Klooster

KLOOSTER KONINGSBOSCH

 


Kloosterpark

Klooster

Open dag 2016Open dag 2007


 

Open dag klooster 2016
op lef-tv


 
Oud-leerlingen klooster
Facebook
   

 

Website Monastery Hotel  koningsbosch

 

 

Gelasius Vastgoedmaatschappij

 

facebook Klooster Koningsbosch

 

 

Plannen herontwikkeling en een verslag van de bewonersavond van het klooster vindt u op de
website van de
Gemeente Echt-Susteren


 

 

 Initiatiefnemer Hilton voelt zich in de steek gelaten


18-3-2018

Beste mensen,

De vergunningsaanvraag voor het organiseren van een ‘‘voorlichtingsbijeenkomst” is door de gemeente Echt-Susteren afgewezen.

Om u alsnog van alle informatie te voorzien, wordt de volledige procedure tot op heden via de nieuwe website verstrekt.

De speciale website hiervoor wordt binnenkort gelanceerd.

Enkele details die worden benoemd: college B&W, gemeenteraad, landelijk bureau Bibob  en achtergrond bibob-rapport, Investeerders en exploitant.

Ik zal u z.s.m. nader informeren.

Met vriendelijke groeten,

Jan Stor

 

 


 

De Limburger 9 maart 2018

Initiatiefnemer Hiltonhotel eist vervolging B&W

 TERUG


31 Januari 2018

Hilton wil door met Hotelplan in Koningsbosch

 

1-1-2018

Geachte dames en heren,

De allerbeste wensen en een bijzonder mooi 2018 voor de gemeenschap van Koningsbosch en omstreken

2018. Een jaar waarin RECHTVAARDIGHEID zegeviert.

2018. Een jaar waarin de VERBINDING wordt gezocht.

2018. Het jaar waarin Koningsbosch START met zijn exclusief Project

2018. Een jaar met veel gezondheid en voorspoed.

Met vriendelijke Groeten,

Jan Stor

 

 TERUG

 

16-12-2017

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van verschillende verzoeken en vragen heb ik besloten om een voorlichtingsbijeenkomst te geven waarin door verschillende deskundige partijen en de betrokken partijen toelichting kan worden gegeven over de gang van zaken, de status en de voornemens.

Velen blijken het lastig te vinden om de vragen en antwoorden te volgen op Facebook.
Ik begrijp het volkomen en vind het wel belangrijk dat de gemeenschap van Koningsbosch betrokken wordt en blijft bij de ontwikkelingen van het project wij zullen u transparant en behoorlijk gaan informeren.

U verneemt zo spoedig mogelijk een datum voor de voorlichtingsbijeenkomst in het Klooster te Koningsbosch.
Ik nodig u graag uit en dan krijgt u ook alle kans om vragen te stellen. U heeft recht op eerlijke antwoorden en die krijgt u ook.

Met vriendelijke groet,

Jan Stor

 

14-12-2017

Via facebook Klooster Koningsbosch kunt u alle verdere ontwikkelingen hieromtrent volgen.

 

 

VOORWOORD ( aangepaste versie 12-12-2017)

Beste lezer,

In 2015 ben ik benaderd geworden door verschillende partijen met de volgende 3 vragen, of het mij gaat lukken om binnen
2,5 jaar tijd
(1) het klooster te Koningsbosch te gaan redden van de ondergang,
(2) bestemmingsplan onherroepelijk te laten verklaren en
(3) Hilton binnen te halen, mijn antwoord was: Ja

De gemeente was zeer sceptisch, het lukt ons al 30 jaar niet, waarom lukt het jou dan wel, dit was voor mij natuurlijk een
extra uitdaging.

28 oktober heb ik in het Gemeentehuis het advies van het bureau Bibob ontvangen, op het moment dat ik naar buiten liep
werd ik gebeld door L1 of ik wist dat wij criminelen waren en ons actief bezig hielden met crimineelgeld, voor mij een
donderslag bij heldere hemel, een onverwachte gebeurtenis, die bij mij een grote schok teweeg bracht, aansluitend werd ik geconfronteerd met Radioverslag (L1) van de burgemeester. "Je ziet ook dat een gerenommeerd concern als Hilton
zich daaraan verbindt, die zullen ook vast en zeker zwaar teleurgesteld zijn...maar ja...met alle actualiteit over ondermijning,
over infiltratie van de onderwereld in dit soort projecten kun je het niet maken dat je hier overheen kijkt als overheid.
Natuurlijk willen wij niet dat wat voor een mooi project dan ook in Echt-Susteren wordt gefinancierd met crimineel geld."

U begrijpt natuurlijk dat ik voor de gemeenschap van Koningsbosch en Echt-Susteren er alles aan ga doen om het klooster alsnog te gaan redden en samen met Hilton de kracht aan het klooster terug te geven die het ooit heeft gehad.
Dit gaat mij lukken, de waarheid komt boven tafel. In de komende weken zal ik u volledig informeren over de gang van zaken,
Gelasius, Jan Stor en de investeerders zijn ZUIVER.

Hoogachtend.

Jan Stor

TERUG

************************************************************************

 


 

Projectontwikkelaar hotel Koningsbosch heeft tot 31 december om bezwaar te maken

 

De gemeente Echt-Susteren heeft projectontwikkelaar Gelasius die het klooster in Koningsbosch wil ombouwen tot een exclusief Hilton-hotel tot 31 december de tijd gegeven om zienswijzen in te dienen tegen het weigeren van de omgevingsvergunning door de gemeente.

 

Bekijk hier het hele overicht rondom de perikelen van het Klooster.......LOESfm.nl

 
TERUG


 

Voormalig directeur van Gelasius BV. initiatiefnemer van Hiltonhotel Koningsbosch, blijkt verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek.
Zo meldt dagblad De Limburger in de krant van donderdag 30 november 2017.
Doch dit speelde in de tijd ver voor de Klooster/Hiltonplannen en Gelasius BV.

Wat de gevolgen hiervan voor het Curio Hilton Hotel Koningsbosch zijn, zal op 7 december tijdens de extra ingelaste raadsvergadering te horen zijn.

 

 

 TERUG


 

Beste mensen,

Gelasius Projectontwikkeling heeft van de gemeente Echt-Susteren 14 dagen de tijd gekregen om een zienswijze in te dienen op het Bibob advies.

