Verenigingen

Begin:    Einde Pagina.

 

Verenigingen en Stichtingen

 

 

Mochten wij iemand vergeten zijn, of zijn er wijzigingen in uw vereniging/stichting, of wilt u verwijderd
worden van deze site,
neem dan svp 
contact   met ons op. 

Denkt u eraan dat u uw activiteiten aan ons doorgeeft zodat wij deze op de kalender kunnen plaatsen.

 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y zAlegría  Zangroep 


website

 

 

 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

 

B

Basisschool  Keuningshöfke RK 
Karel V straat 45 
6104 BR      Koningsbosch 
0475-301274website Keuningshofke

BSO Keuningshofke

Karel 5 straat 45
6104 BR Koningsbosch
T. 06-25391069

Website BSO


 

Bejaardenvereniging Koningsbosch
Verenigingslokaal  "Oos Heem"
Kapl.Verdonschotstraat 5
6104BL Koningsbosch

 

 

 

 

 

BuitenSchoolse Opvang

BSO Keuningshofke

Karel 5 straat 45
6104 BR Koningsbosch
T. 06-25391069

website BSO

 

 

Buurtvereniging Haverterstraat

Mw. Liset Golsteijn (secretriaat)
Haverterstraat 56104 AM    Koningsbosch
0475-302690

 

website

 

 

 

 

 

   

 

Buurtvereniging 't Kapelke


 

 

Buurtvereniging Kerkstraat
Wil Nelissen
Kerkstraat 64
6104 AD Koningsbosch
Tel: 0475-302300

 

 

 


a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z


C

 

Carnavalsvereniging "de Papegaai"


website papegaai

 Leedjes van de boesj

 

 


   

Computerclub
Krimweg 1
6104 RM Koningsbsoch
0475-309030
0475-301314
 
 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z


D


 

Dartclub 't Pintje


 

 

      spotlight

 

E

 

EHBO-VERENIGING KONINGSBOSCH

Secretariaat
Mia Bremmers-Segers
Gestraatje 27
65 AB Montfort
Tel. 0475-541302 

RegioBank: NL 63 RBRB 0919 0857 33

 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

F

 

 

Fluit- en trommelkorps St.Joseph
Mevr.Annemiek Willems-Snijders 
Haverterstraat 26 
6104 AR     Koningsbosch
0475-302353

website


a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

G

 

Gemengd Kerkelijk zangkoor

secr.: K. Laugs-Dreissen,
Haverterstraat 72
6104AS  Koningsbosch.

 

                       

H                        

 

Harmonie St.Cecilia
Secretariaat:

Tom Muysers
Kerkstraat 144
6104 AG Koningsbosch
0475-301284
 
 

website

 

 


 spotlight

   

i

j

 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z


k

 

 

Keuningshöfke RK Basisschool
Karel V straat 45 
6104 BR      Koningsbosch 
0475-301274

 

 


 

website Keuningshofke

 

 

Keuningshofke BuitenSchoolse Opvang

BSO Keuningshofke

Karel 5 straat 45
6104 BR Koningsbosch
T. 06-25391069

website

 

  
Kinderdagverblijf  't Zunke 
Siea Simons
Prinsenbaan 167
6104 BD  Koningsbosch

website

+31 (0) 475 302 225 

 
Kinderopvang "de Krollevaar" 

Daphne Handels
Koestraat 19
6104 AJ KONINGSBOSCH

T 0475 47 28 87
M 06 23 52 99 22


website

 

 

 

Kerkbestuur Koningsbosch
Joseph Loete
Kerkstraat 53
6104 AA    Koningsbosch
0475-302066

Joseph        

de wingerd  


Koster:    G.Jorissen 0475-3000878
Pastorie: 0475-301215

            

 

Koninklijk erkend mannenkoor 
St.Caecilia
 Koningsbosch
6104 AB Koningsbosch

D.Schroeder
 
Kerkstraat 115
 

website

 

l                        

m  

n


O  

Oudervereniging basisschool 't Keuningshöfke

De oudervereniging bestaat uit:(dec-2014)
 
Bestuur:
Voorzitter:                              
Jacqueline v. Geffen
 
Secretaris:                               
Yvonne Fijen
             
Penningmeester:                  
Liset Golsteijn                                    

Leden :                                              
- Mevrouw Ellen Fijlstra                                  
- Daisy Vogels                                   
- Manon Schroeder
- Daniëlle Koenen
- Kim Ramaekers
- Elke Jongen            
                                                                   
Namens het team:                
Ton Giessen

website keuningshofke


 
P

Q

R

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

S

Schietsportvereniging
Kapl.Verdonschotstraat 5
6104 BL   Koningsbosch

 

 


websiteSchietvereniging "De Bosduif"

Verenigingslocatie:
Krimweg 1 te Koningsbosch

06-55510268

website

 

 

Schildersclub "Mélange de couleurs"
W.Koelman
Koningsplein 18
6104 BK    Koningsbosch
0475-301477

website
 

       

 

Schutterij St.Joseph 1886 (In ruste)
Mw.A.van Egdom
Koningsplein 24
6104 BK     Koningsbosch

 

 

                

 

Scouting Christus Koning
K.Vrancken
Prinsenbaan 162
6104BJ Koningsbosch
06-81184109

website

 

                                        

 

Servicepunt Menswel ouderen in de Pastorie
Prinsenbaan 130
6104 BH    Koningsbosch
0475 - 301215

Maandag 11.00 uur  – 12.30 uur
Spreekuur parochie door Joseph Loete

Voor meer informatie of deelname aan de diverse projecten en/of activiteiten kan er contact worden opgenomen met Menswel Welzijnswerk telefoon 48 48 48 en kan er naar de afdeling ouderenwerk worden gevraagd.

