Klooster

KLOOSTER KONINGSBOSCH

 


Kloosterpark

Klooster

Open dag 2016Open dag 2007


 

Open dag klooster 2016
op lef-tv


 
Oud-leerlingen klooster
Facebook
   

 

Website Monastery Hotel  koningsbosch

 

 

Gelasius Vastgoedmaatschappij

 

facebook Klooster Koningsbosch

 

 

Plannen herontwikkeling en een verslag van de bewonersavond van het klooster vindt u op de
website van de
Gemeente Echt-Susteren


 

 

 

1-1-2018

Geachte dames en heren,

De allerbeste wensen en een bijzonder mooi 2018 voor de gemeenschap van Koningsbosch en omstreken

2018. Een jaar waarin RECHTVAARDIGHEID zegeviert.

2018. Een jaar waarin de VERBINDING wordt gezocht.

2018. Het jaar waarin Koningsbosch START met zijn exclusief Project

2018. Een jaar met veel gezondheid en voorspoed.

Met vriendelijke Groeten,

Jan Stor

 

 TERUG

 

16-12-2017

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van verschillende verzoeken en vragen heb ik besloten om een voorlichtingsbijeenkomst te geven waarin door verschillende deskundige partijen en de betrokken partijen toelichting kan worden gegeven over de gang van zaken, de status en de voornemens.

Velen blijken het lastig te vinden om de vragen en antwoorden te volgen op Facebook.
Ik begrijp het volkomen en vind het wel belangrijk dat de gemeenschap van Koningsbosch betrokken wordt en blijft bij de ontwikkelingen van het project wij zullen u transparant en behoorlijk gaan informeren.

U verneemt zo spoedig mogelijk een datum voor de voorlichtingsbijeenkomst in het Klooster te Koningsbosch.
Ik nodig u graag uit en dan krijgt u ook alle kans om vragen te stellen. U heeft recht op eerlijke antwoorden en die krijgt u ook.

Met vriendelijke groet,

Jan Stor

 TERUG

 

14-12-2017

Via facebook Klooster Koningsbosch kunt u alle verdere ontwikkelingen hieromtrent volgen.


44 van 47 -131220071417
Vraag

Blundert het Landelijk Bureau Bibob?

Antwoord!

Ja! De Bibob-procedure is echter zeer geheim en ik kan daar niets inhoudelijks over zeggen omdat ik dan een strafbaar feit pleeg.
De burgemeester heeft mij ook laten tekenen voor geheimhouding. De burgemeester heeft kennis dat betrokkenen
de inhoud van het Bibob-rapport zeer stellig betwisten en aan hem is meegedeeld dat het advies op zeer belangrijke onderdelen niet klopt.
Ook weet de burgemeester dat het Landelijk Bureau Bibob aansprakelijk is gesteld doordat de Bibob-Officier van justitie en de burgemeester de OM-Tipbrief hebben gemanipuleerd voordat hij is verstrekt aan de voormalige bestuurder van Gelasius.
Het college heeft aan de voormalige bestuurder verklaard dat zij een kopie van de originele brief hebben verstrekt. Nadat de Bibob-Officier van justitie onder druk is gezet om de  waarheid te verklaren en de burgemeester werd geconfronteerd met deze leugen, verklaarde de burgemeester dat zij de brief moesten ‘anonimiseren’
van de Bibob-Officier van justitie.
Ondanks al deze zaken wacht de burgemeester de zienswijze en stukken niet af en doet hij maximaal zijn best om
het project op te blazen met een luchtkasteel aan halve en vage knip- en plakwerk-verdenkingen (bewijs OM-tapes).

Jan Stor

********************

45 van 47 -131220071258
Vraag

Werkt B&W mee aan een zeer betrouwbare nieuwe partij die het project overneemt?

Antwoord

Nee, sinds het gebeuren met de Bibob leek het ons verstandig om de gesprekken op te nemen omdat het college vanaf het begin ons adviseerde om het project over te dragen en het liefst alle financiële banden door te knippen.

Eerst geheel nieuwe sterke partij die het overneemt binnengehaald (gelukt!), vervolgens heeft het college de situatie misbruikt door zeer afwijkende zaken en aanvullingen te eisen in de anterieure overeenkomst, net zolang en net zo erg, totdat de nieuwe partij afhaakte.

