Zorg Nodig?

 

Facebook Sociaal Wijkteam

2017

Zorgcoöperatie "De Boesj"  is ingeschreven op 

13 maart 2017 met als vestigingsplaats Koningsbosch.

 

Website..........

https://zorgcooperatiedeboesj.nl/

 


 

 Computercursussen Zorg In Eigen Dorp

 

Woensdag 17 januari is er om 20.00 uur in de pastorie een informatieavond voor de deelnemeners aan de
computercursus waarmee wij binnenkort starten.
Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wel interesse om een van de cursussen/workshops te volgen, dan bent u uiteraard
ook van harte welkom!

Verdere inlichtingen/opgave bij: Pierre van Pol. Telefoon: 820229 of 0133632011
of bij Frits Knoops telefoon: 0475 - 301682

TERUG


 

Zorg In Eigen Dorp (ZIED) start weer met Computercursussen

Laagdrempelig, alle leeftijden, geen voorkennis nodig.

Heeft u interesse om uw kennis wat bij te spijkeren of op te frissen..?

Standaard wordt de cursus Windows10 gegeven,  maar veel meer is mogelijk.
Van cursussen (van 5 tot 10 lessen)  tot korte workshops (van 1 tot 3 lessen).

 

Onderstaande workshops / cursussen zijn  mogelijk bij  voldoende inschrijvingen.
 (groepsgrootte minimaal  6 personen!).

1) Het werken met Windows 7, 8, 10.  (cursus)

2) Office pakket:  Word, PowerPoint, Excel.   (cursus)

3) Foto’s, Video’s bewerken . (Cursus - Workshop)

4) Muziek downloaden, bewerken. (Cursus - Workshop)

5) Beveiliging, virusscanner en malware verwijderen,  pc opschonen. (Workshop)

6) Veilig betalen /kopen   via Internet .

7) Hoe moet ik Solliciteren? (Cursus-Workshop)

8) Werken met Smartphones, Tablets, (Cursus-Workshop)

9) Hoe werken met WhatsApp–Facebook- Twitter (sociale media)

    (Cursus-Workshop)

Verdere informatie/opgave bij :

Pierre van Pol: Tel. 820229  of  0613632011

Of: woensdagavond op de ondersteuning tussen 19 en 20 uur in de pastorie.

Frits Knoops:  Tel.301682

 

TERUG

 


 

Woensdag 18 oktober 2017  is er om 9.00 uur een vergadering van de coöperatie in Oos Heem.
Niet alleen de leden maar ook geïnteresseerden zijn hierbij uitgenodigd.

Met vriendelijke groet: Bestuur coöperatie de Boesj.

 

 


 

Coöperatie de Boesj

24 september 2017 is er een succesvolle burenmiddag/zorgmarkt geweest.

Wij zijn heel blij met de belangstelling tijdens deze middag.

Verder willen wij alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage.

Ook de vrijwilligers die koffie en vlaai geserveerd hebben zijn wij veel dank schuldig. De optredens van het fluit- en trommelcorps en van de meiden van de streetdance viel bijzonder goed in de smaak bij de aanwezigen.

Er hebben zich een aantal nieuwe leden opgegeven tijdens deze middag en nu kunnen wij verder gaan met het uitbouwen van de coöperatie.

Woensdag 18 oktober a.s. is er om 9.00 uur een vergadering van de coöperatie in Oos Heem. Niet alleen de leden maar ook geïnteresseerden zijn hierbij uitgenodigd.

Met vriendelijke groet: Bestuur coöperatie de Boesj.

 

 

TERUG


Start Coöperatie

Woensdag 7 juni 2017 is er om 19.30 uur een belangrijke vergadering van de Coöperatie in Oos Heem.
U bent allen van harte uitgenodigd om de start van de coöperatie mee te maken en om mee te
beslissen over het toekomstig beleid van zorgvoorziening en ouderenbeleid in Koningsbosch.

