BoesjerWoordebook

Beste kijkers, een fervent bezoeker van onze website kwam op het idee om een "Boesjer woordebook" samen te stellen.
Wij willen natuurlijk graag onze medewerking hieraan geven zodat het "Boesjer plat" bewaard blijft.

De schrijfwijze zal niet altijd correct zijn, heeft u een andere mening, dan horen wij dat graag.

Stuur uw boesjer woorden of uitspraken naar: contact@koningsbosch.nl en dan vullen wij de lijst aan.
 


Nieuw toegevoegd:

Alik (det is nog alik)     Iets dat niet stuk is 

Dan nog enkele bijdragen van onze trouwe schrijver Wim vd.Heijden:

Buujel, ene vregge buujel = een brutaal kind

Tuut (tuuhuut) =  Zak of claxon

Invalle  =  Te binnen schieten