Later verklaarde de wethouder dat de huisadvocaat niet goed naar het college luistert en dat zij de huisadvocaat hierop hebben aangesproken omdat hij brieven schreef zonder toestemming van het college. Ik twijfelde hieraan.
De advocaat was volgens de ambtenaren namelijk een goede vriend van de burgemeester. Daarna heb ik met instemming van het College Gelasius overgenomen en heeft het college al die eisen laten vallen.
Toen waren de eisen m.o.i. niet meer nodig.

Jan Stor

******************

 

13-12-2017

#47-131220071214
Vraag: 

Heeft de burgemeester van Echt-Susteren de toezegging gedaan dat bij een negatief Bibob Advies medewerking wordt verleend aan overdracht aan een nieuwe koper waarmee al onderhandeld werd, waardoor de Bibob-procedure niet meer ingetrokken hoeft te worden en de omgevingsvergunning na een nieuwe verkorte Bibob-toets snel verleend zou worden? 

Antwoord: 

Ja (met bewijs, -tapes) 

NB tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 december pleegt het college meineed door te melden dat niets bekend is over een nieuwe partij die het project kan doorstarten. Wethouder antwoordde op een vraag van een gemeenteraad dat hij hoopt dat Gelasius snel een nieuwe partij kan aantrekken die het project kan doorstarten. 

********************

#46-131220071218
Vraag: 

Heeft de burgemeester van Echt-Susteren bewust geprobeerd om de komst van het Hilton te frustreren? 


Antwoord: 

Ja.
Uit de B&W-tapes blijkt dat de gemeente Echt-Susteren de projectontwikkelaar Gelasius probeerde uit te spelen tegen het Van der Valk-concern. Dermate zelfs dat ik vermoedde dat de burgemeester helemaal niet zat te wachten op het Hilton. Daarom is de burgemeester uitgetest.

Zoals jullie weten kan er op een Bibob-advies een zienswijze ingediend worden: pas als komt vast te staan dat de vergunning definitief wordt geweigerd, zal een college dat bij een dergelijk zeer omvangrijk project openbaar maken. Dat is een eis van zorgvuldigheid en een eis van behoorlijk bestuur. De burgemeester en het college weten verder niets over het waarheidsgehalte van een Bibob-advies.


Dat is aan de betrokkenen om daarop te reageren, daarna kan het college een besluit nemen, eventueel na een aanvullend advies van het landelijk bureau Bibob die met tegenbewijs wordt geconfronteerd. Zeer belangrijke factor: behalve de Bibob-toets was de vergunning volledig gereed en afgerond en was het college volledig op de hoogte van de lopende affaire en daarom heeft zij meegewerkt om de structuur aan te passen.


Nu de eenvoudige burgemeesterstest: Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat het niet meer uitmaakt dat het Bibob-advies negatief is, binnen twee tot drie maanden zal met de nieuwe ontwikkelaar/ koper overeenstemming worden bereikt, burgemeester kan dan een nieuwe Bibob toetsing doen en dan kan de vergunning alsnog verleend worden zodat het project doorgang kan vinden.

Maar er is een grote MAAR: er is gezegd tegen de burgemeester dat een heel licht negatief bericht ervoor zorgt dat Hilton vertrekt en dan gaat de deal niet meer door en kan het project niet meer doorgaan. De burgemeester heeft plechtig beloofd hier heel voorzichtig mee om te gaan en verklaarde dat hij niets mag zeggen omdat de Bibob-procedure strikt vertrouwelijk is.


Wat doet de burgemeester vijf minuten later nadat ik tekende voor geheimhouding?
De burgemeester heeft tegen L1 gezegd dat er sprake is van ondermijning, infiltratie onderwereld/ bovenwereld en financiering van het project met crimineel geld en dat de vergunning definitief wordt geweigerd en dat hij zich daardoor realiseert dat Hilton nu niet meer komt.

Later: zoals jullie weten, heeft Van der valk ook haar komst naar Echt-Susteren afgeblazen
.

Jan StorTERUG


Via facebook Klooster Koningsbosch kunt u alle verdere ontwikkelingen hieromtrent volgen.

VOORWOORD ( aangepaste versie 12-12-2017)

Beste lezer,

In 2015 ben ik benaderd geworden door verschillende partijen met de volgende 3 vragen, of het mij gaat lukken om binnen
2,5 jaar tijd
(1) het klooster te Koningsbosch te gaan redden van de ondergang,
(2) bestemmingsplan onherroepelijk te laten verklaren en
(3) Hilton binnen te halen, mijn antwoord was: Ja

De gemeente was zeer sceptisch, het lukt ons al 30 jaar niet, waarom lukt het jou dan wel, dit was voor mij natuurlijk een
extra uitdaging.