TERUG

 

TERUG

TERUG

 


 

Parochiecomité Koningsbosch Stichting Zorg in Eigen Dorp Koningsbosch 

INFORMATIEAVOND ASIELZOEKERS EN STATUSHOUDERS 3 mei 2017.

Aangezien ons veel vragen bereiken over asielzoekers en statushouders, hebben wij een informatieavond georganiseerd om helderheid te verschaffen in deze complexe materie.

Verschillende deskundigen die met deze mensen en al hun problemen te maken hebben, komen aan het woord.

Het betreft professionals van de gemeente Echt-Susteren en Menswel, en ook vrijwilligers, die dagelijks bezig zijn  met het ondersteunen  van statushouders bij hun inburgering.

Deze informatieavond is een initiatief van het parochiecomité van Koningsbosch in samenwerking met de stichting
Zorg In Eigen Dorp.

De informatieavond wordt gehouden op woensdag 3 MEI in gemeenschapshuis OOS HEEM,  Kapelaan Verdonschotstraat 5 in Koningsbosch.

Aanvang 19.00 uur; Zaal open vanaf 18.30 uur.
In de pauze zal er gratis koffie/thee geserveerd worden, geen frisdranken .
De entree is gratis; een vrije gift is welkom.

 

PROGRAMMA:

1. Opening.

2. Inleiding door Dhr. Beckers, tevens dagvoorzitter.

3. Binnenkomst asielzoekers vanaf Ter Apel tot gemeente.

4. Rol van de gemeente bij inburgering en huisvesting van statushouders.

5. Ondersteuning statushouders door stichting Menswel.

6. Pauze.

7. Vrijwilligerswerk t.b.v. statushouders.

8. Samenspraak/taalcoaches.

9. Statushouders aan het woord in gesprek met aanwezigen.

10.Sluiting. 

Wij hopen velen van U op deze avond te mogen verwelkomen!

Parochiecomit Koningsbosch/ stichting Zorg In Eigen Dorp

Namens deze: Frits Knoops, tel. 301682

Joseph Loete, tel. 0651094052, mail: jloete(at)freeler(punt)nl

 


 

Sociaal Wijkteam Koningsbosch

Wekelijks spreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 u.; tel. (0475)302244.

U kunt er terecht voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de WMO, vervoer, wonen en zorg en voor alle informatie over zorg en welzijn

 Zorg In Eigen Dorp

Bibliotheek (pastorie)

Openingstijden: elke zaterdag van 11.00-12.00 u.. Als U niet meer zo goed ter been bent, kunt U ook thuis worden opgehaald. Verder bestaat de mogelijkheid om boeken te bestellen, die dan bij U thuis worden afgeleverd. Hiervoor kunt U contact opnemen met Elfriede Hermanns, tel. 300344

 


 

 

Zorg In Eigen Dorp - Begeleid vervoer voor ouderen en minder validen

Ouderen en minder validen uit Koningsbosch en Maria Hoop, en oud-inwoners
van deze kernen die niet beschikken over eigen vervoer, kunnen elke werkdag van
8 tot 20 u. gebruik maken van onze vervoersdienst.

Wij verzorgen ritten binnen de hele gemeente Echt-Susteren en naar de ziekenhuizen in Sittard en Roermond, en begeleiden U desgewenst ter plaatse. Ritten kunt U dagelijks tussen 10.00 en 12.00 u. reserveren, uiterlijk een dag te voren, via Joseph Loete, tel. 06-51094052 (mail: jloete(at)freeler(punt)nl).
  

Servicespreekuur computerproblemen:

Iedere woensdagavond (uitgezonderd de schoolvakanties) kunt u van 19 tot 20 u. in de pastorie terecht voor vakkundige ondersteuning bij problemen met uw pc, laptop, tablet, gsm, printer en met vragen over het gebruik van software (tekstverwerking, Powerpoint, Excel).