Onze advocaat wil zorgvuldig en zeer grondig op het Bibob advies reageren.
Het Bibob rapport blijkt veel onjuistheden en onvolledeigheden te bevatten en omdat de belangen van dit project
zo groot zijn is meer tijd aangevraagd aan het college van B & W.

Het is belangrijk dat het college een weloverwogen besluit kan nemen. Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten
Jan Stor.

Gelasius Projectontwikkeling


TERUG

 

 

 

De Gelderlander:
Henk van Gelder:

Niets misdadigs aan de hand

 

De Gelderlander:
Laatste update: 22:04

Nijmegenaar in opspraak

*

 

L1 Geplaatst op donderdag 26 oktober 2017 - 18:34

 

Gelasius in 2005 problemen met de belastingdienst

*

L1 nieuws 26-10-2017  Geplaatst op donderdag 26 oktober 2017 - 16:48

 

Inwoners Koningsbosch teleurgesteld over Hoteldebacle

*

 

L1 nieuws 25-10-2017

 

Vermoeden van crimineel geld; geen vergunning voor luxe hotel

 
TERUG

*************************************************************

 

 

 


  


 

De Limburger 1-11-2017

 

Plannen Kloosterhotel gedwarsboomd...

*
De Limburger 26-10-2017

 

Wat is BIBOB en wat kun je ertegen doen

*

Crimineel geld: komst Hiltonhotel naar Limburg op losse schroeven

 

 

TERUG

 

 

Vragen - Antwoorden inzake weigeren vergunning Klooster/Hiltonhotel

27 en 28 oktober 2017 

Vragen en antwoorden van de Lijst Samenwerking

Gemeente Echt-Susteren

Geachte heer Hendricks,
Op 29 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over Klooster Koningsbosch
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Middels een raadsinformatiebrief heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2017 vernomen, dat het college aan Gelasius Vastgoedmaatschappij BV kenbaar heeft gemaakt voornemens te zijn de betreffende omgevingsvergunning te weigeren. Dit naar aanleiding van het advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat het college op 19 oktober 2017 heeft ontvangen. Een besluit dat bij de raad, maar zeker ook bij de inwoners van Echt-Susteren en met name Koningsbosch is ingeslagen als een bom. Dit blijkt ook uit de reacties van bewoners in de krant en andere media. Veel burgers, maar ook raadsleden hebben blijkbaar geen weet van de gevolgde procedures, verantwoordelijkheden, de voortgang, geheimhouding en de standpunten binnen het college in de periode tussen augustus 2016 en 25 oktober 2017. Een en ander is voor Lijst Samenwerking aanleiding om ter verheldering de volgende artikel 33 vragen testellen:

Vraag 1: Is het college van B en W bereid en in staat een volledig overzicht van alle relevante feiten en besluiten met betrekking tot het dossier klooster Koningsbosch vanaf de start samen te stellen en aan de gemeenteraad ter hand te stellen?
Antwoord: Ja, wij zullen voor de verdere procesvoering een gedetailleerd feitenoverzicht samenstellen. De hoofdpunten in het doorlopen proces zijn als volgt.
Op 24 december 2014 heeft de gemeente een e-mail ontvangen waarin de heer Bouharrou aankondigt dat Rockvest het kloostercomplex in Koningsbosch heeft verworven.
Op vrijdag 16 januari 2015 heeft het eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden. In het voorjaar van 2015 heeft de ontwikkelaar een principeverzoek ingediend voor het omvormen van het klooster tot woningen. Omdat dit ambtelijk en bestuurlijk onbespreekbaar was heeft dit niet geleid tot een
concreet principeverzoek. Het principeverzoek om het klooster om te vormen van klooster tot hotel is op 21 juli 2015 ingediend en door het college op 22 september 2015 behandeld.
De plannen zijn daarna verder ontwikkeld.
Op 15 juli 2016 heeft de gemeente de brief van het OM gekregen waarin geadviseerd is om het Bibob-onderzoek uit te laten voeren. De door Gelasius BV ingediende vergunning en Bibob stukken zijn begin juni 2017 compleet en ontvankelijk verklaard.
De procedure is op 8 juni 2017 aangevraagd en op 9 juni 2017 gestart. Het Bibobadvies is op 24 oktober 2017 door bureau Bibob aan het college toegelicht.
Gelasius BV is diezelfde dag hierover ingelicht en heeft de stukken op 25 oktober 2017 ontvangen en ingezien en heeft vanaf die datum twee weken om eventuele zienswijzen in te dienen.

Vraag 2: Wat is exact het doel en de achtergrond van de Wet Bibob?
Antwoord: Op grond van artikel 3 van de Wet Bibob kunnen vergunningen worden geweigerd of ingetrokken indien ernstig gevaar bestaat dat deze mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen ofte verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (A-grond), of strafbare feiten te plegen (B-grond). In artikel 3 Wet Bibob wordt bepaald op welke wijze de mate van gevaar wordt vastgesteld dat een vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen voordeel te benutten of strafbare feiten te plegen. Van belang is daarbij dat er feiten en omstandigheden zijn die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de aanvrager van een vergunning in relatie tot die strafbare feiten (artikel 3, tweede lid onder a) staat. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Vraag 3: Was het voltallige college van begin af aan op de hoogte van doel en achtergrond?
Antwoord: Ja, op 14 april 2015 heeft het college de nieuwe beleidsregel Wet Bibob Echt-Susteren vastgesteld.
In de beleidsregel is beschreven hoe de Wet bibob wordt toegepast binnen de gemeente Echt-Susteren.

Vraag 4: Welke afwegingscriteria zijn er m.b.t. geheimhouding en het uit te brengen advies en hoe verhoudt zich dit m.b.t. het onderhavige dossier?
Antwoord: Iedere betrokkene krijgt, krachtens de Wet Bibob, de beschikking over de gegevens en is gehouden aan een geheimhoudingsplicht tegenover derden (artikel 28 van de Wet Bibob).

Vraag 5: Wat is de reden dat het college pas ongeveer een jaar na het ontvangen van de brief van het Openbaar Ministerie officieel het advies in het kader van de Wet Bibob heeft kunnen aanvragen?
Antwoord: De adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob kan pas worden ingediend indien er een complete aanvraag omgevingsvergunning ligt inclusief bijbehorend Bibob-vragenformulier. Begin juni 2017 heeft Gelasius BV het dossier compleet aangeleverd en is deze ontvankelijk verklaard vervolgens zijn de stukken op 8 juni 2017 verzonden aan het Landelijk Bureau Bibob.