28 oktober heb ik in het Gemeentehuis het advies van het bureau Bibob ontvangen, op het moment dat ik naar buiten liep
werd ik gebeld door L1 of ik wist dat wij criminelen waren en ons actief bezig hielden met crimineelgeld, voor mij een
donderslag bij heldere hemel, een onverwachte gebeurtenis, die bij mij een grote schok teweeg bracht, aansluitend werd ik geconfronteerd met Radioverslag (L1) van de burgemeester. "Je ziet ook dat een gerenommeerd concern als Hilton
zich daaraan verbindt, die zullen ook vast en zeker zwaar teleurgesteld zijn...maar ja...met alle actualiteit over ondermijning,
over infiltratie van de onderwereld in dit soort projecten kun je het niet maken dat je hier overheen kijkt als overheid.
Natuurlijk willen wij niet dat wat voor een mooi project dan ook in Echt-Susteren wordt gefinancierd met crimineel geld."

U begrijpt natuurlijk dat ik voor de gemeenschap van Koningsbosch en Echt-Susteren er alles aan ga doen om het klooster alsnog te gaan redden en samen met Hilton de kracht aan het klooster terug te geven die het ooit heeft gehad.
Dit gaat mij lukken, de waarheid komt boven tafel. In de komende weken zal ik u volledig informeren over de gang van zaken,
Gelasius, Jan Stor en de investeerders zijn ZUIVER.

Hoogachtend.

Jan Stor

TERUG

************************************************************************

 

Voorwoord

Beste lezer, (11-12-2017 eerste versie)
 

In 2015 ben ik benaderd geworden door verschillende partijen met de volgende 3 vragen, of het mij gaat lukken
om binnen 2,5 jaar tijd
(1) het klooster te Koningsbosch te gaan redden van de ondergang,
(2) bestemmingsplan onherroepelijk te laten verklaren en
(3) Hilton binnen te halen, mijn antwoord was:
Ja.

De gemeente was zeer sceptisch, het lukt ons al 30 jaar niet, waarom lukt het jou dan wel, dit was voor mij
natuurlijk een extra uitdaging.

28 oktober heb ik in het Gemeentehuis het advies van het bureau Bibob ontvangen, op het moment dat ik
naar buiten liep werd ik gebeld door L1 of ik wist dat wij criminelen waren en ons actief bezig hielden met crimineelgeld, voor mij een donderslag bij heldere hemel, een onverwachte gebeurtenis, die bij mij een grote schok teweeg bracht, aansluitend werd ik geconfronteerd met Radioverslag (L1) van de burgemeester.
”Criminelen met crimineelgeld komen bij mij de stad niet in, spijtig voor Hilton.

U begrijpt natuurlijk dat ik voor de gemeenschap van Koningsbosch en Echt-Susteren er alles aan ga doen om
het klooster alsnog te gaan redden en samen met Hilton de kracht aan het klooster terug te geven die het ooit
heeft gehad. Dit gaat mij lukken, de waarheid komt boven tafel. In de komende weken zal ik u volledig informeren
over de gang van zaken, Gelasius, Jan Stor en de investeerders zijn ZUIVER.

Hoogachtend
Jan Stor

TERUG


 

Projectontwikkelaar hotel Koningsbosch heeft tot 31 december om bezwaar te maken

 

De gemeente Echt-Susteren heeft projectontwikkelaar Gelasius die het klooster in Koningsbosch wil ombouwen tot een exclusief Hilton-hotel tot 31 december de tijd gegeven om zienswijzen in te dienen tegen het weigeren van de omgevingsvergunning door de gemeente.

 

Bekijk hier het hele overicht rondom de perikelen van het Klooster.......LOESfm.nl

 
TERUG


 

Voormalig directeur van Gelasius BV. initiatiefnemer van Hiltonhotel Koningsbosch, blijkt verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek.
Zo meldt dagblad De Limburger in de krant van donderdag 30 november 2017.
Doch dit speelde in de tijd ver voor de Klooster/Hiltonplannen en Gelasius BV.

Wat de gevolgen hiervan voor het Curio Hilton Hotel Koningsbosch zijn, zal op 7 december tijdens de extra ingelaste raadsvergadering te horen zijn.

 

 

 TERUG


 

TERUG


 

Beste mensen,

Gelasius Projectontwikkeling heeft van de gemeente Echt-Susteren 14 dagen de tijd gekregen om een zienswijze in te dienen op het Bibob advies.