 


 


 2016

 

Computercursus Windows 10 voor beginners

Inmiddels hebben zich voldoende deelnemers voor deze cursus aangemeld. De cursus wordt op maandagmiddagen van 14-16 u. gegeven in de pastorie.
Op maandag 12 December is er van 14-16 u. een gratis introductieles, waarbij U zich definitief kunt opgeven.

De eigenlijke cursus (10 lessen van 2 uur) start op maandag 9-1-2017. Voor meer informatie kunt U terecht bij Frits Knoops, tel. 301682 of  Pierre van Pol: Pierre@koningsbosch.nl , tel. 06 13632011.

 

TERUG


 

Computercursussen en -workshops

 

TERUG

 


 


 

Met ingang van 15 augustus 2016 is het dagelijks spreekuur in gemeenschapshuis "Oos Heem"
komen te vervallen en vervangen door een wekelijks spreekuur op vrijdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur.
Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer:  0475-302244.

Sociaal wijkteam

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld uw huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk. Maar u kunt uw vraag ook bespreken met een van de sociale wijkteams bij u in de buurt. 

Waarom een sociaal wijkteam?

Als gemeente willen we samen met onze partners dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel worden geholpen, zodat ze zelfredzaam blijven. Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving, ook als er sprake is van bepaalde belemmeringen. Het sociaal wijkteam draagt daar aan bij door ondersteuning te bieden dicht bij huis, bij u in de wijk.

Wat doet het sociaal wijkteam?

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met allerlei vragen over zorg en ondersteuning, zoals vragen over eenzaamheid, dagbesteding, voorzieningen of mantelzorg. Het wijkteam denkt met u mee en gaat met u op zoek naar de best passende oplossing voor uw vraag of probleem. Uw vraag staat centraal. Daarbij wordt gekeken wat u samen met buren, vrienden, kennissen en familie zelf kunt doen en of er algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice, huiskamerprojecten of eetpunten, ingezet kunnen worden. Wanneer dat niet voldoende is, regelt het sociaal wijkteam professionele ondersteuning. Een medeweker van het wijkteam komt bij voorkeur bij u thuis langs om de vraag te bespreken, het zogenaamde keukentafelgesprek. Of op een andere plek die voor u vertrouwd is. U kunt zich bij het gesprek laten bijstaan door iemand die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld door een familielid, mantelzorger of goede kennis.

Wie zitten er in het sociaal wijkteam?

In het sociaal wijkteam werken Wmo-consulenten van de gemeente Echt-Susteren en professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige en een welzijnswerker samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaring.
U heeft te maken met een contactpersoon die zorgt voor een goede afstemming tussen de deskundigen. Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben.

Bereikbaarheid sociale wijkteams

In Echt-Susteren zijn verschillende wijkteams in diverse kernen actief. De wijkteams zijn bereikbaar via spreekuren.
Via onderstaande links is per wijkteam informatie te vinden over de bereikbaarheid.

Pilotfase

We zijn al gestart met een proef in de kernen Koningsbosch, Maria Hoop, Nieuwstadt en Susteren-Dieteren-Roosteren. We kijken samen met de inwoners wat werkt. De pilotfase duurt tot juli 2016. Dan wordt besloten of het sociaal wijkteam ook op andere plekken in de hele gemeente ingezet wordt.

FACEBOOK

 TERUG


Zorg In Eigen Dorp Koningsbosch

Volkstuintjes in Koningsbosch

Er bestaan plannen om een aantal volkstuintjes te realiseren aan de Kapelaan Verdonschotstraat op het terrein van de Schutterij.
De gemeente Echt-Susteren en de   schutterij hebben  inmiddels hun medewerking toegezegd.
Als er voldoende belangstelling is, zal het gehele terrein opgeknapt worden en plant/zaai klaar ter beschikking zijn.
U kunt uw belangstelling, geheel vrijblijvend, kenbaar maken bij Frits Knoops tel 301682 of Elfriede Hermans tel 300344.
Over enkele weken zal er een informatiebijeenkomst gehouden worden, waarbij de laatste stand van zaken zal worden toegelicht.
Voor belangstellenden zijn er in de bibliotheek in de pastorie diverse boeken over  (biologisch) tuinieren beschikbaar.
Laat iets van u horen, en alvast veel tuinplezier toegewenst!                                                                 
Stichting Zorg In Eigen Dorp.

