse Cecilia-feest gehouden waarbij we onze jubilarissen hebben gehuldigd en op passende wijze afscheid hebben genomen van onze kasteleins Miel en Marlies.

 

20 november  2016 – Intocht Sinterklaas
Ondanks zeer winderige omstandigheden hebben we Sinterklaas een warm welkom geheten in het dorp.

De serenade voor Sinterklaas werd door ons in de zaal verzorgd.

 
21 november  2016 – Allemaal Blaasmuziek
In samenwerking met Myouthic en basisschool het Keuningshöfke organiseren we jaarlijks het project Allemaal Blaasmuziek. Tijdens een viertal lessen op school maken de kinderen van de groepen 3 en 4 kennis met muziek.
Tijdens een gezamenlijke afsluiting met de harmonie laten de kinderen zien wat ze op jonge leeftijd hebben geleerd.

 

11 december  2016 – Pollux Venlo
In navolging van het in juni in Koningsbosch gehouden concert met Frans Pollux, B.J. Baartmans en Emilé Szarkowicz hebben we dit concert, onder het toeziend oog van gedeputeerde Ger Koopmans nogmaals ten gehore gebracht in Poppodium Grenswerk in Venlo.


18 december  2016 – Voorspelen leerlingen

Het is al ongelofelijk hoe snel kinderen muziek oppakken als we kijken naar het project Allemaal Blaasmuziek. Nog ongelooflijker is het om te zien wat de leerlingen van harmonie St. Cecilia ten gehore brengen tijdens de voorspeelmorgen. In 2017 zullen we dan ook de afsluiting van het project Allemaal Blaasmuziek en het voorspelen van de leerlingen combineren.

 

5 februari 2017 Bonte avond C.V. De Papegaai /
18 februari 2017 Dialectmis.

Tijdens de bonte avond van C.V. De Papegaai is een afvaardiging van de harmonie aanwezig om deze avond muzikaal te begeleiden.
De jeugdgroep neemt jaarlijks deel aan de dialectmis.

 

2 april 2017 – Voorstellingsmis communicantjes
Om voor de communicantjes de voorstellingsmis extra feestelijk te laten zijn heeft de jeugd-speelgroep deze Heilige Mis muzikaal opgeluisterd.

 
17 april 2017 – Paasconcert
Samen met gastvereniging het Koninklijk Erkend Mannenkoor St. Caecilia uit Koningsbosch hebben we in Oos Heem een gratis toegankelijk Paasconcert georganiseerd.

 
6 mei 2017 – Openen kermis

Samen met fluit- en trommelkorps St. Joseph hebben we ook dit jaar de kermis in Koningsbosch muzikaal geopend. 

 

4 juni 2017 – Eerste Heilige Communie
Harmonie St. Cecilia heeft de mis ter ere van de Eerste Heilige Communie muzikaal opgeluisterd.

 

25 juni 2017 – Sacramentsprocessie
Ook dit jaar heeft harmonie St. Cecilia deel genomen aan de Sacramentsprocessie. De processie was wederom breder van opzet. De harmonie gaat de processie voor met toepasselijke processiemarsen.

 

2 juli 2017 – Zeskamp
Door blessures lukte het ons helaas niet om sportief deel te nemen aan de zeskamp. Doordat een afvaardiging van de harmonie ter plekke een mini-concert verzorgde met toepasselijke muziek konden we gelukkig wel een bijdrage leveren aan de zeskamp.

 

14 juli 2017 – Concert Karken
Met een gezamenlijk openluchtconcert met Musikverein Karken hebben we het eerste halfjaar 2017 afgesloten.
Een dergelijk concert waaraan bijna 100 muzikanten deelnamen hopen we op korte termijn ook in Koningsbosch
te kunnen verzorgen.

 

Serenades
Ter gelegenheid van 50 of 60-jarige huwelijksfeesten gehouden in Koningsbosch door inwoners van Koningsbosch zijn we te allen tijden bereid een serenade te verzorgen. Helaas zijn we hier uit privacyoverwegingen niet altijd van op de hoogte. Heeft u een dergelijk feest te vieren en stelt u het op prijs dat u een dergelijke serenade ontvangt, neem dan contact op met een van de bestuursleden van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

leijutten(at)gmail(punt)com / pljklijn(at)gmail(punt)com / tom(punt)muijsers(at)gmail(punt)com

Behalve serenades bij huwelijksjubilea hebben we het afgelopen jaar herhaaldelijk dorpsgenoten muzikaal kunnen feliciteren met de door hun ontvangen Koninklijke Onderscheiding.