Onze advocaat wil zorgvuldig en zeer grondig op het Bibob advies reageren.
Het Bibob rapport blijkt veel onjuistheden en onvolledeigheden te bevatten en omdat de belangen van dit project
zo groot zijn is meer tijd aangevraagd aan het college van B & W.

 

Het is belangrijk dat het college een weloverwogen besluit kan nemen. Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten
Jan Stor.

Gelasius Projectontwikkeling


TERUG

 

 

 

De Gelderlander:
Henk van Gelder:

Niets misdadigs aan de hand

 

De Gelderlander:
Laatste update: 22:04

Nijmegenaar in opspraak

*

 

L1 Geplaatst op donderdag 26 oktober 2017 - 18:34

 

Gelasius in 2005 problemen met de belastingdienst

*

L1 nieuws 26-10-2017  Geplaatst op donderdag 26 oktober 2017 - 16:48

 

Inwoners Koningsbosch teleurgesteld over Hoteldebacle

*

 

L1 nieuws 25-10-2017

 

Vermoeden van crimineel geld; geen vergunning voor luxe hotel

 
TERUG

*************************************************************

 

 

 


  


 

De Limburger 1-11-2017

 

Plannen Kloosterhotel gedwarsboomd...

*
De Limburger 26-10-2017

 

Wat is BIBOB en wat kun je ertegen doen

*

Crimineel geld: komst Hiltonhotel naar Limburg op losse schroeven

 

 

TERUG

 

 

27 en 28 oktober 2017

 


TERUG

 

 

25-10-2017

 

 

Crimineel geld !!!

 

Beste mensen,

 

Zeer recent heeft de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren een besluit genomen met het voornemen om de vergunning voor de herontwikkeling van het klooster Koningsbosch te weigeren.

 

Als reden wordt verwezen naar een advies van het landelijk bureau Bibob die negatief heeft geadviseerd. Wij zijn hiervan geschrokken omdat de projectfinanciering voor dit project zeer transparant is en door verschillende deskundigen en partijen is beoordeeld.

 

Opmerkelijk is dat de burgemeester zijn voornemen onvoorwaardelijk heeft gepubliceerd zonder onze reactie af te wachten wat voor veel paniek heeft gezorgd. Dat spijt ons.

 

Wij gaan het advies grondig en zorgvuldig bestuderen en zullen binnen deze twee weken met een goed onderbouwde zienswijze komen zodat de vergunning alsnog verleend kan worden.

 

Wij zien geen enkele reden waarom de vergunningaanvraag geweigerd zou moeten worden. Wij herkennen ons niet in de zeer onzorgvuldige uitlatingen van de burgemeester en hij schetst helaas een beeld dat niet klopt.

 

Zodra wij de zienswijze gereed en ingediend hebben, zullen wij met een uitgebreide persbericht komen. Ook zullen wij een exclusief interview geven aan een dagblad over de gang van zaken.

U mag van mij aannemen dat ik er alles aan zal doen om dit project doorgang te laten geven in het belang van de gemeenschap en alle betrokken partijen. Wij doen dit voor de gemeenschap van Koningsbosch, absoluut niet voor het college van B & W. Wij houden u z.s.m. op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,
Directeur: Jan Stor

Gelasius Projectontwikkeling

 
Met vriendelijke groeten,
Jan Stor: Senior Projectmanager 
 

 
                           
   
 
 
 
     Gelasius Projectontwikkeling Kerkstraat 119 6104 AB te Koningsbosch
 
 
Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender, om dit in de toekomst te voorkomen, en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. HBC Group The Netherlands Holding B.V en de aan haar gelieerde werkmaatschappij sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. HBC Group The Netherlands Holding B.V. en Gelasius 

Vastgoedmaatschappij B.V. zijn statutair gevestigd te Koningsbosch respectievelijk te Nijmegen en ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 68119585 respectievelijk 60118504. HBC Group The Netherlands Holding B.V. is bekend bij de belastingdienst onder RSIN/Fi-nummer 857310562. Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V. is bekend bij de belastingdienst onder Btw-identificatienummer NL853772836B01, BTW nummer 853772836B01 en RSIN/Fi-nummer 853772836. Op ontvangst van e-mail van een bepaalde afzender kan geen rechtsverhouding worden aangenomen, evenmin kunnen hieraan rechten worden ontleend. Daarvoor dient uitdrukkelijk sprake te zijn van een rechtshandeling van de betreffende (rechts)persoon waarbij wil en verklaring nadrukkelijk met elkaar dienen overeen te komen. E-mail betreft primair een technisch communicatiemiddel om verkeer vlotter te laten verlopen, niet om zich juridisch ruim te binden.