 

TERUG

Zorg in Eigen Dorp - begeleid vervoer voor ouderen en minder validen


Ouderen en minder validen uit Koningsbosch en Maria Hoop, en oud-inwoners van deze kernen die niet beschikken over eigen vervoer, kunnen elke werkdag van 8 tot 20 u.
gebruik maken van onze vervoersdienst. Wilt U op familiebezoek, gaan winkelen, of moet U naar de tandarts, de huisarts, het ziekenhuis enz., dan staan wij voor U gereed!
Ook zorgen wij desgewenst voor het vervoer naar het “Huiskamer-plus”-project in Oos Heem en naar Zorgboerderij Heemels.
Wij verzorgen ritten binnen de hele gemeente Echt-Susteren en naar de ziekenhuizen in Sittard en Roermond.
Ritten kunt U dagelijks tussen 10.00 en 12.00 u. reserveren, uiterlijk een dag te voren, via Joseph Loete, tel. 06-51094052 (mail: jloete@freeler.nl).
De ritprijs bedraagt € 0,10 per km p.p. (minimaal € 0,50), contant te voldoen aan de chauffeur.  
              

 TERUG


Bibliotheek


De bibliotheek, gehuisvest in de pastorie, is elke zaterdag tussen 11 en 12 u. geopend. Er zijn boeken en naslagwerken uit allerlei genres beschikbaar. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!!!
Meer informatie bij Elfriede Hermanns, tel. 300344.

  

TERUG


 

Gratis computerspreekuur

 

 

 TERUG

 


 

Hoe een klein dorp zichzelf kan redden.

Bronvermelding: Dagblad de Limburger/Limburgs dagblad, 10 december 2015
Met toestemming van Media Groep Limburg
 
 
Klik op het logo om  dit bericht te lezen
TERUG

ZIED. Begeleid Vervoer

Klik op de afbeelding om de folder te downloaden

 TERUG


 


Oproep vrijwilligers dagbesteding

Vindt U het belangrijk dat ouderen en mindervalide mensen, mogelijk ook uw vader en/of moeder, opa en/of oma thuis in Koningsbosch kunnen blijven wonen?
Zou U het fijn vinden dat zij twee maal per week of meer, indien noodzakelijk in Koningsbosch gebruik kunnen maken van dagbesteding ?
Dan kunt u ons komen helpen als ‘vrijwillige medewerker dagbesteding’.
Dit project zal medio maart 2015 in gemeenschapshuis Oos Heem van start gaan.

 

Wat is dagbesteding?

Dagbesteding is in eerste instantie bedoeld voor senioren en mindervaliden die nog zelfstandig thuis wonen om een zinvolle invulling aan hun dag te geven door deel te nemen aan activiteiten naar keuze. Activiteiten die bijvoorbeeld  kunnen plaatsvinden zijn handvaardigheid, bloemschikken, beweegactiviteiten, spelvormen, samen herinneringen ophalen aan vroeger.
Tevens bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de middagmaaltijd  te gebruiken en om te rusten.

Naast een professional die op de achtergrond aanwezig is zal inzet van vrijwilligers noodzakelijk zijn.

Dagbesteding zal in de nabije toekomst ook beschikbaar zijn voor mensen vanaf 18 jaar en ouder.

Wij hebben uw hulp dringend nodig.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het fijn wonen blijft in Koningsbosch!