Vraag 6: Was dit een unaniem besluit van het voltallige college?
Antwoord: Er is hierover geen besluit genomen door het college. Het aanvragen van het Bibob-advies is een integraal onderdeel van de te volgen procedure bij een aanvraag omgevingsvergunning waar hier sprake van is.

Vraag 7: Wat is de reden dat het college de aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling heeft genomen ondanks de bekendheid met de betreffende brief van het OM?
Antwoord: De gemeente is verplicht, in het kader van de WABO, elke aanvraag in behandeling te nemen.

Vraag 8: Is het correct dat het voltallige college vanaf dag één betrokken en op de
hoogte is geweest van alle relevante feiten en beslissingen in het kader van het dossier klooster Koningsbosch en alle besluiten voltallig en unaniem door het college zijn afgewogen en genomen?
Antwoord: Alle formele besluiten in dit dossier zijn door het college unaniem genomen.

Vraag 9 Wat zijn de vervolgstappen die het college voornemens is te nemen m.b.t. dit
dossier?
Antwoord: Op 24 oktober 2017 is het voornemen tot weigeren van de omgevingsvergunningen verzonden. Na het verstrijken van de zienswijzen termijn (2 weken) zal definitieve besluitvorming plaatsvinden met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kloostercomplex Koningsbosch.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren.
   

  Vragen-antwoorden PNES

   Gemeente Echt-Susteren

  Geachte heer/mevrouw.
  Op 26 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over klooster Koningsbosch.
  Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.

  Op 25-10-2017 is de gemeenteraad geïnformeerd dat het college van B&Wnaar aanleiding van een negatief advies van bureau Bibob voornemens is geen vergunning te verlenen aan Gelasius Vastgoed Maatschappij B.V. voor de ontwikkeling van het klooster Koningsbosch tot Conferentiecentrum / Hotel. Het hele project en daarmee een zinvolle herbestemming van het kloostercomplex stort hiermee als een kaartenhuis in elkaar. PNES heeft het bericht met ongeloof en grote teleurstelling ontvangen Zeker gezien het feit dat na 2 jaar van intensieve voorbereiding om 5 voor 12 deze lijken uit de kast rollen. Met dit project had de kern Koningsbosch een boost kunnen krijgen op het gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid en had het monumentale kloosterpand een zinvolle bestemming kunnen krijgen. Na 22 jaar leegstand en zoektochten naar herbestemming zonder resultaat, vrezen wij dat dit realistisch beschouwd de laatste kans was om dit monumentale pand een zinvolle herbestemming te geven en voor het nageslacht te behouden.
  In navolging hierop wens ik dan ook de volgende vragen te stellen aan het college van B&W:

  Vraag 1: Hoe is het mogelijk dat na 2 jaar van intensieve voorbereiding, op het allerlaatste moment nog zulke lijken uit de kast kunnen komen?
  Antwoord: De adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob kan pas worden ingediend indien er een complete vergunningaanvraag ligt inclusief bijbehorend Bibob-vragenformulier. Begin juni 2017 heeft Gelasius BV het dossier pas compleet aangeleverd en is deze ontvankelijk verklaard. De stukken zijn vervolgens op 8 juni 2017 verzonden aan het Landelijk Bureau Bibob.

  Vraag 2: Waarom is de Bibob procedure pas op het allerlaatste moment gevolgd en niet reeds in een voortraject, waardoor tijd, energie en kosten bespaard hadden kunnen worden?
  Antwoord: Zie vraag 1.

  Vraag 3: Heeft communicatie omtrent dit project naar de gemeenschap niet veel te vroeg plaats gevonden waardoor de inwoners van Koningsbosch nu teleurgesteld moeten worden.
  Antwoord: De gemeente heeft zich na de OM-tip zeer terughoudend opgesteld in haar
  communicatie over dit project. Om de verstandhoudingen tussen de partijen te waarborgen is de gemeente wel aanwezig geweest bij een persconferentie welke op initiatief van Hilton/ Gelasius BV georganiseerd is.

  Vraag 4: Waarom heeft er al een vroege publicatie plaatsgevonden over de invulling van het hotel door Hilton, terwijl de resultaten van een Bibob procedure nog niet bekend waren?
  Antwoord: Het initiatief voor publicatie is genomen door Gelasius BV en Hilton.

  Vraag 5: Bent u bereid om intensief onderzoek te doen naar mogelijkheden van
  doorstart van dit project met eventueel andere financierders indien ook na verstrijken van de bezwaartermijn de vergunning niet verleend kan worden?
  Antwoord: Eerst zal de besluitvormingsprocedure afgewacht moeten worden. De gemeente is hierin geen partij.

  Vraag 6: Hoe hoog zijn de voorbereidingskosten die tot dusver gemaakt zijn?
  Antwoord: De kosten bestaan uit externe (juridische) ondersteuning van ongeveer € 26.500,-en een niet nader te concretiseren aantal ambtelijke uren, zoals gebruikelijk bij ieder ander omvangrijk project.
  Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,


   

  Vragen-antwoorden DES

  Gemeeente Echt-Susteren

  Geachte mevrouw Bruijsten - van de Berg,

  Op 26 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over Klooster Koningsbosch..
  Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
  Op 25 oktober hebben wij uw raadsinformatiebrief ontvangen, waarin vermeld wordt dat het college de benodigde omgevingsvergunning voor de herontwikkeling kloostercomplex Koningsbosch waarschijnlijk niet zal verstrekken. Ook hebben wij het nieuws uit de media vernomen. En dat nieuws en uw RIB-brief verbaast Democraten Echt-Susteren niets. Al diverse keren hebben wij het college erop gewezen dat wij grote twijfels hebben bij de projectontwikkelaar van dit project. Ook heeft DES in de raadsvergadering van 22 -9-2016, als enige fractie, tégen het raadsvoorstel Bestemmingsplan Klooster Koningsbosch gestemd omdat er teveel risico's aan dit project kleven. Uw mogelijke besluit zal een enorme teleurstelling teweeg brengen bij de bewoners van Koningsbosch en de hele gemeente, wat wij zeer betreuren. Uiteraard zijn wij het er mee eens dat een vergunning voor dit project niet kan worden afgegeven als er sprake is van financiering met uit strafbare feiten verkregen middelen. Wij vragen ons af of dit alles niet voorkomen had kunnen worden.