Behalve deze evenementen heeft de harmonie deelgenomen aan meerdere concerten en evenementen buiten onze gemeenschap.
We zijn trots dat we onze muzikale boodschap ook kunnen uitdragen buiten Koningsbosch vanwege de ondersteuning vanuit onze eigen gemeenschap.

We willen iedereen die onze vereniging, op wat voor manier dan ook, ondersteunt bedanken voor het afgelopen jaar. We hopen dan ook dat door middel van dit overzicht duidelijk wordt wat de harmonie betekend voor onze gemeenschap zodat we op uw steun kunnen blijven rekenen.

Het bieden van muzikale ontwikkeling voor jong en oud is en blijft ons hoofddoel.
We zijn er namelijk van overtuigd dat het samen, in harmonie, maken van muziek een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van ieder individu en daardoor een positief effect heeft op onze gemeenschap.

Binnenkort komen leden van de harmonie bij u aan de deur voor een jaarlijks financiële bijdrage om te kunnen blijven doen waar we goed in zijn: muziek maken!

Natuurlijk kunt u ook kiezen om de harmonie structureel te ondersteunen door lid te worden van onze Vriendenclub. Meld dit dan aan onze leden of stuur een mail aan vriendenclub(at)harmoniekoningsbosch(punt)com voor meer informatie.

Hoogachtend,
Harmonie ‘St. Cecilia’ - Koningsbosch

 TERUG


FINALE JONGE SOLISTEN LBM 2017

Op zondag 25 juni heeft Caillean Paas deelgenomen aan de finale van het Jonge Solisten concours, georganiseerd door
de LBM. in cultureel centrum Don Bosco in Heel.

De solisten werden gejureerd door Jos van de Braak en Fried Dobbelstein.

Caillean speelt dwarsfluit bij onze vereniging in de Jeugdspeelgroep en sinds enkele weken in het Harmonieorkest.
Zijn uitvoering van La Cinquantaine van W. Gabriel-Marie viel zo goed in de smaak bij de jury dat zij dit waardeerden
met 88 punten en een 1e prijs in de vijfde divisie.
Doordat Caillean het hoogste puntenaantal behaalde in deze divisie is hij tevens divisiewinnaar geworden.
De winnaar per divisie wordt uitgenodigd voor de TV-serie LEF! op L1TV.
Presentator/bariton Sef Tissen praat hier met de jongeren én met doorgewinterde artiesten over hun passie voor muziek.
Wij feliciteren Caillean met het behalen van dit geweldige resultaat.

Harmonie St.Cecilia

TERUG


 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017.

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mede delen dat we een bedrag van € 485 mogen ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne 2017.
Langs deze weg willen we de Rabobank bedanken voor de Campagne als zodanig en iedereen die Harmonie St. Cecilia Koningsbosch een warm hart toedraagt en op ons gestemd heeft.
Het ontvangen bedrag zullen we aanwenden voor de muzikale ontwikkeling van de jeugd van Koningsbosch in het algemeen
en de jeugd van Harmonie St. Cecilia in het bijzonder.
Nogmaals onze hartelijke dank.

Bestuur en leden harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

 TERUG


 

Zonnebloem RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017.

 

Onze afdeling mocht een bedrag van € 300,00 in ontvangst nemen.

Alle stemmers, bedankt voor uw steun, voor ons een teken dat u ons werk waardeert.

TERUG


 

 

  TERUG

 


 

Bedankt voor uw stem!

 

Afgelopen maandag vond in de Fanfarezaal te Pey de ontknoping plaats van de Rabobank Clubkas Campagne. Wij mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 410,00.
Veel dank aan iedereen die op ons heeft gestemd!

Dit waarderen wij enorm.
Dankzij u kunnen wij een workshop gaan volgen bij één van Nederlands meest bekwame koordirigenten, Merel Martens.

Zanggroep Mes Amis

TERUG


 

TERUG


 

TERUG

TERUG


 

De communicanten van dit jaar tonen trots de opbrengst van hun spaaractie voor het goede doel: Make a Wish.
Zij brachten maar liefst € 693,17 bijeen om ernstig zieke leeftijdgenoten de kans te geven een uitstapje te maken.
Geweldig!!!!!!

 

Communicantjes 2017

                                                          GEFELICITEERD

                        

TERUG


 

Start Coöperatie

Woensdag 7 juni is er om 19.30 uur een belangrijke vergadering van de Coöperatie in Oos Heem.
U bent allen van harte uitgenodigd om de start van de coöperatie mee te maken en om mee te
beslissen over het toekomstig beleid van zorgvoorziening en ouderenbeleid in Koningsbosch.

TERUG


 

Kinderfietsenplan succesvol!