 

 Wat vragen wij van U?

           Belangstelling voor het werken met senioren en of andere doelgroepen
 Samen met andere vrijwillige medewerkers en een professionele medewerker invulling geven aan     dagbesteding

          

 Wat maakt voor U het werk de moeite waard?

            U levert een bijdrage aan de gemeenschap Koningsbosch
 U doet uw buurtgenoot, mede-verenigingslid en uzelf een groot plezier
 U krijgt van uw mede-inwoners een stuk waardering 
 U kunt gebruik maken van onze cursusmogelijkheden
 
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding

       Voor nadere informatie en vragen kunt u zich aanmelden bij het sociale wijkteam Koningsbosch
 telefoon 302244 of kom eens praten op onze dagelijkse spreekuren  van 13.00 uur – 14.00 uur in
 gemeenschapshuis Oos Heem,
 Kapl. Verdonschotstraat 5

=========================================

Zorg In Eigen Dorp - vervoer voor ouderen en minder validen

De vervanging van de Buurtbus door de "grote bus" van lijn 80 levert nu al, zo blijkt uit meldingen, de nodige problemen op voor met name ouderen en minder validen uit Koningsbosch en uit Maria Hoop. Wil men in Echt naar de markt gaan of boodschappen gaan doen, dan moet men bij het station te Echt ruim 20 minuten wachten op de Buurtbus, die voor verder vervoer naar het centrum van Echt zorgt. Hetzelfde probleem speelt voor oud-inwoners van Koningsbosch in bijvoorbeeld De Egthe of het Peyerhoes, die een bezoek aan hun geboortedorp willen brengen.
Mensen uit Maria Hoop, die voor een afspraak bij huisarts Korthals of om andere redenen in Koningsbosch moeten zijn, moeten nu een (dure) omweg over Echt maken. Maar ook maakt het wegvallen van de Buurtbus het voor ouderen en minder validen een stuk moeilijker om zich binnen ons dorp te verplaatsen, en activiteiten van de Zonnebloem, de Bejaardenvereniging, het Huiskamerproject en (op korte termijn) de Dagbesteding in Oos Heem te bezoeken.
Daarom starten wij vanaf volgende week maandag: 2 maart, met een vervoersproject met vrijwillige chauffeurs.
Gelukkig heeft al een behoorlijk aantal mensen zich bereid verklaard om als chauffeur aan dit project mee te werken!
Ouderen en minder validen kunnen elke werkdag gebruik maken van deze vervoersdienst van 8.00 tot 20.00 u., en in zeer dringende noodgevallen in het weekend. In verband met de indeling en de beschikbaarheid van de chauffeurs vragen wij U wel om tijdig (liefst een dag tevoren) op te geven, op welk tijdstip U thuis wilt worden opgehaald en waar U naar toe wil/moet. Ook kunt U dan alvast de terugreis "reserveren". Opgave is mogelijk bij Joseph Loete (06-51094052).
De kosten bedragen € 0,10 per gereden kilometer, met een minimum van €0,50. Voorlopig zullen de chauffeurs met hun eigen auto rijden; het is de bedoeling, dat er op termijn door Zorg In Eigen Dorp een auto ter beschikking wordt gesteld. Tot slot de volgende oproep: bent ook U bereid om als vrijwillig chauffeur mee te werken aan dit vervoersproject voor ouderen en minder validen en zo aan deze mensen wat levensvreugde te schenken? Dan kunt U contact opnemen met Frits Knoops, tel. 301682, die U ook alle informatie over de onkosten- c.q. vrijwilligersvergoeding, aanvullende aansprakelijkheidsverzekeringen e.d. zal verschaffen.

