overleden-oud-inwoners

 

Overleden oud inwoners van Koningsbosch voor zover wij weten.

(Vanaf 2014)


 

2018

 

 


 

TERUG

 

TERUG

 

TERUG

TERUG

Wij hebben een bijzonder mens en gewaardeerd bestuurslid verloren.

Eerwaarde zuster Materna

Ons bereikte het droeve bericht dat zuster Materna, overste van de orde van de Liefdezusters van het Kostbaar bloed, omgeven door haar medezusters, na een relatief lang en zwaar ziekbed in het door haar gestichte klooster “Huize Seraphine” op de Windraak is overleden.

Vanaf de oprichting van de Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard in 1997 maakte zuster Materna deel uit van het bestuur. Zij was een belangrijke pleitbezorgster om na het vertrek van de zusters Passionistinen de Gemmakapel als toevluchtsoord, centrum van gebed, devotie, rust en stilte voor de toekomst te behouden. Tot op de dag van vandaag is Gemma een ankerplaats en spiritueel centrum voor de mensen van Sittard en wijde omgeving.

Dat is in belangrijke mate te danken aan zuster Materna. Zij heeft twee collega-Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, zusters Annunciata en Margaretha, de gelegenheid geboden het werk van de Passionistinnen in Gemma voort te zetten.

Wij zeggen dank voor haar betrokkenheid, haar inzet in het bestuur, haar adviezen, haar bijzondere humor en niet in de laatste plaats haar welgemeende interesse in en liefde voor de medemens.

Zuster Materna,
we zullen u missen. Voor de vele fijne en warme herinneringen zijn wij dankbaar en zullen ze met respect koesteren.
Nogmaals dank en adieu!

Zusters, voorgangers, bestuur en vrijwilligers Gemmakapel Sittard

 TERUG

 TERUG

 

TERUG

 

TERUG

 TERUG

 

 

TERUG


2017

 


Mevr. Mia Gerads-Meijers in Zorgcentrum De Egthe.
Met haar 97 jaar was zij in juli 2017 onze  oudste oud-dorpsgenote.

TERUG2016

 


 

TERUG2015

 

 

TERUG2014

TERUG