Het Kinderfietsenplan van de ANWB. dat 13 mei jl. werd gelanceerd door de PvdA Echt-Susteren, kent een vliegende start. Tijdens de aangekondigde ophaalronde, vrijdag 27 mei jl., werden maar liefst 44 fietsen in verschillende maten gedoneerd. Wat in eerste instantie bedoeld was als een actie in Echt-Susteren heeft ook respons opgeleverd over de gemeentegrenzen heen.

Twee teams zijn vrijdag jl. de hele dag onderweg geweest om de aangeboden fietsen op te halen. In een reactie laat afdelingsvoorzitter Marlies Koks weten buitengewoon verrast te zijn door het aantal. “We hadden geen idee hoeveel fietsen we aangeboden zouden krijgen, maar dit is een mooi resultaat. We gaan kijken hoe we een vervolg kunnen geven aan deze actie!” Informatie? Stuur een mail naar: echt-susteren@pvda.nl

De PvdA Echt-Susteren onderstreept het uitgangspunt van de ANWB is dat té veel kinderen in armoede leven en dat elk (opgroeiend) kind een fiets moeten hebben.

Stichting Leergeld kan via het Nationaal Fonds Kinderhulp aanvragen indienen voor fietsen voor kinderen (tussen de 8 en 18 jaar), die een fiets nodig hebben. Bijvoorbeeld om elders naar school te gaan of om niet buiten de boot te vallen bij leeftijdgenootjes.

Het landelijke registratie garandeert volledige anonimiteit doordat de fietsen niet in de eigen regio worden uitgereikt.
De fietsen wordt opgeknapt via een dagbestedingproject van Zorggroep Heppie Deejs in St. Odiliënberg 

 

 

TERUG

 


 

LEF tv.

Vrijwilliger van de maand mei 2017

 

TERUG


 

 

 

Lintje voor Lies Moors.

Loco-burgemeester Dijcks reikte op zondag 14 mei een Koninklijke onderschetding uit aan Lies Moors (78).
Zij werd benoemd tol lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Moors was in diverse functies actief voor voetbalvereniging Juliana Koningsbosch.
Bij fusievereniging Conventus '03 was zij actief als bestuurslid, als lid van de activiteitencominissie en als leidster van het damesteam.
Daarbij was zij een van de grondleggers van de fusievereniging.
Lies is nog altijd betrokken bij de jeugdafdeling, verzorgd al sinds 1988 de was, draait kantinediensten en is lid van de maandagmorgengroep.

Sinds 1977 is Lies actief voor de parochiekerk van Koningsbosch.

 

 TERUG


 

Lintje voor Arno Knoops

Op 26 April 2017 werd Dhr. Arno Knoops benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De 66 jarige Arno kreeg een lintje voor zijn jarenlange inzet voor Harmonie St.Cecilia.
Sinds 1992 is hij bestuurslid waarvan enkele jaren vicevoorzitter.
Vanaf 2005 is hij bestuurslid bij de vereniging voor bejaarden en gepensioneerden.
Van de lijst Samenwerking is hij actief lid.

In het verleden mocht het Motorisch Grenslandtreffen als voorzitter op zijn hulp rekenen, ook was hij lid van de Beheerraad Kreato.

Dus, een welverdiende onderscheiding.

Op de foto, gemaakt door Frans Kessels,  Arno met zijn vrouw Annie en Burgemeester Jos Hessels.

 TERUG


 

Na onlangs gestelde schriftelijke vragen door Lijst Samenwerking over ontbrekend bord "nadering voorrangsweg" heeft de provincie onlangs correcties aangebracht en een bord op het fietspad bij geplaatst. Gelukkig is de situatie bij Xella nu veilig bij de start van het nieuwe schooljaar. Met dank voor de ambtelijke actie.

 

foto, Bert Hendricks

TERUG


 

Verlichting fietspad N572

De aanleg van de verlichting langs de Kerkstraat te Koningsbosch is gestart.
Na jarenlang aandringen van Lijst Samenwerking zijn de eerste resultaten van de voorbereidende werkzaamheden
zichtbaar langs de Provinciale weg N572. Jarenlang hebben de gebruikers, met name de schoolgaande jeugd moeten
wachten op de verlichting, maar vooral dank zij de gemaakte afspraken tussen gedeputeerde Erik Geurts en wethouder
Jac Dijcks van Lijst Samenwerking in 2016 wordt een lang gekoesterde wens werkelijkheid.

De mantelbuizen op de foto symboliseren het gezamenlijk resultaat van beide partijen!

 

TERUG


 


 

 

Aan het college van Burgemeester en wethouders

van de gemeente Echt-Susteren

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Voorgenomen weigering omgevingsvergunning herontwikkeling klooster Koningsbosch.