 

 TERUG

 

 

 

HILTON NEWS 1 september 2017

http://newsroom.hilton.com/index.cfm/news/curio-collection-by-hilton-signs-first-hotel-in-the-netherlands-with-historic-monastery-conversion

 

 TERUG

 


 

Op 14 september 2017 werd bij "de Boesjer" een persconferentie gehouden inzake het renoveren van
een vervallen Klooster tot een Hilton Hotel.

De reportage hierover kunt u terugzien op

lef-tv

 

De Curio Collection by Hilton heeft grootse plannen met het Klooster zoals u verderop, op deze pagina kunt lezen.

Naast de gebruikelijke faciliteiten zal het de gast aan niks ontbreken.
In de kelder worden wellness, fitness, en diverse shops gerealiseerd.
Achter het klooster komt een parkeerplaats voor 100 auto's.

In de tuin komen 45 villa's.
De opening is gepland ergens In 2020.


Het kerkhof wordt een "privé  plekje omdat niet alle graven geruimd zijn.

Wat betreft het werven van personeel, hopen wij u binnenkort op de hoogte te kunnen brengen.


Klik hier voor de reportage van Lef-tv

Klik hier voor de reportage Lef-tv facebook

 

 

TERUG

 

                                                                                  

 

 

 

Curio Collection by Hilton opent eerste hotel in Nederland

 

 

 

 

 

Uniek hotel in historisch klooster biedt uitzonderlijke ervaring

 

                                  

KONINGSBOSCH, Nederland  – 1 September 2017 – Hilton heeft een overeenkomst getekend met Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V en Service Hotel and Resort International B.V. voor de opening en het verdere management van The Monastery Hotel Koningsbosch, Curio Collection by Hilton. Het hotel ligt in Koningsbosch (Echt-Susteren) Limburg, vlakbij de Duitse en Belgische grens. De opening van het hotel staat gepland in 2020 en is het debuut van het exclusieve merk Curio Collection in Nederland.

 

 

 

 

Gelasius

 

Het Team van Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V zegt hierover: “De afgelopen twee jaar hebben we samen met de gemeente Echt-Susteren en Hilton hard gewerkt om de toekomst van dit klooster veilig te stellen en er een mooi hotel van te maken. De vergunning wordt volgende maand verwacht, zodat de restauratie en renovatie van het klooster kan beginnen. Het is de verwachting dat het hotel een positief effect zal hebben op de lokale economie en werkgelegenheid gaat bieden aan honderden mensen uit de regio. We zijn ook blij voor de mensen uit Koningsbosch die lang hebben moeten wachten op vernieuwing van het klooster. Wij zijn trots dat we de marktleider uit de hotelindustrie naar Limburg hebben weten te trekken en we wensen Hilton het allerbeste met de exploitatie. Ook danken wij het Duitse intermediair Wekra Finanz GmbH voor de goede samenwerking de afgelopen twee jaren!”

 

 

 

 

Hilton

Patrick Fitzgibbon, senior vice-president development, EMEA van Hilton zegt hierover: “We kwamen ruim 50 jaar geleden naar Nederland. Dit project markeert de introductie van het zesde merk van Hilton in Nederland. Het is een perfecte match voor Curio Collection, een merk dat sterk groeit. Dit voormalige klooster zal gasten een authentieke en lokale ervaring bieden. Nederland blijft groeien als toeristische bestemming en dit bijzondere project biedt gasten een kans om onze vermaarde gastvrijheid te ervaren.”

 

Het hotel  krijgt 100 kamers en huist in een indrukwekkend oud klooster uit 1873. Het hotel krijgt tevens een kwalitatief restaurant en bar. De neogotische en neoromaanse architectuur van het klooster blijft grotendeels intact en het is een uitstekende locatie in een rustige en bosrijke omgeving. De landelijke omgeving van het hotel zal ook gasten aantrekken die houden van het buitenverblijf. Er kan goed gewandeld en gefietst worden in de omgeving. Het kan tevens makkelijk worden bereikt vanuit een aantal grote steden; Maastricht (40km), Eindhoven (65km) en Düsseldorf (77km) liggen binnen bereik. Gasten kunnen verder genieten van de imposante voormalige Dominicaanse kerk ‘Boekhandel Dominicanen’ en het Kasteel Sint-Jansgeleen. Maar ook van een flink aantal andere musea en monumenten die in de buurt aanwezig zijn.