Stichting Zorg In Eigen Dorp

 

 TERUG

 


 

 TERUG


 

Zorg In Eigen Dorp – activiteiten

Leeshoekje/bibliotheek

We zijn bezig met het inrichten van een “leeshoekje/bibliotheek” in de pastorie. Vanaf 1 februari kunt U er enkele uurtjes per week terecht voor het lenen en inzien van boeken: naslagwerken, spannende boeken en literatuur. We hebben al een aardige verzameling, maar heeft U boeken (in goede staat), die U ter beschikking van de bibliotheek wilt stellen, dan zijn deze welkom!

U kunt deze afgeven in de pastorie of contact opnemen met Frits Knoops (301682), Elfriede Hermanns (300344) of Joseph Loete (06-51094052), zodat ze eventueel ook bij U thuis kunnen worden opgehaald.

 


Met ingang van 15 augustus 2016 is het dagelijks spreekuur in gemeenschapshuis "Oos Heem"
komen te vervallen en vervangen door een wekelijks spreekuur op vrijdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur.
Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer:  0475-302244.


 

Verandering spreekuurtijden Sociaal Wijkteam Koningsbosch

Sociaal Wijkteam Koningsbosch

Vanaf maandag 19 januari 2015 houdt het sociaal wijkteam houdt dagelijks een spreekuur van maandag  tot en met vrijdag 
van 13.00 uur – 14.00 uur in gemeenschapshuis Oos Heem. U kunt er terecht voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de WMO, vervoer, wonen en zorg. Tevens voor vragen waar u nog geen antwoord op hebt kunt er terecht.
Ook kunt U het sociaal wijkteam telefonisch bereiken via nummer  0475-302244
voor het maken van een afspraak eventueel bij u aan huis.

 
TERUG


 

 

TERUGServicepunt/Inloopcentrum in Oos Heem
Ook kun U in de ochtenduren terecht bij het servicepunt en het inloopcentrum van Zorg In Eigen Dorp. Wij kunnen U de helpende hand bieden bij het aanvragen van een OV-chipkaart en U uitleg daarover geven. Zoals wellicht bekend is reizen met het openbaar vervoer vanaf 9 juli alleen nog mogelijk met een OV-chipkaart. Een persoonsgebonden kaart (mét pasfoto) kunt U tot 1 augustus krijgen voor € 2,00 in plaats van € 7,50. Verder kunt U alle informatie verkrijgen over de Buurtbus en de dienstregeling van het openbaar vervoer (bussen, treinen) in Limburg. Ook voor aanvragen in het kader van de WMO en alle zorgvragen kunt U bij het servicepunt in Oos Heem terecht op dinsdag- en donderdag€chtend van 10.00 tot 12.00 u., of tel.nr. 302244 bellen.
In het inloopcentrum kunt U elke werkdag de "krant van de dag" lezen, gebruik maken van een leesmap, boeken lenen en desgewenst een warme maaltijd gebruiken. Voor dit laatste dient U zich wél tijdig op te geven (tel. 302244 6f 484848 (Stichting Menswel). Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: Har Reijnen (zorgcoördinator), tel. 302244
Frits Knoops (voorzitter ZIED), tel. 301682;
Joseph Loete 0651094052

 TERUG

==============================================================================

 

2014

Domotica

Domotica (ook wel huisautomatisering) is het domein van huiselijke elektronica: een integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het niet alleen om techniek in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning toe.

Ouderen en mensen met een handicap kunnen met omgevingsbesturing langer zelfstandig blijven wonen. Zo is het mogelijk om door middel van afstandsbediening niet alleen deuren te openen en te sluiten, maar ook gordijnen, zonweringen en ramen. Ook de verwarming, de ventilatie, radio en televisie kunnen vanuit de stoel bediend worden.

Als men het huis verlaat, is het mogelijk om met een knop alle apparatuur  en/of verlichting uit te schakelen, zodat mogelijke gevaarlijke toestanden worden voorkomen Wanneer er aan huis wordt aangebeld, kan er gewaarschuwd worden door een geluids- of lichtsignaal. Het is mogelijk om waar je ook in huis bent, direct te zien wie er voor de deur staat, en je kunt dan besluiten al of niet de deur automatisch te openen.