Echt-Susteren, 27 oktober 2017


Geacht  college, 

Middels een raadsinformatiebrief heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2017 vernomen, dat het college aan Gelasius Vastgoedmaatschappij BV kenbaar heeft gemaakt voornemens te zijn de betreffende omgevingsvergunning te weigeren. Dit naar aanleiding van het advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat het college op 19 oktober 2017 heeft ontvangen.

Een besluit dat bij de raad, maar zeker ook bij de inwoners van Echt-Susteren en met name Koningsbosch is ingeslagen als een bom. Dit blijkt ook uit de reacties van bewoners in de krant en andere media.

Veel burgers, maar ook raadsleden hebben blijkbaar geen weet van de gevolgde procedures, verantwoordelijkheden, de voortgang, geheimhouding  en de standpunten binnen het college in de periode tussen augustus 2016 en 25 oktober 2017. Een en ander is voor Lijst Samenwerking aanleiding om ter verheldering de volgende artikel 33 vragen te stellen:

 

  1. Is het college van B en W bereid en in staat een volledig overzicht van alle relevante feiten en besluiten met betrekking tot het dossier klooster Koningsbosch vanaf de start samen te stellen en aan de gemeenteraad ter hand te stellen?
  2. Wat is exact het doel en de achtergrond van de Wet Bibob?
  3. Was het voltallige college van begin af aan op de hoogte van doel en achtergrond?
  4. Welke afwegingscriteria zijn er m.b.t. geheimhouding en het uit te brengen advies en hoe verhoudt zich dit m.b.t. het onderhavige dossier?
  5. Wat is de reden dat het college pas ongeveer een jaar na het ontvangen van de brief van het Openbaar Ministerie officieel het advies in het kader van de Wet Bibob heeft kunnen aanvragen?
  6. Was dit een unaniem besluit van het voltallige college?
  7. Wat is de reden dat het college de aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling heeft genomen ondanks de bekendheid met de betreffende brief van het OM?
  8. Is het correct dat het voltallige college vanaf dag één betrokken en op de hoogte is geweest van alle relevante feiten en beslissingen in het kader van het dossier klooster Koningsbosch en alle besluiten voltallig en unaniem door het college zijn afgewogen en genomen?
  9. Wat zijn de vervolgstappen die het college voornemens is te nemen m.b.t. dit dossier? 

 

Uw uitgebreide antwoorden zien wij met belangstelling op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
L.G.M (Bert) Hendricks, fractievoorzitter Lijst Samenwerking

 

 

TERUG

                                                                         


 

Bakmandactie Fluit_ en Trommelkorps St.Joseph


De winnaars zijn bekend!!!
De waarde van de Bakmand is €190,47

De winnaars van de bakmanden zijn :

Mevr. Backes Prinsenbaan  50
Meneer. Cloudt Frenckenweg 1
Zij zaten beide €0,03 cent af van de totale waarde van de mand.

Ook hebben we dit jaar nog zes troostprijzen deze zijn gewonnen door:

1. Mevr. Koenen, Molenweg 49
2. Mevr. van de Wier, Philips2straat 12
3.Fam. van der Heijden, Op den Driessen x65
4.Fam. Stoffels, Prinsenbaan 132
5.Fam. Laumen-Dauven, Kerkstraat 12A
6.Mevr.Palmen, Kerkstraat 23

Tevens willen wij iedereen bedanken voor het meedoen aan onze actie en daarmee het steunen van onze vereniging !!!

Vriendelijke groeten
Fluit-&trommelkorps St.Joseph Koningsbosch

 

TERUG


 

 

TERUG 

Start van particulier bouwinitiatief Haverterstraat Koningsbosch.


Wethouder Jac Dijcks (Lijst Samenwerking) stak op woensdag 22 maart de eerste schop in de grond met de
initiatiefnemer Hen Dauven.

In het kader van "kleinschalig bouwen in de kernen" kan de eigenaar starten met de bouw van vier woningen in de huursector na een lange periode van voorbereiding. Met de realisatie van de huurwoningen wordt in Koningsbosch voorzien in de behoefte van met name senioren, hetgeen ook blijkt uit de getoonde belangstelling van geïnteresseerde inwoners. In het kader van duurzaam bouwen is gezocht naar optimale mogelijkheden. Voor de aanpassingen van het bestemmingsplan stond wethouder Jos Wackers van L.S. aan de lat.

Wethouder Dijcks stak bij de starthandeling zijn bewondering voor het initiatief niet onder stoelen of banken.
Als alles volgens plan verloopt zullen de woningen in het najaar gereed zijn.(Op de foto: Wethouder Dijcks, Hen, Esmée en Vince Dauven.)