  Vraag 1: Bureau Bibob wordt alleen ingeschakeld als er een vermoeden is van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties. Het college wist in augustus 2016 al ( n.a.v. een brief van het OM aan de burgemeester) dat een eventuele vergunningsaanvraag aan een Bibob toets onderworpen zou worden Waarom heeft de gemeente in de daarop volgende periode zoveel publiciteit in de media gegeven aan dit project terwijl er in juni 2017 een onderzoek bij Bureau Bibob wordt aangevraagd? Ook zijn er video opnamen gemaakt en uitgezonden met breed lachende wethouders en veelbelovende plannen, terwijl ze wisten dat het project aan een Bibob-toets onderworpen zou worden.
  Antwoord: De gemeente heeft zich na de OM-tip zeer terughoudend opgesteld in haar
  communicatie over dit project. Om de verstandhoudingen tussen de partijen te waarborgen is de gemeente wel aanwezig geweest bij een persconferentie welke op initiatief van Hilton/ Gelasius BV georganiseerd is.

  Vraag 2: Er is geen exploitatieplan voor dit project opgesteld, maar wel een (
  Anterieure) exploitatieovereenkomst, waardoor er risico's zijn ontstaan die aan deze ontwikkeling zijn verbonden.
  - Er mag niet worden gestart met de bouw van woningen alvorens 75% van fase 1 (restauratie en renovatie klooster tot hotel, incl. kloostermuur) is gerealiseerd. Wat gebeurt er nu met dit woningbouwplan, als de vergunning niet verleend wordt? Zijn er al woningen verkocht?
  - Wat gebeurt er met de herinrichting openbare ruimte tussen de kloostermuren, conform landschapsplan d.d. 17-2-2016
  - Wat gebeurt er met de geplande buurtsupermarkt en de restauratie van de Lourdesgrot?
  - Er zou een exploitatievergoeding van € 50.000 voor ambtelijke plankosten betaald worden door de projectontwikkelaar. Is dit bedrag reeds betaald?
  Antwoord: Het project wordt in zijn geheel beschouwd. Dit impliceert dat, gezien de anterieure overeenkomst, er niet met de bouw van woningen gestart mag worden voordat de restauratie van het klooster in de afgesproken fase zit. Gelasius BV heeft ons medegedeeld dat er een aantal woningen zijn verkocht. We dienen de uitspraak van het Bibob-proces af te wachten hoe het nu verder gaat met het project. Het bedrag van €50.000,- voor ambtelijke kosten is door Gelasius BV betaald.

  Vraag 3: Een exploitatieplan vormt de grondslag voor het publiekrechtelijk afdwingen van het kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie. Dit plan is niet opgesteld. Is het kostenverhaal 'anderszins' verzekerd?
  Antwoord: Ja, middels de reeds genoemde anterieure overeenkomst.

  Vraag 4: Bij het ontbreken van een exploitatieplan gelden de verplichtingen van
  initiatiefnemer jegens de gemeente niet. Hoe worden de verplichtingen van de initiatiefnemer jegens de gemeente, bij het niet verstrekken van een omgevingsvergunning, geregeld?
  Antwoord: De verplichtingen zijn geregeld in de anterieure overeenkomst. Alle verplichtingen zijn door de ondernemer, op de leges kosten na voldaan. Deze legeskosten worden op de gebruikelijke wijze ingevorderd.

  Vraag 5: Op basis van het Wegenwet kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor het overnemen en onderhouden van de infrastructuur bij faillissement, dan wel nalatigheid van initiatiefnemer. Wat gebeurt hiermee indien het hele plan niet doorgaat?
  Antwoord: Er is geen sprake van een openbare wegenstructuur op het kloosterterrein.

  Vraag 6: Hoeveel heeft de ontwikkeling van de plannen tot nu toe aan de gemeente gekost?
  Antwoord: De kosten bestaan uit externe (juridische) ondersteuning van ongeveer € 26.500,-en een niet nader te concretiseren aantal ambtelijke uren, zoals gebruikelijk bij ieder ander omvangrijk project.

  Vraag 7: Als de omgevingsvergunning niet wordt verleend , wat gaat er dan gebeuren met het kloostercomplex ?
  Antwoord: Het kloostercomplex is eigendom van de initiatiefnemer. De gemeente zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.
  Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,


   

  Vragen-antwoorden CDA

  G e m e e n t e E c h t _ S u s t e r e n

  Geachte heer Cox,
  Op 26 oktober 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het klooster in Koningsbosch.
  Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.

  Vol verbazing hebben veel inwoners van onze gemeente, en wij met hen, in de krant kunnen lezen dat de verbouwing van het voormalig klooster in Koningsbosch op losse schroeven Is komen te staan.
  Dit naar aanleiding van de uitkomst van een integriteitsonderzoekonderzoek dat in het kader van de wet Bibob is verricht. Om meer zicht te krijgen op de ontstane situatie stellen wij ais CDA-fractie U de volgende vragen.

  Vraag 1: Het onderzoek volgens de wet Bibob levert op dat er "ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen". Het is dus NIET helemaal zeker. Hoe gaat u handelen als het bezwaar dat vastgoedontwikkelaar Gelasius heeft aangetekend gegrond wordt verklaard?
  Antwoord: Er is geen bezwaar aangetekend. De procedure voor bezwaar/beroep kan pas starten nadat het college een definitief besluit heeft genomen over de vergunningaanvragen.

  Vraag 2: In zijn weerwoord zegt vastgoedontwikkelaar Gelasius zuiver te zijn en de
  investeerders ook. Weet u of vastgoedontwikkelaar Gelasius momenteel nog andere projecten ontwikkelt, of ontwikkeld heeften kunt u aangeven welke dat dan zijn?
  Antwoord: Er zijn binnen onze gemeente geen andere projecten bekend.


  Vraag 3: Zijn er referenties van de vastgoedontwikkelaar nagetrokken voordat het
  college is gestart met het ontwikkelen van plannen rond het oude
  kloostercomplex? Zo ja, kunt u dan aangeven welke acties u hebt
  ondernomen en wat die hebben opgeleverd en zo nee, waarom heeft u dat
  niet gedaan?
  Antwoord: Ja, een gespecialiseerd bureau en onze externe jurist heeft adviserend onderzoek
  gedaan, maar dat heeft geen onregelmatigheden opgeleverd.