 TERUG

 Opening Sociaal café

 TERUG


 

Enkele foto's van vrijdagmiddag 25-7-2014 in Oos Heem,   Leedjes van Vreuger.

Organisatie ZIED.

       

 


Op dinsdag 6 mei 2014, presenteerde diëtiste Linda Verhaegh van DE Zorggroep/Groene Kruis een zeer interessante avond over gezonde voeding. Zij legde de aanwezigen een aantal stellingen en vragen over voeding voor en wist hen met soms verrassende antwoorden regelmatig op het verkeerde been te zetten. Een levendige en interessante avond! degenen die er niet waren, hebben echt iets gemist! 

Klik hier voor de folder Gezonde Voeding

 TERUG


 

 

Sociaal Wijkteam
Afgelopen zondag hebben de leden van het Sociaal Wijkteam: Kristel Nieuwborg, Gerrie Rietjens, John Schreurs en Wilma Vrehen, zich in Oos Heem gepresenteerd. Zorgcoördinator is Har Reijnen
Het sociaal wijkteam houdt dagelijks een spreekuur (ma en vr van 13-14 u.; din, wo en don van 10-11 u.) U kunt er terecht voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de WMO en alle mogelijke zorgvragen.
Ook kunt U zorgcoördinator Har Reijnen (302244) bellen voor het maken van een afspraak.

*****************

Op zondag 14 september 2014 werd door wethouder G.Frische van de gemeente Echt-Susteren het sociale wijkteam Koningsbosch aan het publiek voorgesteld. Een bijzondere gebeurtenis, voor Koningsbosch,  omdat dit het eerste sociale wijkteam
van MIdden-Limburg Oost is dat wordt gestart. Dit betekent dus ook het eerste sociale wijkteam van de gemeente Echt-Susteren. Het sociale wijkteam komt voort uit de initiatieve die door het project Zorg in eigen Dorp (ZIED) werden ondernomen. De heer Frits Knoops gaf aan dat hierdoor de leefbaarheid van het dorp Koningsbosch zal worden bevorderd. Uiteraard zullen alle bewoners, jong en oud, worden gevraagd samen met het wijkteam hun steentje bij te dragen aan die leefbaarheid.
Daarom werd ook vanuit ZIED gestumuleerd een sociaal wijkteam op te richten. Door bundeling van krachten dicht bij de inwoners kunnen zaken gezamenlijk worden aangepakt. Er wordt uitgegaan van wat iemand nog wel allemaal kan. In deze aanpak zal ook de samenwerking tussen jong en oud (dus alle leeftijdsgroepen) centraal komen te staan. Samen met de inwoners zal het wijkteam de gedachte voor zorg voor en met elkaar vorm aan geven. Het wijkteam bestaat uit twee wijkverpleegkundigen, een Wmo-consulent en een welzijnsconsulent. Zij verrichten hun werkzaam,heden vanuit het gemeenschapshuis Oos Heem, Kapl. Verdonschotstraat 5 te Koningsbosch. Elke dag is er een spreekuur (zie hiervoor de eerder gepubliceerde lijst). Maar ook komen de teamleden op huisbezoek.

 

 

 

  TERUG                                     

Zorgcoördinator helpt bij Zorg In Eigen Dorp

 

In Koningsbosch is sinds 2013 zorgcoördinator Har Reijnen actief. 
Hij kreeg de opdracht van de gemeente om, in samenwerking met de 
Stichting Zorg In Eigen Dorp, te zorgen dat in Koningsbosch voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners om in hun zorg en welzijnsvraag te voorzien. Een nieuwe manier van werken, die nodig is, gezien alle ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijke Onder stewiing (Wmo).