 

 

Gemeente Echt – Susteren.

Wethouder Jos Wackers van de gemeente Echt-Susteren vervolgt: "We zijn als gemeente erg blij dat een gerenommeerd concern als Hilton zich wilt vestigen in onze gemeente. Echt-Susteren wordt daardoor op een mooie manier op de kaart gezet. Daarnaast is dit goed nieuws voor de leefbaarheid in Koningsbosch en voor het behoud van het historische kloostergebouw’’. Wethouder Jac Dijcks voegt hieraan toe: "Het is natuurlijk fantastisch nieuws voor de inwoners van Koningsbosch en onze gemeente. Dit mooie hotelconcept kan een enorme economische impuls voor de hele regio betekenen’’.

 

 

 

Curio Collection by Hilton

 

The Monastery Hotel Koningsbosch zal Hilton’s portfolio in Nederland verder uitbreiden naast bestaande hotels zoals het Waldorf Astoria, Hilton Hotels and Resorts, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn en Hampton by Hilton. Curio Collection by Hilton is een wereldwijd merk van hotels en resorts uit het hogere segment en worden nauwkeurig geselecteerd op karakter en uitstraling. Van de bruisende stad Hamburg tot de glooiende heuvels in Toscane bieden deze hotels een bijzondere ervaring met individualiteit als bindende factor.

 

The Monastery Hotel Koningsbosch, Curio Collection by Hilton wordt gevestigd in het klooster Liefdezusters en zal te bezoeken zijn aan de Kerkstraat 119, 6104 AB in Koningsbosch.

 

 

 


 

                            About Hilton

 

Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands comprising more than 5,000 properties with more than 825,000 rooms in 103 countries and territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by HiltonTM, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by HiltonTM, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else and free standard Wi-Fi. Visit news.hilton.com for more information and connect with Hilton on Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.

 

 

About Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton (curiocollection.com), launched in 2014, is a global portfolio of more than 35 remarkable, upper upscale hotels and resorts handpicked for their unique character and personality. Curio Collection properties appeal to travelers seeking one-of-a-kind discoveries and authentic experiences, all backed by Hilton (NYSE: HLT) and its award-winning Hilton Honors program. Read the latest Curio Collection stories at news.curiocollection.com, discover Curio Collection destinations through Cities by Curio itineraries at citiesbycurio.com and connect with the collection on facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection and twitter.com/curiocollection.

 

 TERUG

 

 

 

 

Koningsbosch bedankt het team van Gelasius, met name Jan Stor, voor hun inzet om het klooster
van "de Boesj" te redden.

 

Het was geen gemakkelijke klus met natuurlijk voor_ en tegenstanders en de nodige kritiek.

 

Koningsbosch zal opnieuw met het klooster, op de kaart gezet worden.

 

Het zal de werkgelegenheid in de regio ten goede komen en natuurlijk het aanzien van ons dorp.

 

En niet onbelangrijk, de skyline van de Boesj, de twee torens, blijft behouden.

 

 

 TERUG

 

 

 

HILTON NEWS 1 september 2017

http://newsroom.hilton.com/index.cfm/news/curio-collection-by-hilton-signs-first-hotel-in-the-netherlands-with-historic-monastery-conversion

 TERUG

 

 

 

UPDATE 24-08-2017 PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

Wij stellen het zeer op prijs om de bewoners van Koningsbosch als eerste te mogen informeren inzake de bijzondere mededelingen.

Datum plaatsing Persbericht.
======================

1 september :22.00u.
www.koningsbosch.nl
1 / 2 september :00.00u.
Facebook " Klooster Koningsbosch"
2 september :Nationale, Internationale Pers en
www.koningsbosch.eu

Met vriendelijke Groeten,
Team Gelasius.

 

TERUG

 

 

Update:

Maand augustus komt er een Update met zeer heugelijke mededelingen omtrent het
"Project Klooster Koningsbosch".

Met vriendelijke groeten,

 

Gelasius Team.

 

 

TERUG

 

 

Aanvraag omgevingsvergunning klooster

 

 

--------------------------------

 

UPDATE 14-03-2017 PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

 

In de update van 13 januari hadden wij u te kennen gegeven dat de vooronderzoeken en de ontwerpen                                                                                                              waren afgerond, inmiddels zijn wij in een vergevorderd stadium, onderstaand leest u de vooruitgang.