  Vraag 4: Wij kunnen ons niet voorstellen dat andere projecten die
  vastgoedontwikkelaar Gelasius heeft opgestart WEL de Bibob-toets hebben
  kunnen doorstaan. Er zouden dus GEEN projecten mogen zijn die
  vastgoedontwikkelaar Gelasius als referentie kan opgeven. Waarom bent u
  dan niet argwanend geworden en hebt u niet direct aangedrongen op zo'n
  Bibob-toets, alvorens ook maar 1 euro uit te geven aan de ontwikkeling van
  een plan?
  Antwoord: Zie vraag 3..

  Vraag 5: In de krant staat dat al VOOR augustus 2016 een brief van het Openbaar
  Ministerie is ontvangen naar aanleiding waarvan er een integriteitsonderzoek
  in het kader van de wet Bibob zou plaatsvinden. Kunt u kort aangeven wat de
  strekking van die brief was en ons deze brief doen toekomen?
  Antwoord: Nee, iedere betrokkene die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt over
  gegevens met betrekking tot een derde is verplicht tot geheimhouding daarvan
  (artikel 28 van de Wet Bibob).

  Vraag 6: Waarom heeft het college naar aanleiding van deze brief van het Openbaar
  Ministerie het hele project niet direct stopgezet en eerst de uitslag van het
  Bibob-onderzoek afgewacht alvorens medewerking te verlenen aan ook maar
  een enkel plan?
  Antwoord: Aan de hand van de OM-tip zijn gesprekken geweest met Gelasius BV. Zij gaven
  aan niet te verwachten dat er een negatief advies uit het Bibob onderzoek zou
  komen. Een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob kan pas worden
  ingediend als er een complete aanvraag omgevingsvergunning ligt, inclusief
  bijbehorend Bibob-vragenformulier. Begin juni 2017 heeft Gelasius BV het dossier
  compleet aangeleverd en is deze ontvankelijk verklaard. De stukken zijn vervolgens
  op 8 juni 2017 verzonden aan het Landelijk Bureau Bibob.

  Vraag 7: Hoeveel kosten heeft de gemeente VOOR het ontvangen van de brief van het
  Openbaar Ministerie gemaakt m.b.t. de planontwikkeling voor dit klooster en
  hoeveel kosten zijn er DAARNA gemaakt? En hoeveel ambtelijke uren zitten
  er in dit project?
  Antwoord: De kosten bestaan uit externe (juridische) ondersteuning van ongeveer € 26.500,-
  en een niet nader te concretiseren aantal ambtelijke uren, zoals gebruikelijk bij ieder
  ander omvangrijk project.

  Vraag 8: Wat gebeurt er met de eigendom van het kloostercomplex wanneer de
  vergunning wordt geweigerd? Valt de eigendom dan terug aan de gemeente
  of koopt de gemeente het klooster weer over van de vastgoedontwikkelaar en
  welke kosten zijn daarmee gemoeid?
  Antwoord: Ongeacht het verdere verloop van de Bibob-procedure is en blijft het klooster
  eigendom van Gelasius BV en bepaalt deze partij wat het met het klooster wil doen.
  De gemeente Echt-Susteren is nooit eigenaar geweest van het klooster.

  Vraag 9: Als de vergunning niet wordt verleend en het kloostercomplex blijft in
  eigendom van vastgoedontwikkelaar Gelasius, hoe gaat u dan voorkomen
  dat het klooster steeds verder in verval raakt en nog jaren als een rotte appel
  in kern Koningsbosch blijft liggen?
  Antwoord: Iedere eigenaar van een monumentaal pand is verplicht om initiatieven te nemen
  om verval tegen te gaan. De gemeente zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

  Vraag 10: Kan vastgoedontwikkelaar Gelasius kosten op de gemeente verhalen als zijn
  verweer niks oplevert en de vergunning dus niet verleend wordt? En zo ja,
  hoe hoog kan die claim dan zijn?
  Antwoord: Die mogelijkheid bestaat altijd. Als dit het geval is, bepaalt Gelasius de hoogte van
  deze claim. Uiteraard zal de gemeente in een dergelijke procedure verweer voeren.

  Vraag 11: Wat is het antwoord op vraag 10 wanneer vastgoedontwikkelaar Gelasius bij
  zijn verweer in het gelijk wordt gesteld en de gemeente weigert de
  vergunning tóch?
  Antwoord: Dit is op dit moment niet aan de orde, de gemeente zal zich hierover beraden indien
  dit aan de orde komt.

  Vraag 12: Kunt u ons het Bibob-rapport doen toekomen?
  Antwoord: Nee, iedere betrokkene krijgt, krachtens de Wet Bibob, de beschikking over de
  gegevens en is gehouden aan een geheimhoudingsplicht tegenover derden (artikel
  28 van de Wet Bibob). Wel bestaat de mogelijkheid voor de raad om het rapport
  onder strikte geheimhouding in te zien.

  Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
  ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Echt-Susteren.

TERUG

 

 

25-10-2017

Crimineel geld !!!

Beste mensen,

Zeer recent heeft de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren een besluit genomen met het voornemen om de vergunning voor de herontwikkeling van het klooster Koningsbosch te weigeren.

Als reden wordt verwezen naar een advies van het landelijk bureau Bibob die negatief heeft geadviseerd. Wij zijn hiervan geschrokken omdat de projectfinanciering voor dit project zeer transparant is en door verschillende deskundigen en partijen is beoordeeld.

 

Opmerkelijk is dat de burgemeester zijn voornemen onvoorwaardelijk heeft gepubliceerd zonder onze reactie af te wachten wat voor veel paniek heeft gezorgd. Dat spijt ons.

Wij gaan het advies grondig en zorgvuldig bestuderen en zullen binnen deze twee weken met een goed onderbouwde zienswijze komen zodat de vergunning alsnog verleend kan worden.

 

Wij zien geen enkele reden waarom de vergunningaanvraag geweigerd zou moeten worden. Wij herkennen ons niet in de zeer onzorgvuldige uitlatingen van de burgemeester en hij schetst helaas een beeld dat niet klopt.

Zodra wij de zienswijze gereed en ingediend hebben, zullen wij met een uitgebreide persbericht komen. Ook zullen wij een exclusief interview geven aan een dagblad over de gang van zaken.