 

(Foto: Bert Hendricks)

TERUG

 


 

Put

 

 

 

 

Ontvangen mail van oud Boejsenaar Herman Herfs:

Ik heb gisteravond met een zus van mijn vader, Mia Wilms-Herfs (86 jaar oud) gebeld, die sinds haar trouwen in Maasbracht woont.

Op de vraag of zij ergens  wel eens ergens ging drinken op weg van school naar huis, werd dit met ja beantwoord en zij vertelde mij dat dit bij Geraeds , schuin tegenover café van Pol op de Haverterstraat, was. Tante Ida van Pol-Herfs was overigens een zus van mijn opa, Piet.

Zij vertelde ook dat de put niet aan de straat lag, maar in de oprit(vaart). Deze put was blijkbaar vrij toegankelijk voor de hele buurt.  Er waren blijkbaar 2 huizen achter elkaar gebouwd een oud huis dat aan de straat lag en een nieuwer huis dat aan de achterkant was vast gebouwd en dat de put op de grens van die twee huizen lag.

Ze kon zich ook nog herinneren dat het huis is afgebrand, wanneer precies wist ze niet meer, vermoedelijk in de oorlog. Volgens haar was de noodwoning van Bér en Cilke Claesen, gemaakt in/van het gedeelte van het huis dat niet was afgebrand.

Hoop dat dit weer een stukje van de puzzel is.

Groet, Herman Herfs

 

 

 


TERUG


 

 

Doppen sparen voor het goede doel


Iedereen heeft wel doppen van frisdrankflessen, drinkpakken e.d..

Lever deze in bij J. van Pol, Karel V straat 26.

De opbrengst komt volledig ten goede aan blindengeleidehonden.

Bij voorbaat hartelijk dank!!!

 


 

 

 Richtlijnen doppen en deksels inzamelen KNGF Geleidehonden

1. Regel: we sparen alleen doppen en deksels die hard zijn.
Als deksels makkelijk te verbuigen/ dubbel te vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden.

Waarom doen we dat?
Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dit verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor KNGF Geleidehonden. Dat zou zonde zijn.

2. Regel: de doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag dus bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Ander materiaal moet worden verwijderd. Als dat niet lukt, moet de dop worden weggegooid.

Waarom is dat zo?
De doppen worden vermalen en als korrels verkocht, om er uiteindelijk plastic pallets van te maken. Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen er dus voor dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs afgekeurd worden.

* De enige uitzondering hierin zijn de ‘silicone’ binnenzijden van frisdrankdoppen (zie afbeelding).
Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen dat als het niet lukt deze mogen blijven
zitten. 

3. Regel: met de code voor het recycelen van plastic die op sommige doppen staat, houden we geen rekening.

Waarom doen we dat niet? Kortweg omdat niet in alle doppen en deksels die ingezameld mogen worden een code ingegraveerd hebben.

4. Regel: we zamelen doppen alleen in als ze schoon zijn.

Waarom is dat zo?
De zakken met doppen zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken. Voor het recyclebedrijf maakt het overigens niet veel uit. De dop afspoelen is dus voldoende.

5. Regel: de doppen dienen los in de container bij de depots te worden gestort.

Waarom doe we dat?
Het recyclebedrijf neemt alleen ladingen doppen van ons aan. Tussen de doppen mogen dan ook geen ander (verpakkings)materialen zitten. Dus ook geen zakken en zakjes. Dit vervuild de lading en zal er dan voor zorgen dat deze wordt afgekeurd. Met als gevolg dat er geen geld wordt uitbetaald aan KNGF. 2

 

6. Regel: we zamelen geen andere producten van plastic in.
Geen potjes, geen lepeltjes, geen flessen et cetera.

Waarom doen we dat niet?
Ondanks dat dit dezelfde soort plastic lijkt te zijn, is dat feitelijk niet altijd het geval. Er zal dan veel verwarring -en dus vervuiling- ontstaan als het ene potje wel geaccepteerd kan worden en het andere niet. Daarbij komt dat grotere plastic voorwerpen een ander recycleproces door moeten en dus apart zouden moeten worden aangeleverd. Dit is logistiek niet haalbaar. We hebben het niet voor niks de ‘plastic doppenactie’ genoemd.

7. Regel: we halen geen andere producten op, zoals cartridges en oude mobieltjes.

Waarom doen we dat niet?
Voor KNGF Geleidehonden is het logistiek niet haalbaar om ook deze producten op te halen, te sorteren en weer af te leveren. Op de website van EEKO vind je een inzamelpunt voor dergelijke producten in de buurt of vraag als bedrijf een inzamelbox aan die dan gratis kan worden opgehaald.