 

- de omgevingsvergunning is ingediend.
- het bestemmingsplan is onherroepelijk.
- de voorbereidingen “bouw klooster” zijn in volle gang.
- de restauratie en renovatie van het klooster starten
   hoogstwaarschijnlijk in het 3e kwartaal 2017.
- de uitvoering van het landschapsplan start hoogstwaarschijnlijk
  de 3e of 4e kwartaal 2017

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Gelasius Team.

 

 

 TERUG

 

 

UPDATE PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

5 maart 2015 zijn wij gestart met de onderzoeken i.v.m. herbestemming van het Klooster en het Kloosterpark voor het realiseren van een hotel, 45 villa's en de buurtvoorziening.

Om u een indruk te kunnen geven wat dit wilt zeggen.

Totaal waren er 89 onderzoeken, o.a. hoe is de huidige conditie van het Klooster, asbestinventarisatie, daken, (constructie, lei-steen, 34 kapellen enz.) Fauna en Flora, archeologie, benaderen van oorlogstuig, verkeersveiligheid, Monumentale tuin, bodemonderzoeken enz.

Enkele eindresultaten:

Totale conditie Klooster (130 jaar) redelijk te noemen, bodemsaneringen rondom het Klooster en in het park opgeleverd, archeologische onderzoeken in het park afgerond, Oorlogstuig (munitie volledig verwijderd) enz.

Project Hotel en villa's

Ontwerpschetsen voor het Klooster, Villa's en Buurtvoorzieningen, Verkavelingsplan, het realiseren van de 0 op de meter woningen, ontwerp landschapsarchitectuur, duurzame energie enz.

Oplevering en afsluiting onderzoeken

10 januari 2017 hebben wij deze onderzoeken en ontwerpen opgeleverd, concreet na anderhalf jaar aan voorbereidingen ziet het er zeer gunstig uit voor de start van de renovatie Klooster en de bouw van de Villa's.

Gemeente Echt-Susteren

Wij het Gelasius Team willen via deze weg de Gemeente Echt-Susteren complimenteren voor de zeer grote inzet en een prettige samenwerking om dit gehele gebeuren te hebben kunnen realiseren. Met name dank aan dhr. J.Wackers en dhr. F. Steegh voor hun enorme inzet. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

Het Gelasius Team.

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID PRINSENBAAN TE KONINGSBOSCH

In samenwerking met de Provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren en Gelasius Projectontwikkeling zijn afgelopen maanden vooronderzoeken geweest inzake verkeersveiligheid Prinsenbaan te Koningsbosch.

Uit de vooronderzoeken is gebleken dat er op zeer korte termijn wordt gekeken hoe de verkeersveiligheid op Prinsenbaan verbeterd kan worden,

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Gelasius Team.

 

 

 

 TERUG


 TERUG


 

 

 

 

 TERUG


 

 

 

 

Vrijwilligers aan het werk voor de open dag van het klooster

 

TERUG


 

OPEN DAG ZATERDAG 17 SEPTEMBER KLOOSTER KONINGSBOSCH, Thema "Anders dan Anders"

 

 

 

Mariabeeld.

 

 

Tijdens de Open Dag 17 september komt het Mariabeeld van de liefdezusters van het Kostbaar Bloed voor een dag terug naar het klooster, deze kunt u bezichtigen in de Lourdesgrot.

 

 

Als het project volledig is opgeleverd komt het Mariabeeld definitief terug naar het klooster. 

 

 

 

TERUG


 


klik hier voor een verslag van Operatie Blackcock

 

 

 


 

TERUG


 

 

 


 

 

 TERUG

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Presentatie voortgang herinrichting klooster en woningbouw project.
door Bert Hendricks.

 


Op donderdag 19 mei organiseerde Gelasius vastgoedmaatschappij en gemeente Echt-Susteren een voorlichtingsavond over de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling en de bestemming van het klooster. Daarnaast werden de nieuwbouwplannen van de woningen en de ontwikkeling van de tuin gepresenteerd.
Na de opening door wethouder Jos Wackers (met wethouder Jac Dijcks projectwethouder), lichtte de projectontwikkelaar zijn plan toe en daarna gaf de architect van het project een toelichting aan de hand van de eerste tekeningen.
Een ambtenaar van de gemeente gaf daarna tekst en uitleg over de status van het bestemmingsplan en de procedure.
Na afloop hiervan werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
De PR medewerker van Gelasius had na afloop nog een gesprek met de aanwezige liefdezusters van het Kostbaar Bloed over hun herinneringen aan het kloosterleven in Koningsbosch.
Ook de winnaar van de prijsvraag werd bekend gemaakt.
Hennie Mohren bleek de meest originele naam te hebben aangeleverd volgens de jury.
Met haar keuze voor de naam Seraphine wordt recht gedaan aan de zusters en de historie van het klooster. Seraphine was nl. de stichteres van de kloosterorde.
De avond werd door velen bezocht en de bezoekers konden na afloop terug kijken op een goed georganiseerde avond met goede presentaties.