U mag van mij aannemen dat ik er alles aan zal doen om dit project doorgang te laten geven in het belang van de gemeenschap en alle betrokken partijen. Wij doen dit voor de gemeenschap van Koningsbosch, absoluut niet voor het college van B & W. Wij houden u z.s.m. op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Directeur: Jan Stor

Gelasius Projectontwikkeling

 
Met vriendelijke groeten,
Jan Stor: Senior Projectmanager 
 

 
                           
   
 
 
 
     Gelasius Projectontwikkeling Kerkstraat 119 6104 AB te Koningsbosch
 
 
Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender, om dit in de toekomst te voorkomen, en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. HBC Group The Netherlands Holding B.V en de aan haar gelieerde werkmaatschappij sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. HBC Group The Netherlands Holding B.V. en Gelasius 

Vastgoedmaatschappij B.V. zijn statutair gevestigd te Koningsbosch respectievelijk te Nijmegen en ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 68119585 respectievelijk 60118504. HBC Group The Netherlands Holding B.V. is bekend bij de belastingdienst onder RSIN/Fi-nummer 857310562. Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V. is bekend bij de belastingdienst onder Btw-identificatienummer NL853772836B01, BTW nummer 853772836B01 en RSIN/Fi-nummer 853772836. Op ontvangst van e-mail van een bepaalde afzender kan geen rechtsverhouding worden aangenomen, evenmin kunnen hieraan rechten worden ontleend. Daarvoor dient uitdrukkelijk sprake te zijn van een rechtshandeling van de betreffende (rechts)persoon waarbij wil en verklaring nadrukkelijk met elkaar dienen overeen te komen. E-mail betreft primair een technisch communicatiemiddel om verkeer vlotter te laten verlopen, niet om zich juridisch ruim te binden.

 

 TERUG

 

 

 

HILTON NEWS 1 september 2017

http://newsroom.hilton.com/index.cfm/news/curio-collection-by-hilton-signs-first-hotel-in-the-netherlands-with-historic-monastery-conversion

 

 TERUG

 


 

Op 14 september 2017 werd bij "de Boesjer" een persconferentie gehouden inzake het renoveren van
een vervallen Klooster tot een Hilton Hotel.

De reportage hierover kunt u terugzien op

lef-tv

 

De Curio Collection by Hilton heeft grootse plannen met het Klooster zoals u verderop, op deze pagina kunt lezen.

Naast de gebruikelijke faciliteiten zal het de gast aan niks ontbreken.
In de kelder worden wellness, fitness, en diverse shops gerealiseerd.
Achter het klooster komt een parkeerplaats voor 100 auto's.

In de tuin komen 45 villa's.
De opening is gepland ergens In 2020.


Het kerkhof wordt een "privé  plekje omdat niet alle graven geruimd zijn.

Wat betreft het werven van personeel, hopen wij u binnenkort op de hoogte te kunnen brengen.


Klik hier voor de reportage van Lef-tv

Klik hier voor de reportage Lef-tv facebook

 

 

TERUG

 

                                                                                  

 

 

 

Curio Collection by Hilton opent eerste hotel in Nederland

 

 

 

 

 

Uniek hotel in historisch klooster biedt uitzonderlijke ervaring

 

                                  

KONINGSBOSCH, Nederland  – 1 September 2017 – Hilton heeft een overeenkomst getekend met Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V en Service Hotel and Resort International B.V. voor de opening en het verdere management van The Monastery Hotel Koningsbosch, Curio Collection by Hilton. Het hotel ligt in Koningsbosch (Echt-Susteren) Limburg, vlakbij de Duitse en Belgische grens. De opening van het hotel staat gepland in 2020 en is het debuut van het exclusieve merk Curio Collection in Nederland.

 

 

 

 

Gelasius

 

Het Team van Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V zegt hierover: “De afgelopen twee jaar hebben we samen met de gemeente Echt-Susteren en Hilton hard gewerkt om de toekomst van dit klooster veilig te stellen en er een mooi hotel van te maken. De vergunning wordt volgende maand verwacht, zodat de restauratie en renovatie van het klooster kan beginnen. Het is de verwachting dat het hotel een positief effect zal hebben op de lokale economie en werkgelegenheid gaat bieden aan honderden mensen uit de regio. We zijn ook blij voor de mensen uit Koningsbosch die lang hebben moeten wachten op vernieuwing van het klooster. Wij zijn trots dat we de marktleider uit de hotelindustrie naar Limburg hebben weten te trekken en we wensen Hilton het allerbeste met de exploitatie. Ook danken wij het Duitse intermediair Wekra Finanz GmbH voor de goede samenwerking de afgelopen twee jaren!”

 

 

 

 

Hilton

Patrick Fitzgibbon, senior vice-president development, EMEA van Hilton zegt hierover: “We kwamen ruim 50 jaar geleden naar Nederland. Dit project markeert de introductie van het zesde merk van Hilton in Nederland. Het is een perfecte match voor Curio Collection, een merk dat sterk groeit. Dit voormalige klooster zal gasten een authentieke en lokale ervaring bieden. Nederland blijft groeien als toeristische bestemming en dit bijzondere project biedt gasten een kans om onze vermaarde gastvrijheid te ervaren.”

 

Het hotel  krijgt 100 kamers en huist in een indrukwekkend oud klooster uit 1873. Het hotel krijgt tevens een kwalitatief restaurant en bar. De neogotische en neoromaanse architectuur van het klooster blijft grotendeels intact en het is een uitstekende locatie in een rustige en bosrijke omgeving. De landelijke omgeving van het hotel zal ook gasten aantrekken die houden van het buitenverblijf. Er kan goed gewandeld en gefietst worden in de omgeving. Het kan tevens makkelijk worden bereikt vanuit een aantal grote steden; Maastricht (40km), Eindhoven (65km) en Düsseldorf (77km) liggen binnen bereik. Gasten kunnen verder genieten van de imposante voormalige Dominicaanse kerk ‘Boekhandel Dominicanen’ en het Kasteel Sint-Jansgeleen. Maar ook van een flink aantal andere musea en monumenten die in de buurt aanwezig zijn.

 

 

Gemeente Echt – Susteren.

Wethouder Jos Wackers van de gemeente Echt-Susteren vervolgt: "We zijn als gemeente erg blij dat een gerenommeerd concern als Hilton zich wilt vestigen in onze gemeente. Echt-Susteren wordt daardoor op een mooie manier op de kaart gezet. Daarnaast is dit goed nieuws voor de leefbaarheid in Koningsbosch en voor het behoud van het historische kloostergebouw’’. Wethouder Jac Dijcks voegt hieraan toe: "Het is natuurlijk fantastisch nieuws voor de inwoners van Koningsbosch en onze gemeente. Dit mooie hotelconcept kan een enorme economische impuls voor de hele regio betekenen’’.