 

 

TERUG

 


 

 

 

 

TERUG 

 

Kat vermist

 

 
U kunt contact opnemen met Elfriede Hermans
 
TERUG

Op vrijdag 16 juni is deze lieve kat aangelopen op de Prinsenbaan Zuid.
Wie mist hem of weet waar hij thuis hoort?
Isabel Eijkenboom.
0475-301889
 
 

 
TERUG
 

 

Poes vermist.

Heeft u onze poes gezien, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Ernest van Hout
Haverterstraat 21


 

Ga hier naar vermiste/aangelopen poezen 2016

 

TERUG

 


 

 

En dan ook dit  nog......

Met betrekking tot Arriva zijn in elk geval twee buslijn borden verwisseld.

Het bord Vossenaarderweg hoort voorbij Xella te staan en het bord “Kerkstraat”, dat nu bij Xella staat zou bij de “oude boerenbond” moeten staan.

21 Februari hebben de borden hun juiste plek gevonden.

Eind goed - Al goed

 

 

Arriva noemt sommige bushaltes naar zijstraten

door René Puri

De nieuwe vervoerder Arriva is toch niet de weg kwijt. Uit onderzoek van LOES blijkt dat de nieuwe borden bij de bushaltes vaak genoemd worden naar de zijstraten.

Na het bericht op onze site en Koningsbosch.nl van afgelopen zaterdag, kregen we reacties van inwoners die ook zo’n ‘verkeerd’ bord hadden gezien in hun dorp. Reden voor LOES om eens op onderzoek uit te gaan. Na een tip kwamen we er ook één tegen op de Peijerstraat in Echt. Deze was vernoemd naar de zijstraat ‘Kortestraat’ die er dichtbij lag.

De vervoersdeskundigen van de Provincie Limburg laten aan de LOES-redactie weten dat ‘de borden bij de bushaltes wel goed zijn vervangen’. “In het kader van haltes op orde, zijn niet alleen nieuwe borden geplaatst maar ook de haltenamen geactualiseerd. In dit geval hebben diverse haltes in Koningsbosch een nieuwe naam gekregen (namelijk de eerste zijweg die in de buurt van de halte ligt).”

Op vragen van LOES bevestigt Arriva dat dit op meer plaatsen het geval is. “In een aantal gevallen hebben de nieuwe borden bij de bushaltes inderdaad de namen gekregen die verwijzen naar de zijstraten die bij de haltes liggen. In sommige gevallen zijn de straten waar de bushaltes zich bevinden enorm lang, wat kan zorgen voor verwarring door de verschillende bushaltes die zich in dezelfde, lange straat bevinden.”

Nieuwe vervoerder, nieuwe gewoontes. Het zal nog wel even wennen blijven. Wat vind jij van deze nieuwe opzet? Reageer op onze Facebookpagina!

 

 

 

TERUG


 

Onze twee jeugdleden Sven Smeets en Justin Cloudt zijn vorige week (week 12) naar de Limburgse kampioenschappen geweest.
Zij behaalde daar allebei een eerste prijs op de kleine trom.
Proficiat beide en op naar de Nederlandse kampioenschappen

Namens Fluit-&Trommelkorps St.Joseph Koningsbosch

 TERUG

 

Fluit_ en Trommelkorps

Op zondag 15 januari behaalden onze trommelaars Sven Smeets en Justin Cloudt op het solistenconcours te Linne , 
een eerste prijs met 87 punten.

Op 19 maart aanstaande zullen ze deelnemen aan de Limburse kampioenschappen in Siebengewald.

Sven en Justin : van harte gefeliciteerd !!

   

TERUG

 


 

 

Herdenking bevrijding van Koningsbosch

Vrijdag 20 januari 2017, werd het feit  herdacht, dat Koningsbosch 72 jaar geleden:
in januari 1945, is bevrijd door het bataljon Kings Own Scottish Borderers van de 52e Lowland divisie.

Basisschool ’t Keuningshöfke heeft dit monument enkele jaren geleden geadopteerd, en de leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen dan ook bij de herdenking aanwezig zijn, evenals afgevaardigden van het gemeentebestuur.
De leerlingen zorgden voor de kranslegging en er werden enkele teksten voordragen.

Dhr. Geert Thissen was weer aanwezig om op zijn doedelzak passende Schotse muziek te brengen.
Dhr. Piet Aben speelde op bugel “The Last Post” .
Tevens gaven twee militairen uit ons dorp weer acte de présence.

Namens, Stichting “4 mei herdenking Echt-Susteren.”

Klik hier voor meer foto's herdenking 2017

Klik hier voor een verslag van de inname van Koningsbosch bewerkt door
Wim Dijcks en Har GootzenTERUG

 


 

 

 

TERUG

 

 

 
 
            BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken voor

bijna 21 jaar gezelligheid en het vertrouwen

dat we mochten ontvangen van onze gasten

"luuj van de Boesj en omgeving"

Tevens een woord van dank voor de vele

kaartjes, bloemen en cadeau's op ons afscheidsfeest.