 

 

 

 

Klik hier voor de presentatie op 19 mei 2016 in zaal van Pol (PDF)

 

 

 

 

 Enkele foto's van de info-avond op 19 mei 2016 in zaal van Pol.

 

 

 

TERUG

Foto's Open Dag 2007 Foto's Klooster

 

Foto's Kloosterpark

 

 TERUG


 Bron: Echter Weakblaad,

 TERUG


 

 Leegstaand klooster Koningsbosch wordt mogelijk hotel

 

TERUG


P E R S B E R I C H T

 

Reuver, 8 januari 2015

 

 

Klooster Koningsbosch verkocht

 

 

Coöperatie Rockvest Wonen UA uit Nijmegen is de nieuwe eigenaar van het kloostercomplex Koningsbosch. Voormalig eigenaar WoonGoed 2-Duizend en Rockvest Wonen tekenden woensdag 31 december de koopovereenkomst.

 

Rockvest Wonen  
Rockvest Wonen is een landelijke georiënteerde corporatie die koopt, verbouwt en verhuurt ten behoeve van haar leden. In de nabije toekomst wil de coöperatie de portefeuille voor de leden uitbreiden naar duurzame nieuwbouw in Gelderland en Limburg. De aankoop van het kloostercomplex past in deze ambitie, waarbij men voornemens is om starters- en seniorenvriendelijke appartementen te realiseren, aangevuld met gemeenschappelijke dan wel ondersteunende voorzieningen in het gebouw.

Herontwikkeling
Sinds de aankoop van het pand in juni 2007 heeft WoonGoed 2-Duizend diverse plannen onderzocht om het kloostercomplex nieuw leven in te blazen. De wens om dit Rijksmonument te ontwikkelen met maatschappelijke en commerciële functies voor Koningsbosch en omgeving stond hierbij centraal.
Bestuurder Karel Boonen van WoonGoed 2-Duizend: “De afgelopen jaren hebben we alles in het werk gesteld om een goede bestemming te vinden voor dit unieke kloostercomplex. We hebben hierbij alle mogelijkheden onderzocht, tot en met een Euregionale samenwerking toe. Het kloostercomplex is echter dermate groot dat de financiële haalbaarheid van de plannen helaas steeds in het gedrang kwam. De tijd heeft ons bovendien ingehaald, waarbij de ontwikkeling van een dergelijk omvangrijk complex anno 2015 niet meer past in de mogelijkheden die wij als corporatie hebben. Onze kerntaak is sociale woningbouw en dat is niet verenigbaar met een succesvolle exploitatie van dit klooster. Met de aankoop door Rockvest Wonen ontstaan er gelukkig nieuwe kansen voor een succesvolle ontwikkeling en daarmee zie ik het als een belangrijke positieve impuls voor de kern Koningsbosch.”

Lange termijn        
Rockvest Wonen zal met de gemeente Echt-Susteren overleg voeren om de plannen te realiseren. Het gaat in ieder geval om investeringen die gericht zijn op de lange termijn. Zo streeft de coöperatie in aanvulling op de ontwikkeling van het pand zelf een behoorlijke nieuwbouw na op het achtergelegen terrein met daarbij commerciële voorzieningen voor wijk en dorp.

 

Historie
De oorspronkelijke bouw van het (eerste deel van) ‘Het Klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ in Koningsbosch dateert uit 1874. In de daaropvolgende decennia is het klooster verschillende keren verder uitgebreid. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde het klooster  een belangrijke rol in het sociale en commerciële leven van de inwoners van Koningsbosch en (verre) omgeving. De zusters hebben binnen de muren van het kloostercomplex ruim 100 jaar onderwijs verzorgd voor zowel interne (pensionairen) als externe leerlingen. Ook de ziekenzorg en de latere wijkverpleging werd door hen opgepakt. Na sluiting van het internaat werd het kloostercomplex in 1982 geschikt gemaakt voor bewoning door de bejaarde zusters. In 1995 vertrokken de laatste zusters naar het klooster Agnetenberg in Sittard. Het gehele complex, inclusief de tuin, is beschermd als Rijksmonument.

 

 

website Rockvest Wonen

 

 TERUG