 

 

 

Curio Collection by Hilton

 

The Monastery Hotel Koningsbosch zal Hilton’s portfolio in Nederland verder uitbreiden naast bestaande hotels zoals het Waldorf Astoria, Hilton Hotels and Resorts, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn en Hampton by Hilton. Curio Collection by Hilton is een wereldwijd merk van hotels en resorts uit het hogere segment en worden nauwkeurig geselecteerd op karakter en uitstraling. Van de bruisende stad Hamburg tot de glooiende heuvels in Toscane bieden deze hotels een bijzondere ervaring met individualiteit als bindende factor.

 

The Monastery Hotel Koningsbosch, Curio Collection by Hilton wordt gevestigd in het klooster Liefdezusters en zal te bezoeken zijn aan de Kerkstraat 119, 6104 AB in Koningsbosch.

 

 

 


 

                            About Hilton

 

Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands comprising more than 5,000 properties with more than 825,000 rooms in 103 countries and territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by HiltonTM, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by HiltonTM, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else and free standard Wi-Fi. Visit news.hilton.com for more information and connect with Hilton on Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.

 

 

About Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton (curiocollection.com), launched in 2014, is a global portfolio of more than 35 remarkable, upper upscale hotels and resorts handpicked for their unique character and personality. Curio Collection properties appeal to travelers seeking one-of-a-kind discoveries and authentic experiences, all backed by Hilton (NYSE: HLT) and its award-winning Hilton Honors program. Read the latest Curio Collection stories at news.curiocollection.com, discover Curio Collection destinations through Cities by Curio itineraries at citiesbycurio.com and connect with the collection on facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection and twitter.com/curiocollection.

 

 TERUG

 


 

 

 

Koningsbosch bedankt het team van Gelasius, met name Jan Stor, voor hun inzet om het klooster
van "de Boesj" te redden.

Het was geen gemakkelijke klus met natuurlijk voor_ en tegenstanders en de nodige kritiek.

Koningsbosch zal opnieuw met het klooster, op de kaart gezet worden.
Het zal de werkgelegenheid in de regio ten goede komen en natuurlijk het aanzien van ons dorp.

 

En niet onbelangrijk, de skyline van de Boesj, de twee torens, blijft behouden.

 

 

 TERUG

 

 

 

HILTON NEWS 1 september 2017

http://newsroom.hilton.com/index.cfm/news/curio-collection-by-hilton-signs-first-hotel-in-the-netherlands-with-historic-monastery-conversion

 TERUG

 

 

 

UPDATE 24-08-2017 PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

Wij stellen het zeer op prijs om de bewoners van Koningsbosch als eerste te mogen informeren inzake de bijzondere mededelingen.

Datum plaatsing Persbericht.
======================

1 september :22.00u.
www.koningsbosch.nl
1 / 2 september :00.00u.
Facebook " Klooster Koningsbosch"
2 september :Nationale, Internationale Pers en
www.koningsbosch.eu

Met vriendelijke Groeten,
Team Gelasius.

 

TERUG

 

 

Update:

Maand augustus komt er een Update met zeer heugelijke mededelingen omtrent het
"Project Klooster Koningsbosch".

Met vriendelijke groeten,

 

Gelasius Team.

 

 

TERUG

 

 

Aanvraag omgevingsvergunning klooster

 

 

--------------------------------

 

UPDATE 14-03-2017 PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

 

In de update van 13 januari hadden wij u te kennen gegeven dat de vooronderzoeken en de ontwerpen                                                                                                              waren afgerond, inmiddels zijn wij in een vergevorderd stadium, onderstaand leest u de vooruitgang.

 

- de omgevingsvergunning is ingediend.
- het bestemmingsplan is onherroepelijk.
- de voorbereidingen “bouw klooster” zijn in volle gang.
- de restauratie en renovatie van het klooster starten
   hoogstwaarschijnlijk in het 3e kwartaal 2017.
- de uitvoering van het landschapsplan start hoogstwaarschijnlijk
  de 3e of 4e kwartaal 2017

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Gelasius Team.

 

 

 TERUG

 

 

UPDATE PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

5 maart 2015 zijn wij gestart met de onderzoeken i.v.m. herbestemming van het Klooster en het Kloosterpark voor het realiseren van een hotel, 45 villa's en de buurtvoorziening.

Om u een indruk te kunnen geven wat dit wilt zeggen.

Totaal waren er 89 onderzoeken, o.a. hoe is de huidige conditie van het Klooster, asbestinventarisatie, daken, (constructie, lei-steen, 34 kapellen enz.) Fauna en Flora, archeologie, benaderen van oorlogstuig, verkeersveiligheid, Monumentale tuin, bodemonderzoeken enz.

Enkele eindresultaten:

Totale conditie Klooster (130 jaar) redelijk te noemen, bodemsaneringen rondom het Klooster en in het park opgeleverd, archeologische onderzoeken in het park afgerond, Oorlogstuig (munitie volledig verwijderd) enz.

Project Hotel en villa's

Ontwerpschetsen voor het Klooster, Villa's en Buurtvoorzieningen, Verkavelingsplan, het realiseren van de 0 op de meter woningen, ontwerp landschapsarchitectuur, duurzame energie enz.

Oplevering en afsluiting onderzoeken

10 januari 2017 hebben wij deze onderzoeken en ontwerpen opgeleverd, concreet na anderhalf jaar aan voorbereidingen ziet het er zeer gunstig uit voor de start van de renovatie Klooster en de bouw van de Villa's.

Gemeente Echt-Susteren

Wij het Gelasius Team willen via deze weg de Gemeente Echt-Susteren complimenteren voor de zeer grote inzet en een prettige samenwerking om dit gehele gebeuren te hebben kunnen realiseren. Met name dank aan dhr. J.Wackers en dhr. F. Steegh voor hun enorme inzet. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

Het Gelasius Team.

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID PRINSENBAAN TE KONINGSBOSCH

In samenwerking met de Provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren en Gelasius Projectontwikkeling zijn afgelopen maanden vooronderzoeken geweest inzake verkeersveiligheid Prinsenbaan te Koningsbosch.

Uit de vooronderzoeken is gebleken dat er op zeer korte termijn wordt gekeken hoe de verkeersveiligheid op Prinsenbaan verbeterd kan worden,

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Gelasius Team.