Een onvergetelijke dag.

Tot ziens aan de andere kant van de tap.

 

Marlies en Miel.

TERUG


 

TERUG


 

Cultuurprijs 2016 Echt-Susteren voor Piet Aben

Door Cor Voorter

Piet Aben uit Pey-Echt heeft zondag 15 januari jl. de Cultuurprijs 2016 van de gemeente Echt-Susteren  ontvangen uit handen van wethouder Peter Pustjens. De prijs werd hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord.

Wethouder Pustjens roemde met name de veelzijdigheid van Aben en noemde”de cultuur het cement van de samenleving”. De uitreiking vond plaats in de hal van het gemeentehuis.

Een kleine greep uit de vele activiteiten waarbij Aben betrokken is of is geweest:

spelend lid van fanfare St. Joseph uit Pey, staflid Kreato, jurylid, spelend lid van het Reünieorkest Limburgse Jagers, programmamaker en presentator bij de Lokale Omroep Echt-Susteren, schrijver van 22 winnende sjlagers van de Aester Sjaelen Uul uit Pey, lid van de hoofdjury en streekjury van het Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid van het Limburgs Kènjer Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid en tot voor enkele jaren voorzitter van de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren, lid van de Majorclub Susteren, lid van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid, lid en bestuurslid van Veldeke Krink Ech, mede-initiatiefnemer van declamatiewedstrijden in het dialect voor de jeugd in Echt en cursusleider bij de dialectcursus van Veldeke in Echt. Verder werkte Piet Aben mee aan diverse uitgaven en projecten zoals het boek Op het oorlogspad…, het Brónsgreun Beukske,’t Plat liktj oppe straot en Recepte oet de Käökelaaj en lesbrieven over volksculturele onderwerpen. Verder is hij lid van de Orgelkring Midden-Limburg, enz. enz. De lijst met activiteiten is veel uitgebreider dan men zou verwachten van de oud-onderwijzer en hoofd der school in Pey.

Jurywoordvoerder Paul Opgenort sprak de waardering uit voor het vele werk dat door Aben is gedaan voor de cultuur en cultuurbehoud binnen de gemeenschap. Naast het bronzen kunstwerk ’t Zwingelke, als symbool voor het aanjagen van de cultuur binnen de gemeente, ontving Aben de bijbehorende oorkonde.

Aben sprak in een kort dankwoord dat hij vereerd was met de prijs, maar meer nog dat hij zijn kennis op anderen kan en mag overdragen:
“Een prijs krijgen voor je hobby’s dat is echt een eer”.

 TERUG


 

Oorkonde majoor Evans terug in vitrine.

Door Cor Voorter

De oorkonde die deel uitmaakt van de nalatenschap van de bevrijder en ereburger van Dieteren en Susteren,
wijlen majoor John Evans, ligt weer op zijn plek in de vitrine.

Weliswaar een replica, omdat door invloed van fel zonlicht o.a. de naam op de originele oorkonde, die hoort bij de DSO-onderscheiding  van de majoor, niet meer leesbaar was.
Al enkele jaren geleden was geconstateerd dat de door het felle zonlicht de oorkonde aan het verbleken was,
maar verdere actie bleef achterwege.

In 2008 deed majoor Evans zijn belofte gestand dat hij de onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen na zou laten aan de bevolking van Susteren, de plaats en zijn inwoners die hem zo dierbaar waren geworden. De Majorclub regelde destijds de overdracht aan de gemeente Echt-Susteren en de vitrine die herinnert aan majoor Evans, kreeg een plaats in de burgerhal van het gemeentehuis in Echt. Naast de onderscheidingen en oorkonde, geven o.a. foto’s en bijbehorende teksten een duidelijk beeld over de zware oorlogsverwoestingen van  Susteren.

In goed overleg met wethouder Peter Pustjens werd besloten om de originele oorkonde te vervangen door een replica. Nadat de oorkonde op ware grootte was gekopieerd, nam kaligraficus René Vroomen uit Echt de taak op zich om deze opnieuw te voorzien van de destijds handgeschreven teksten, met o.a. de naam en rang van Evans en de handtekening van Koning George de Zesde. Op de originele oorkonde bleek eveneens het zegel van George VI als merkteken in het papier voorhanden te zijn.

Ook de foto’s die in de vitrine liggen zijn ten prooi gevallen aan het felle zonlicht worden vervangen. Doordat de vitrine regelmatig bij activiteiten in de hal van het gemeentehuis verplaatst wordt, wordt gekeken of een andere permanente oplossing vorm kan krijgen.