 De pastorie heeft als telefoonnummer 301215 of via Joseph Loete 06-51094052

   

 

Stichting beheer gemeenschapsvoorziening Koningsbosch
Kapelaan Verdonschotstraat 5
6104 BL    Koningsbosch
voor inlichtingen: J.Houben 0475-301595
 

 

Bezettingsschema SBGK na renovatie

 

 

 

ruimte

 

morgen

 

middag

 

avond

 

 

zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag

Ehbo

 

0.07

 

 

 

 

 

19.30 – 21.30 uur sept-april/mei

 

 

dinsdag

Bejaardenver

Myouthic/Jeugdharm.

Yoga

0.06

0.07/06

0.07

 

13.00 – 17.00 uur iedere 2e dinsdag maand

 

 

17.00 –19.00

19.00 – 21.30

 

woensdag

Trombosedienst

Zonnebloem

Zij-actief

Myouthic

0.06/0.07

0.06

0.06

0.07

 

09.30 – 10.30 uur

 

 

 

 

 

13.30 – 17.00 uur (1 x /2 weken)

 

 

 

 

19.30 – 23.00 uur (1 x per 2 weken)

12.50 – 13.50

 

donderdag

Bejaardenver

Myouthic

Yoga

0.06

0.07

0.07

 

 

 

13.00 – 17.00 uur

 

 

17.00 – 18.00

19.30 – 21.30 uur

 

vrijdag

Myouthic

Parochie-kienen

0.07

0.06

 

 

 

 

 

15.30 – 19.00 uur

19.30 – 22.00 uur (1x/maand)

 

 


De ontbrekende ruimtenrs. zijn algemene ruimten zoals gang, meterkasten en toiletten. Opm.: de ruimtenummers corresponderen met nrs. tekening die ook bij brandweer bekend is. Ruimte 0.10 (keuken) is een algemene ruimte voor alle gebruikers. Wordt in de ochtend gebruikt door Tafeltje Dek je voor opwarmen maaltijden.

De Peuterspeelzaal heeft een eigen ruimte die niet ingezet kan worden voor andere activiteiten gezien de aard van hun inrichting en activiteit.

Huiskamer/Huiskamer Plus ( ruimtenr. 0.02)en Zorgruimte  (ruimte 0.03) zijn permanent in gebruik voor hun eigen activiteiten.
Medegebruik kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers én bestuur SBGK. Ruimte 0.07 is tevens de ruimte waar de bergkasten van alle gebruikers algemene ruimten gesitueerd zijn.

Opm.: Buiten bovenstaande bezettingsuren is ruimte te huren/per dagdeel (ochtend/middag/avond). Activiteit moet wel van alg. maatschappelijk nut zijn. Voor particulieren is ruimte niet te huur. Daarvoor moet men terecht bij horecagelegenheden in Koningsbosch. Voor informatie Oos Heem kan men terecht bij Jo Houben. Tel. 0475-301595.

     

Stichting Buitenschoolse Activiteiten Koningsbosch S.B.A.K.

Secretariaat:
Esther Romkens
Haverterstraat 79
6104 AN Koningsbosch, 

Tel: 06 - 51 84 52 36,  
 

           

Website

   
 
   spotlight

 

Stichting Kermis Koningsbosch (SKK)

en Stichting Speelvoorziening Koningsbosch (SSK)

 

 

 

 


 

a   b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

T    

 

Tafeltennisclub

Sporthal Karel V straat
Op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
In de maanden november t/m maart.

Inlichtingen:
Jack Mohren
Prinsenbaan 9
0475 - 301436


spotlight


Tennisvereniging Koningsbosch

Adres sportcomplex
Kapelaan Verdonschotstraat 3b
6104 BL Koningsbosch
(Het sportpark van TVK bevindt zich achter het gemeenschapshuis “Oos Heem”)

Postadres
Kapelaan Verdonschotstraat 3b
6104 BL Koningsbosch


website

            

                                

U

a b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v x y z


V

 

Voetbalvereniging Conventus '03


Maria-Hoop-Koningsbosch.
Secretariaat
Dhr.P. Wolfs
Vlaskuilseweg 21
6105 CN  Maria-Hoop.
Tel: (0475) 785429

 

Voetbalveld:

Prinsenbaan 24
6104 BG  Koningsbosch.
0475-302360

www.conventus03.nl

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Vogelvereniging "De Koningszangers"
H.Dijcks
Haverterstraat 57a
6104 AN    Koningsbosch
0475-302264

  

Vogelwerkgroep "De Haeselaar"

website

 

 

                             

W

X

Y

 

a b c d e f g h i j k l m n o p o r s t u v w x y z

Z

Zaate hermenie "Dikke Neut"

Henri Dijcks
Kerkstraat 58
6104AD Koningsbosch

 

    

Zangroep Alegría

website


 

 

 

 

                     

 

Zanggroep Mes Amis
Mw.A.H.C.M.v.Lümich-van Keeken
Waldfeuchterbaan 45
6105 BK    Maria-Hoop.
0475-483136

website

 

        

Zij-Actief
Secretaresse-vicevoorzitster;

D. Roumen
Bosstraat 67
6101NW Echt
Tel. 0475-483019

 

website

 

 

 

Zonnebloem afd. Koningsbosch

L. Dycks
Haverterstraat 51
6104 AN    Koningsbosch

0475-302025

website regio Sittard

                   

 

Zorgcoöperatie "de Boesj"

website

 

 

 

 

't Zunke Kinderdagverblijf
Siea Simons
Prinsenbaan 167
6104 BD  Koningsbosch

website

+31 (0) 475 302 225

 

 

Naar Begin   EINDE