 

 

 

 TERUG


 TERUG


 

 

 

 

 TERUG


 

 

 

 

Vrijwilligers aan het werk voor de open dag van het klooster

 

TERUG


 

OPEN DAG ZATERDAG 17 SEPTEMBER KLOOSTER KONINGSBOSCH, Thema "Anders dan Anders"

 

 

 

Mariabeeld.

 

 

Tijdens de Open Dag 17 september komt het Mariabeeld van de liefdezusters van het Kostbaar Bloed voor een dag terug naar het klooster, deze kunt u bezichtigen in de Lourdesgrot.

 

 

Als het project volledig is opgeleverd komt het Mariabeeld definitief terug naar het klooster. 

 

 

 

TERUG


 


klik hier voor een verslag van Operatie Blackcock

 

 

 


 

TERUG


 

 

 


 

 

 TERUG

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Presentatie voortgang herinrichting klooster en woningbouw project.
door Bert Hendricks.

 


Op donderdag 19 mei organiseerde Gelasius vastgoedmaatschappij en gemeente Echt-Susteren een voorlichtingsavond over de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling en de bestemming van het klooster. Daarnaast werden de nieuwbouwplannen van de woningen en de ontwikkeling van de tuin gepresenteerd.
Na de opening door wethouder Jos Wackers (met wethouder Jac Dijcks projectwethouder), lichtte de projectontwikkelaar zijn plan toe en daarna gaf de architect van het project een toelichting aan de hand van de eerste tekeningen.
Een ambtenaar van de gemeente gaf daarna tekst en uitleg over de status van het bestemmingsplan en de procedure.
Na afloop hiervan werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
De PR medewerker van Gelasius had na afloop nog een gesprek met de aanwezige liefdezusters van het Kostbaar Bloed over hun herinneringen aan het kloosterleven in Koningsbosch.
Ook de winnaar van de prijsvraag werd bekend gemaakt.
Hennie Mohren bleek de meest originele naam te hebben aangeleverd volgens de jury.
Met haar keuze voor de naam Seraphine wordt recht gedaan aan de zusters en de historie van het klooster. Seraphine was nl. de stichteres van de kloosterorde.
De avond werd door velen bezocht en de bezoekers konden na afloop terug kijken op een goed georganiseerde avond met goede presentaties.

 

 

 

 

Klik hier voor de presentatie op 19 mei 2016 in zaal van Pol (PDF)

 

 

 

 

 Enkele foto's van de info-avond op 19 mei 2016 in zaal van Pol.

 

 

 

TERUG

Foto's Open Dag 2007 Foto's Klooster

 

Foto's Kloosterpark

 

 TERUG


 Bron: Echter Weakblaad,

 TERUG


 

 Leegstaand klooster Koningsbosch wordt mogelijk hotel

 

TERUG


P E R S B E R I C H T

 

Reuver, 8 januari 2015

 

 

Klooster Koningsbosch verkocht

 

 

Coöperatie Rockvest Wonen UA uit Nijmegen is de nieuwe eigenaar van het kloostercomplex Koningsbosch. Voormalig eigenaar WoonGoed 2-Duizend en Rockvest Wonen tekenden woensdag 31 december de koopovereenkomst.

 

Rockvest Wonen  
Rockvest Wonen is een landelijke georiënteerde corporatie die koopt, verbouwt en verhuurt ten behoeve van haar leden. In de nabije toekomst wil de coöperatie de portefeuille voor de leden uitbreiden naar duurzame nieuwbouw in Gelderland en Limburg. De aankoop van het kloostercomplex past in deze ambitie, waarbij men voornemens is om starters- en seniorenvriendelijke appartementen te realiseren, aangevuld met gemeenschappelijke dan wel ondersteunende voorzieningen in het gebouw.

Herontwikkeling
Sinds de aankoop van het pand in juni 2007 heeft WoonGoed 2-Duizend diverse plannen onderzocht om het kloostercomplex nieuw leven in te blazen. De wens om dit Rijksmonument te ontwikkelen met maatschappelijke en commerciële functies voor Koningsbosch en omgeving stond hierbij centraal.
Bestuurder Karel Boonen van WoonGoed 2-Duizend: “De afgelopen jaren hebben we alles in het werk gesteld om een goede bestemming te vinden voor dit unieke kloostercomplex. We hebben hierbij alle mogelijkheden onderzocht, tot en met een Euregionale samenwerking toe. Het kloostercomplex is echter dermate groot dat de financiële haalbaarheid van de plannen helaas steeds in het gedrang kwam. De tijd heeft ons bovendien ingehaald, waarbij de ontwikkeling van een dergelijk omvangrijk complex anno 2015 niet meer past in de mogelijkheden die wij als corporatie hebben. Onze kerntaak is sociale woningbouw en dat is niet verenigbaar met een succesvolle exploitatie van dit klooster. Met de aankoop door Rockvest Wonen ontstaan er gelukkig nieuwe kansen voor een succesvolle ontwikkeling en daarmee zie ik het als een belangrijke positieve impuls voor de kern Koningsbosch.”

Lange termijn        
Rockvest Wonen zal met de gemeente Echt-Susteren overleg voeren om de plannen te realiseren. Het gaat in ieder geval om investeringen die gericht zijn op de lange termijn. Zo streeft de coöperatie in aanvulling op de ontwikkeling van het pand zelf een behoorlijke nieuwbouw na op het achtergelegen terrein met daarbij commerciële voorzieningen voor wijk en dorp.

 

Historie
De oorspronkelijke bouw van het (eerste deel van) ‘Het Klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ in Koningsbosch dateert uit 1874. In de daaropvolgende decennia is het klooster verschillende keren verder uitgebreid. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde het klooster  een belangrijke rol in het sociale en commerciële leven van de inwoners van Koningsbosch en (verre) omgeving. De zusters hebben binnen de muren van het kloostercomplex ruim 100 jaar onderwijs verzorgd voor zowel interne (pensionairen) als externe leerlingen. Ook de ziekenzorg en de latere wijkverpleging werd door hen opgepakt. Na sluiting van het internaat werd het kloostercomplex in 1982 geschikt gemaakt voor bewoning door de bejaarde zusters. In 1995 vertrokken de laatste zusters naar het klooster Agnetenberg in Sittard. Het gehele complex, inclusief de tuin, is beschermd als Rijksmonument.

 

 

website Rockvest Wonen

 

 TERUG