Zorgparadox
"We hebben te maken met een 'zorg-paradox", legt Har Reijnen uit. Enerzijds is er een groeiende zorgvraag, omdat er meer ouderen en andere zorgvragers zijn. Anderzijds is er een daling van het aantal medewerkers in de zorg en kan men minder makkelijk een beroep doen op de tegemoetkoming in bijzondere ziektekosten. In de kleine kernen doet zich een bijkomend probleem voor, omdat daar het voorzieningenniveau doorgaans vermindert.

Verbindingsofficier
Om in de zorg te blijven voorzien, is het van belang.-aan te sluiten bij lokale initiatieven, zoals de Zonnebloem of Zij-Actief. "Ik probeer. de samenwerking tussen inwoners, zorg- en welzijnsdiensten, gemeente, lokale ondernemers en verenigingen te verbeteren", aldusReijnen. 

Deze kerngerichte aanpak kijkt zowel naar de behoeften binnen een kern, als naar de mogelijkheden en oplossingen waarin een kern zelf kan voorzien. Een kern moet voor en door elkaar gaan zorgen. "Op dit moment zijn in Koningsbosch zo'n 20 vrijwilligers actief", vertelt Reijnen trots.

Dagbesteding voor iedereen
Zorg en welzijn wordt voor iedereen op één 'plek aangeboden en zo laagdrempelig mogelijk. "Een huiskamer waar eenzame mensen naar toe kunnen, wordt gekoppeld met dagbesteding en
opvang waar zorgbehoevenden gebruik van kunnen maken", legt Reijnen uit, "En dat allemaal in de eigen kern". Ze voorkomen daarmee dure vervoersbewegingen van en naar zorg- centra elders.

Wijksteunpunt
Daarnaast is het taak een goed functionerend wijksteunpunt op te zetten. Voor Koningsbosch wordt dit gelokaliseerd in het gemeenschapshuis Oos Heem. Het wijksteunpunt is open op vaste uren. Het wordt bemand door een nauw samenwerkende welzijnswerker en wijkzuster: het sociaal.wijlteam. 

Het team.verricht de coördinatie van zorg- en welzijnstaken, helpt direct bij eenvoudige hulpvragen en ondersteunt bij meer ingewikkelde zorgvragen. Dit wijkteam brengt ook inwoners bij elkaar, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen.

Het wijksteunpunt wordt ondersteund door vrijwilligers, medewerkers van de gemeente en professionele hulpverleningsorganisaties waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en Menswel.

Toekomstbeeld
De eerste ervaringen met de inzet van één zorgcoördinator zijn zeer positief. De gewenste toekomst waarin inwoners elkaar meer opzoeken en elkaar helpen, komt dichterbij. "We moeten efficiënter werken in de zorg, met minder kosten en meer inzet van krachten uit te eigen kern", vertelt Har Reijnen, "Dan ontstaat meer sociale samenhang in de kern en kunnen we zorg dichter bij huis leveren".

Er komt meer aandacht voor de vraag van inwoners dan het aanbod van zorgprofessionals. 
In maart zijn er gesprekken met verenigingen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om mensen zo lang mogelijk in de eigen woon- en leefsituatie te laten verblijven. Over een aantal maanden wordt de pilot geëvalueerd en bekeken of de nieuwe kerngerichte aanpak ook ingezet wordt in andere kernen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze pilot? Neem contact op met Hans Wauben (gemeente EchtSusteren) via 0475 478 478 of Har Reijnen (zorgcoördinator Koningsbosch) via zorgcoordinator@koningsbosch.nl

 TERUG

 

                                                             

 

 

    

Klik hier om naar het online-aanmeldingsformulier te gaan

======================================================================================

TERUG

TERUG

======================================================================================


==============================================================================

 

Jan van Neer. Voorzitter Wmo-platvorm Echt-Susteren

 

Jan van Neer. Voorzitter Wmo-platvorm Echt-Susteren

TERUG
====================================================================================