Wethouder Pustjens is blij dat dankzij een particulier initiatief de oorkonde weer aanwezig is in de vitrine. “Het origineel krijgt een plekje in het archief van de gemeente. Vooralsnog zijn er voldoende afdrukken beschikbaar voor de vitrine. Het belangrijkste is dat dit cadeau van majoor Evans aan de bevolking van Susteren behouden blijft. Als gemeente is het onze taak goed te zorgen voor de nalatenschap van majoor John Evans. Dat zijn we verplicht aan hem, maar nu meer nog aan zijn familie!”

TERUG


 

 

 

Modehuis Gertie

 

Beste Klant,

 
Wij bedanken U voor het in ons gestelde vertrouwen van het afgelopen jaar
 
en wensen U en familie fijne Kerstdagen en een voorspoedig
 
en gezond 2018.
 
Gesloten zijn wij met de feestdagen:
24 Dec t/m 26 Dec 2017 en 1 Jan 2018

 

 

 TERUG

 
 

 


 
Horloges €14,95
Sjaals €10,00 2 stuks voor €18,00
Portemonnees  vanaf  €6,95
Handtassen vanaf €12,95
Centuurs €19,95
 
Ook verschillende Parfums voor dames en heren 100ml voor €9,95.
Natuurlijk pakken wij die van U gekochte artikelen netjes in.
 
Graag hopen wij U te mogen begroeten in onze zaak.
 
 
Modehuis Gertie
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 TERUG


 

 

 Osteopathie bij Calma


DOWNLOAD HIER  FOLDER 1

DOWNLOAD HIER  FOLDER 2

website

osteopaat

 TERUG


 

 
 
 
TERUG

 
 
 
 
TERUG
 
 

 

Oude schoolfoto.
Meester Spronck met groep 7 en 8 van de centrale school (was jongensschool destijds gevestigd in patronaat)
en van de meisjesschool gevestigd in het klooster.

Foto dateert van rond de oorlog bgv. De Plechtige Communie.

Klik op de foto voor een groter formaat.

1.            Mia Herfs
2.            Annie Marcks
3.            Willy vd. Borgh
4.            Leo Smeets
5.            Lambert Hensgens
6.            Frans Rutten
7.            Leo Laumen
8.            Fientje Schmitz
9.            Agnes Erkens
10.          Gertha Hoffmans
11.          Trina vd. Borg
12.          Jeanne  Dijcks
13.          Mia Niessen
14.          Toos Backes
15.          Annie Jansen
16.          Mia Graus
17.          Anneke Jacobs

18.          Annie Katzenbauer

19.          Fien Tholen
20.          Liesje Jansen (Spaanshuisken)
21.          Joep Schroeder
22.          Piet Dijcks 
23.          Frits Reijans
24.          Nico Krispijn
25.          Meester Spronck
26.          Jacob Herfs 
27.          René Houben
28.          Joep Paulissen
29.          Piet Vergossen
30.          Jo Laumen
31.          Math Claessen
32.          Nölke Dijcks
33.          André Laugs
34.          Hein Sijmens
35.          Karel Katzenbauer
36.          Piet Laumen

 

TERUG 

 

alles over het nieuwe carnavalszeizoen vindt u hier

 

   TERUG             


 

Speciaal voor de carnaval overgekomen vanuit San Fransisco.

Jean Pierre Dijcks, is speciaal voor zijn vriend, Prins Eric, vanuit San Fransisco overgekomen om hier op "de Boesj"
vastelaovend te vieren.

We wensen Jean Pierre, met zijn vriendengroep (en natuurlijk de ganse Boesj) een paar onvergetelijke dagen.

Klik hier om meer te weten te komen over Jean Pierre Dijcks

 


Prinselijk bezoek in Zuyderland Ziekenhuis

TERUG

 


 

 

  

 

 TERUG

 TERUG

 TERUG

 


 

 
                                            

 

TERUG

 

                                   

 TERUG

 

                                      

 

 TERUG

 

 


 

 

Overledenen vanaf Allerzielen 1996   PDF-bestand

 

 

 

Overleden

 

 

 

 

 

 


TERUG
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

TERUG

 

 


 

 

TERUG

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUG

 

Mevr. Mia Gerads-Meijers in Zorgcentrum De Egthe.
Met haar 97 jaar was zij onze  oudste oud-dorpsgenote.

 

 TERUG

 

 TERUG


TERUG

 

 TERUG

 
  

 TERUG

 

 TERUG

 

 

 TERUG  TERUG

 TERUG

 

 TERUG

 
  TERUG

 TERUG

 

 TERUG

 TERUG


 TERUG